Icon Collap
...
Trang chủ / Ba sự thật căn bản

Ba sự thật căn bản

“Hồng ân thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người”

Chắc hẳn mỗi người chúng ta đều cảm nhận được hồng ân mà Thiên Chúa dành tặng cho bản thân. Và có lẽ hồng ân lớn nhất mà mỗi người chúng ta đều được lãnh nhận đó chính là Thần Khí – Đấng là Thần Chân Lý, là Đấng Bảo Trợ mà Thiên Chúa đã dành cho mỗi người chúng ta. Chính bởi vậy nên mỗi người chúng ta phải luôn luôn ý thức mà cảm tạ Thiên Chúa liên lỉ vì hồng ân đó. Chính nhờ Thần khí ấy mới có thể giúp chúng ta tin nhận vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là Vua của mỗi người chúng ta.

Chúa Giêsu biết rõ: Với khả năng của con người thì khó có thể tin nhận Giêsu là Chúa dẫu họ có là những môn đệ cùng ăn cùng ở với Người. Chính bởi thế nên Người đã chuẩn bị cho các môn đệ một đối tượng để các ngài có thể đón nhận và nhờ sự đón nhận đó thì các ngài mới có đủ niềm tin vào Chúa Giêsu. Đấng mà Chúa Giêsu nói đến chính là Đấng mà trong suốt mấy ngày qua chúng ta được kinh thánh nhắc đến qua Chúa Giêsu, đó chính là Thánh Thần. Ngài có nhiều danh xưng, nhiều tước hiệu. Hay nói cách khác thì Ngài là một thực tại phong phú, là một Thiên Chúa vĩ đại, cao cả. Những gì mà Ngài tỏ lộ cho chúng ta qua dòng lịch sử, qua Chúa Giêsu chỉ là để phản chiếu một phần nào về thực tại của chính Ngài về một Thiên Chúa tối cao.

Và trong bài tin mừng hôm qua, chúng ta đã nghe Chúa Giêsu nói: Trong những lời chứng thì lời chứng thật nhất là Thần Khí. Thần Khí là Thần Chân Lý –  Đấng thấu suốt sự thật trọng vẹn nơi Chúa Giêsu mới có thể làm chứng về Ngài. Còn các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta chỉ nhìn thấy Chúa Giêsu với những phép lạ, với những cái bên ngoài, còn thực tại sau xa nơi Chúa Giêsu thì chỉ có Đấng từ Thiên Chúa đến thì mới có thể hiểu, mới đủ tư cách làm chứng về Ngài.

ba sự thật căn bản - nguyên lý căn bản

Bài đọc thêm: Chứng nhân Phục Sinh

Qua bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói cho chúng ta về việc Thần Chân Lý, Đấng Bảo Trợ sẽ làm chứng về ba sự thật căn bản vô cùng quan trọng:

  • Sự thật thứ nhất: Chúa Giêsu là Chúa.

Những ai không tin nhận Giêsu là Đấng cứu độ, Đấng đã chết và đã sống lại để ở lại với chúng ta mỗi ngày cho đến tận thế để làm Vua, làm Chúa và làm chủ của toàn thể vũ trụ, vạn vật này thì những người đó là những người sai lầm. Còn những ai nhận Chúa Giêsu là Vua, là Chúa, là chủ muôn loài với tất cả vinh quang, vương quyền của Ngài thì người đó ở trong tình trạng sạch tội.

Đó là sự thật quan trọng nhất. Trong đoạn trích của sách Công vụ tông đồ, ông Phê-rô nói với viên cai ngục: “Hãy tin vào Chúa Giêsu, thì anh và cả nhà anh sẽ được cứu độ”. Nghĩa là để được cứu độ thì cả nhà của viên cai ngục hãy tin nhận Giêsu Nazaret – Đấng đã chết và sống lại làm Chúa.

Mỗi người chúng ta được mời gọi suy xét lại, chúng ta đã tin nhận Giêsu là Chúa của đời mình chưa? Hay Giêsu chỉ là cái khái niệm, bóng mờ trong tâm thức của chúng ta, chứ chưa phải là Chúa trong mọi chọn lựa, mọi quyết định trong mọi ngày sống của chúng ta. Nếu Giêsu thực sự là Chúa của chúng ta, nếu chúng ta thực sự đón nhận Ngài là Chúa của chúng ta thì chúng ta phải đặt dưới sự điều khiển và hướng dẫn của Ngài thì khi đó lòng tin của chúng ta vào Chúa mới là chân thật.

  • Sự thật thứ hai: Ngài chết và Phục Sinh để rồi trở về với Chúa Cha và đó là điều công minh chính trực.

Việc Chúa Giêsu Phục Sinh khải hoàn về với Chúa cha, đó là sự công chính vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Người chỉ xuống thể làm người để chuộc tội chúng ta rồi Người phải trở về với gốc rễ của Người là chính Thiên Chúa để đồng hiện hữu, để hiện diện với Chúa Cha, để tiếp tục điều khiển và cai quản vũ trụ này. Đó là điều công minh chính trực.

Thần khí nói cho chúng ta biết việc Chúa Giêsu trở về với gốc rễ của mình là Thiên Chúa, về với Cha của Người, đó là điều công minh và hợp lý. Chính bởi vậy nên chúng ta không nên buồn phiền về điều đó. Nếu ai trong chúng ta cảm thấy Chúa Giêsu xa vắng chúng ta, nếu ai cảm thấy Chúa Giêsu vắng mặt hữu hình với chúng ta thì đó là một điều phi lý, không phải là điều công chính. Việc Chúa Giêsu vắng mặt hữu hình để về với Chúa cha, để là Chúa của chúng ta, đó là niềm vui của chúng ta thì đó là sự công chính, là niềm tin của chúng ta.

  • Sự thật thứ ba: Người về với Chúa Cha để Người cầm quyền xét xử thế gian.

Thủ lãnh thế gian này đã bị phán xét và bị tiêu diệt. Thủ lãnh thế gian này chính là thần chết và đã bị chính Chúa Giêsu tiêu diệt bằng sự Phục Sinh vinh hiển của Người. Và bây giờ nó không có quyền để xét xử thế gian, xét xử chúng ta nữa mà chỉ có một Đấng duy nhất có quyền xét xử là Đấng đã đánh bại Thần chết phục sinh vinh hiển là chính Chúa Giêsu, Chúa của chúng ta. Chính bởi vậy nên việc xét xử thế gian không phải là việc của chúng ta mà là của Chúa Giêsu. Không một ai có quyền xét xử thế gian này ngoài duy nhất Đấng đã đánh bại thần chết là chính Chúa Giêsu.

Bài đọc thêm: Chứng thật nhất

Cầu nguyện:

Với ba sự thật căn bản, ba sự thật mà niềm tin chúng con được soi dọi, chúng con xin cảm tạ Thần Khí đã làm chứng cho chúng con về ba sự thật đó để chúng con cầm giữ ba sự thật đó mà tiến bước trong niềm tin. Nhờ đó, Chúa Giêsu luôn luôn trở thành một Thiên Chúa gần gũi, thiết thân, một Thiên Chúa uy quyền, một Thiên Chúa đang xét xử chúng con trong mọi việc chúng con làm, một Thiên Chúa có khả năng cứu chữa chúng con trong mọi trạng huống để nhờ lòng tin đó Thiên Chúa luôn trở thành Đấng Emmanuel, Đấng có khả năng cứu chữa, tái tạo những thứ đã hư mất để trả lại cho Thiên Chúa là chủ tể của vạn vật, muôn loài.

Xin Thần Khí là Đấng Bảo Trợ, là Thần Chân Lý, là Đấng đã chứng thực cho chúng con ba sự thật căn bản đó làm cho niềm tin của chúng con vào ba sự thật đó vững vàng hơn để chúng con can đảm tiến bước mỗi ngày trong hành trình đi theo Chúa. Amen!

Maria Hoàng Thảo

Truyền thông Sinh viên Công Giáo

 

Bình luận
error: Content is protected !!