Icon Collap
...
Trang chủ / Chỉ có ba điều cần mà thôi

Chỉ có ba điều cần mà thôi

Chỉ có ba điều cần mà thôi” là chủ đề chính trong Thánh lễ thứ 3 Thường niên XII. Qua đoạn Lời Chúa hôm nay, Chúa Giê-su muốn dùng lời của Ngài để đưa đến cho chúng ta ba giáo huấn rất cụ thể của cuộc sống mỗi người. Nhờ đó, mỗi người chúng ta có thể hiểu được mục đích của những giáo huấn mà Thiên Chúa muốn nhắm đến, để chúng ta biết để đi theo Ngài trong chính cuộc sống thường ngày của chúng ta cho đúng thánh ý của Thiên Chúa.

Chúng ta đã sử dụng những điều cao quý Thiên Chúa ban cho mỗi người như thế nào?

Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta rất nhiều điều cao quý. Vì thế, mỗi người chúng ta đừng sử dụng những điều cao quý đó vào những việc làm vô bổ, tầm thường, thậm chí là tội lỗi. Kẻo những cái đó không giúp ích gì cho chúng ta mà còn làm hại chúng ta. Như Chúa Giê-su đã nói trong câu Lời Chúa: “Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: Của thánh, đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liệng cho heo, kẻo chúng chà đạp dưới đất rồi quay lại cắn xé anh em”.( Mt 7,6). Qua hình ảnh này Chúa muốn nhắc cho mỗi người chúng ta, Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta và ban cho chúng ta những hạt ngọc trai, những của thánh rất quý giá. Ngài tạo dựng mỗi người có khối óc, có trái tim, có linh hồn và thân xác. Nhờ đó, chúng ta nên giống hình ảnh của Thiên Chúa cho nên mỗi người cần ý thức để sử dụng tất cả những gì quý nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người từ thể xác, linh hồn cho đến ý chí, tình cảm để làm điều tốt và điều thiện chứ không làm những điều xấu xa, nếu không chính những điều xấu đó sẽ làm hư hoại chính con người chúng ta. Qua đây, Thiên Chúa cho chúng ta biết con người không chỉ là hình ảnh, họa ảnh của Thiên Chúa mà còn là đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần. Nhưng nhiều người đã sử dụng những điều cao quý mà Ngài ban tặng cho, để làm những chuyện xấu và tội lỗi đi ngược lại với ý định của Thiên Chúa. Điều đó chẳng khác gì ném của thánh cho chó và vất ngọc trai cho heo. Vì thế, mỗi người chúng ta cần ý thức về những gì cao quý, linh thiêng và thánh thiện chính là những viên ngọc mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Nhờ đó, mỗi người chúng ta cần sử dụng tất cả những điều Chúa ban cho đúng mục tiêu mà Ngài mong đợi nơi mỗi người chúng ta.

chỉ có một điều cần mà thôi

Bài đọc thêm: Chân phước Carlo Acutis – Linh đạo nên thánh dễ dàng cho người trẻ thời 4.0

Điều thứ hai mà Thiên Chúa muốn chúng ta thực hiện là gì?

Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó”. (Mt 7,12). Có thể nói, điều thứ hai Chúa nhắc cho mỗi người chúng ta là những gì cao quý mà mình muốn người khác làm cho mình thì mỗi người hãy làm cho người khác trước đã. Đó là điều rất thực tế trong chính cuộc sống của mỗi người chúng ta, nhiều khi chúng ta hay làm ngược lại. Những điều tốt, điều đẹp thì chúng ta dành cho mình còn những điều xấu, điều không hay thì chúng ta lại dành cho tha nhân, Chúa không muốn chúng ta làm như vậy. Ngài mong muốn mỗi người  chúng ta có điều gì tốt đẹp nhất mình muốn người khác làm cho mình thì trước hết và trên hết chính mình hãy làm cho tha nhân trước hết. Đó là điều thứ hai Chúa muốn chúng ta thực hiện.

Điều thứ ba Chúa muốn dạy chúng ta là gì?

Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó”(Mt 7, 13). Qua câu Lời Chúa hôm nay Chúa muốn chúng ta hãy cố gắng đi vào con đường hẹp, vì con đường đó đưa chúng ta đến sự sống đời. Còn con đường rộng là con đường đưa chúng ta tới chỗ diệt vong mà nhiều người lại thích đi trên con đường đó. Có thể nói, con đường hẹp là con đường của huấn giáo, lề luật, kỉ luật và của khổ chế. Còn con đường rộng là con đường của tự do, phóng khoáng, xác thịt của thế gian. Chúa nói ai bước đi theo con đường hẹp thì sẽ được sống đời đời. Mỗi người chúng ta sẽ chọn con đường nào đây?

 

 

Chỉ có ba điều cần  mà thôi

Bài đọc thêm: Chọn con đường nào?

Cầu nguyện:

Xin Chúa cho chúng con hiểu được ba điều căn bản mà hôm nay Chúa muốn dạy cho chúng con. Để từ đây, trước hết và trên hết chúng con biết sử dụng những gì cao quý, linh thánh vào những công việc hữu ích và xứng với điều mà Chúa ban cho mỗi người. Đừng sử dụng những gì cao quý và linh thánh nơi chúng con để làm những việc hạ giới và tội lỗi, kẻo những việc đó sẽ hủy hoại chính con người chúng con. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng con biết làm, biết suy nghĩ những điều tốt đẹp nhất cho anh chị em đồng loại khi chúng con cảm thấy những điều đó là cần thiết cho chúng con. Xin cho chúng con đủ can đảm đi vào con đường hẹp, con đường của sự từ bỏ, khổ chế, sự kỉ luật..Nhờ đó, chúng con đạt tới sự sống đời đời. Amen.

Trích bài giảng của Cha Gio-an Lưu Ngọc Quỳnh CSsR

      Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

         Anna Bảo Minh

Bình luận
error: Content is protected !!