Icon Collap
...
Trang chủ / Phép rửa của Đức Giê-su !

Phép rửa của Đức Giê-su !

Với biến cố, Đức Giê-su bước vào dòng sông Gio-đan để lãnh phép rửa, bởi Gioan tẩy giả, mùa Giáng Sinh khép lại và một mùa phụng vụ mới được mở ra: Mùa Thường Niên; mùa Đức Giê-su chính thức công khai ra đi thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng tình yêu, chữa lành bệnh tật, xua trừ quỷ dữ, các thần ô uế và công bố cho muôn dân được biết mùa Hồng ân cứu độ. Bởi thế, ngang qua biến cố quan trọng này, chắc chắn Thiên Chúa muốn gởi đến cho chúng ta những sứ điệp cần thiết của Ngài. Vậy chúng ta cùng cầu nguyện và suy gẫm, xin Thiên Chúa soi sáng để đón nhận được những sứ điệp mà Ngài muốn nói với chúng ta.

Phép rủa của Đức Giê-su

Đức Giê-su là Đấng Thiên Sai !

Đang khi dân Do Thái khao khát trông mong Đấng Thiên Sai đến để cứu độ và giải thoát họ khỏi tình trạng bi thương hiện giờ thì có nhiều người đã lầm tưởng ông Gioan tẩy giả chính là Đấng Ki-tô. Nhưng vị ngôn sứ vĩ đại này đã nói rõ với họ rằng: “Phần tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa” (Lc3,16). Với câu trả lời này của ông Gioan, lòng khao khát của dân chúng lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Giữa lúc ấy thì Đức Giê-su xuất hiện và bước xuống dòng sông Gio-đan để lãnh phép rửa của Gioan và có cuộc thần hiện xảy đến: “Khi toàn dân chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa, rồi đang khi Người cầu nguyện thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Và có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha; Cha hài lòng về Con” (Lc 3,21-22). Như vậy, ông Gioan tẩy giả đã nói rõ Đấng Ki-tô đang đến và Ngài sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa còn bản thân ông thì chẳng là gì so với Đấng Ki-tô; ngay cả việc cúi xuống cởi dây giày cho Ngài cũng không xứng đáng. Đấng đó giờ đang lãnh phép rửa của Gioan và đang khi cầu nguyện thì Thánh Thần lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài. Còn từ trời thì có tiếng phán rằng: này là Con yêu dấu của Cha; Cha hài lòng về Người. Tóm lại, với lời giới thiệu của ông Gioan tẩy giả, lời chứng của Chúa Cha và sự tấn phong của Thánh Thần, Đức Giê-su được xác nhận và chứng thực đúng là Đấng Thiên Sai, Đấng Ki-tô đã được sai đến trần gian để cứu độ nhân loại, qua sứ vụ loan báo Tin Mừng, chữa lành bệnh tật, xua trừ quỷ dữ và các thần ô uế, hầu cho những ai tin vào Ngài thì được ơn cứu độ, được sống muôn đời.

Phép rửa của mỗi chúng ta !

Biến cố Đức Giê-su chịu phép rửa tại sông Gio-đan còn nhắc cho chúng con nhớ lại Bí tích Thánh tẩy của mỗi người chúng ta. Sau khi hạ mình xuống nhận phép rửa của ông Gioan tẩy giả, Chúa Cha đã tuyên bố Đức Giê-su là Con yêu dấu của Cha; Cha hài lòng về Người. Còn chúng ta, sau khi đã được thánh tẩy, chúng ta cũng được diễm phúc trở nên con yêu dấu của Chúa Cha. Đức Giê-su được thanh tẩy bởi Gioan tẩy giả, còn chúng ta được thánh tẩy bởi Thánh Thần và lửa. Lửa ở đây có thể được hiểu là sức mạnh thanh luyện, để tẩy rửa. Lửa trong ngày lễ Ngũ Tuần chính là Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các Tông đồ và lửa cũng có thể được dùng để ám chỉ về phép rửa cuối cùng mà Đức Giê-su vẫn khắc khoải trông mong; đó chính là cuộc vượt qua cái chết để đạt tới sự phục sinh vinh hiển của Người. Như vậy, Bí tích Thánh Tẩy đã làm cho chúng ta được sinh vào trong Chúa Cha, được trở thành con yêu dấu của Chúa Cha, nhờ chính Chúa Giê-su và Chúa Thánh Thần. Đức Giê-su trở thành Con yêu dấu của Chúa Cha nhờ sống tình con thảo với Cha và luôn biết chu toàn ý muốn của Cha. Bởi thế, dù bận rộn với sứ mạng được Cha giao phó, Đức Giê-su vẫn luôn dành những thời khắc nhất định để được sống bên Cha như tảng sáng hay đêm tối. Phần thời gian còn lại, Đức Giê-su luôn nỗ lực làm mọi cách thức có thể được, để cho Danh Cha được toả sáng, Nước Cha được ngự đến và ý của Cha được thành sự nơi bản thân mình và mỗi người. Còn chúng ta thì sao ? Chúng ta đã dành được bao nhiêu thời gian để sống tình con thảo với Cha ? Chúng ta đã nỗ lực rao giảng Tin Mừng, chữa lành bệnh tật, xua trừ quỷ dữ và các thần ô uế để làm cho Danh Cha được nhận biết, Nước Cha được ngự đến và thánh ý của Cha được thành sự như thế nào rồi ? Mỗi người chúng ta sẽ có được câu trả lời chính xác với Thiên Chúa của chúng ta.

Cầu nguyện với Chúa Cha !

Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con và là Cha của Đức Giê-su Ki-tô. Chúng con chân thành cảm tạ, tri ân Cha đã ban Đức Giê-su là Con Một Chí Ái của Cha cho nhân loại chúng con, để làm Đấng Cứu Độ và làm Người Anh Cả của chúng con; để giúp chúng con biết sống lòng hiếu thảo với Cha và nỗ lực hết mình để thi hành thánh ý của Cha trong từng ngày sống của mỗi người. Chúng con cúi xin Cha tiếp tục yêu thương, giữ gìn, chở che cho toàn thể nhân loại và cả Hội thánh mà Con Một Chí Ái của Cha đã đổ máu ra để chuộc về cho Cha. Chúng con cám ơn Cha muôn đời, muôn kiếp. Amen.

Bài đọc thêm: Nơi Đức Giê-su chịu phép rửa

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Bình luận
error: Content is protected !!