Icon Collap
...
Trang chủ / Điều không thay đổi

Điều không thay đổi

Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta có rất nhiều điều phải thay đổi nhưng có một điều không thay đổi:

Điều không thay đổi

Qua bài tin mừng (Mt 5, 17-19) cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR chia sẻ về điều không thay đổi đó là:

Chúa mời gọi chúng ta ý thức từng lời của Chúa, nó có giá trị vĩnh cửu bất biến. Dẫu là một chấm một phết cũng không được bỏ qua. Chúa quả quyết ai dạy người ta giữ những điều nhỏ nhất thì được kể là người lớn nhất trong nước Trời. Còn ai bảo người ta không giữ những điều đó thì sẽ trở thành kẻ nhỏ nhất. Những gì Chúa đã ban cho chúng ta trong Thánh kinh, đó là những điều bất di bất dịch, đó là những điều mà Chúa muốn chúng ta phải tuân giữ cho đến muôn đời.

Nhiều người ngại vì những vấn đề có sự khác biệt giữa Cựu ước và Tân ước, nên có những điểm làm cho người ta suy nghĩ có những điểm người ta phải vượt thắng. Nhưng tất cả mọi điều trong Thánh kinh được ghi nhận đều là lề luật của Thiên Chúa. Chỉ có những điểm nào Tân ước đến khai phá và làm sáng tỏ, chỉ khi đó mới có quyền vượt thắng Cựu ước. Còn không chỉ kể cả những luật nhỏ đều phải tuân giữ cho đến cùng, Chúa Giê-su là đấng đến để kiện toàn lề luật có nghĩa là luật Cựu ước chưa được hoàn thiện và đến thời Tân ước mới được hoàn thiện. Khi đã được hoàn thiện rồi thì tất cả những gì trong Tân ước đã được ghi chép chúng ta phải tuân giữ cho đến trọn đời và tuân giữ mọi luật mà Chúa đã đặt ra.

Chúng ta xin Chúa cho chúng ta ý thức được điều đó để chúng ta chuyên chăm đọc lời của Chúa và chuyên chăm sống lề luật của Chúa. Nhờ đó chúng ta mới được kể là những người lớn trong nước Trời.

Xin cho chúng con đừng vì bất cứ lý do nào mà coi thường lề luật của Chúa, vứt bỏ lề luật của Chúa, để rồi làm theo ý riêng của mình, đó là điều tác hại cho tất cả chúng ta. Xin Chúa cho chúng con nghe được tiếng Chúa, để chúng con trung thành và luôn luôn kiên vững thực thi lề luật của Chúa mỗi ngày, nhờ đó Chúa đến với chúng con trong lời của Chúa và tiếp tục dẫn chúng con trên con đường mà Chúa muốn chúng con đi.

Bài đọc thêm: Theo Chúa Giê-su được gì?

Bài giảng cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Fx Đức
Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Bình luận
error: Content is protected !!