Icon Collap
...
Trang chủ / Lời Thiên Chúa – Lời Quyền năng

Lời Thiên Chúa – Lời Quyền năng

Đối với người tín hữu thì Lời của Thiên Chúa chính là sự hiện diện thật của Thiên Chúa. Bởi thế, mà bất cứ người nào, sau khi đã đọc xong bài Sách Thánh, đều xướng lên rằng : Đó là Lời Chúa, để nhắc nhở mọi người ý thức mà tôn vinh  và đón nhận lấy Lời Chúa đến với con người mình. Khi chúng ta đón nhận lấy Lời Chúa thì chính Chúa ngự đến để soi chiếu, hướng dẫn, trợ giúp, chữa lành, tái tạo và giải thoát cho chúng ta. Đó là niềm tin, là kinh nghiệm của Hội thánh và của nhiều người trong chúng ta. Quả thật, Lời Chúa là Lời Quyền Năng có khả năng sáng tạo nên toàn thể vũ trụ, vạn vật, muôn loài và tái tạo lại những gì đã hư mất.


Lời Thiên Chúa - Lời Quyền năng    

Lời Quyền Năng sáng tạo !

Thánh kinh nói cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa tác tạo nên tất cả vũ trụ vạn vật này bằng chính Lời Quyền Năng của mình mà không cần một hành động nào cả: “Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời; một hơi Chúa thở làm ra muôn tinh tú ” (Tv 32,6). Trong trình thuật về sáng tạo, từ chương 1, 1-26; 2, 7-23 của sách Sáng thế, Thiên Chúa làm ra toàn thể vũ trụ, vạn vật, muôn loài này trong vòng sáu ngày và chỉ bằng Lời Quyền Năng của Người. Lời của Thiên Chúa phán ra thế nào thì vạn vật được tạo thành y như vậy. Tất cả những gì Thiên Chúa tạo thành, từ ngày thứ nhất đến ngày thứ sáu đều là tốt đẹp. Sau sáu ngày tạo dựng vũ trụ vạn vật, và ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ ngơi. Trong Tin Mừng của thánh Gioan, chương 1, câu 1-2 còn nói rõ rằng những Lời của Thiên Chúa chính là Ngôi Lời và ngày từ khởi thủy đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời vạn vật được tạo thành, và không có Người thì chẳng có gì được tạo thành. Và đến thời đã định thì Ngôi Lời đã nhập thể làm người và được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, chính là Đức Giê-su và trở thành Đấng Cứu Độ của chúng ta.
Bài đọc thêm: Người tính hay Trời tính

Quyền Năng tái tạo !

Sau khi Nguyên Tổ phạm tội bất tuân với Thiên Chúa, để cho tội lỗi thâm nhập vào thế gian, làm cho cả công trình sáng tạo của Thiên Chúa bị hoen ố, thì chính Đức Giê-su đã đến để tái tạo hay cứu chuộc về lại cho Thiên Chúa. Đức Giê-su lại tiếp tục dùng Lời Quyền Năng của Ngài để cứu chữa người ta khỏi mọi thứ bệnh hoạn tật nguyền và khỏi sự cầm giữ trói buộc của quỷ dữ và các thần ô uế. Tin Mừng vừa thuật lại cho chúng ta câu chuyện ở Hội đường Capharnaum, chỉ cần thấy Đức Giê-su xuất hiện thì các thần ô uế đã phải la lên và xuất khỏi người bị chúng ám hại. Bao nhiêu người bị đủ thứ bệnh nan y, bất trị như phong hủi, bại liệt, câm điếc, đui mù, còng lưng, xuất huyết, kể cả bị chết đã đem đi chôn rồi mà chỉ cần Đức Giê-su phán một lời là lập tức chỗi dậy, khỏi bệnh tức khắc mà không cần đến một viên thuốc hay là một công cụ y khoa nào cả. Không phải chỉ có thời Đức Giê-su mà từ thời Đức Giê-su cho đến hiện nay, không thể tính được bao nhiêu con người trên thế giới này, nhờ lắng nghe và thực hành Lời Chúa mà những bệnh hoạn tật nguyền, những tính mê nết xấu, tội lỗi đã được chữa lành, được tái tạo cách lạ lùng. Chính những tội lỗi, tính xấu, tật xấu đã làm cho những người này ra ô uế, dơ bẩn. Vậy mà nhờ Lời Quyền Năng của Thiên Chúa cứ vang lên mỗi ngày mà họ đã được đánh động để trở về với Thiên Chúa, bỏ đường tội lỗi. Lời Quyền Năng của Thiên Chúa tiếp tục cứu độ và tái tạo lại những con người đã bị nhiễm uế.
Bài đọc thêm: Làm sao cho con tôi được siêu thoát

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su là Ngôi Lời và là Lời Quyền Năng của Thiên Chúa, Chúa đã dùng Lời của Chúa để tác thành vạn vật và tiếp tục tái tạo và cứu chữa con người mọi thời, mọi lúc. Chúng con xin chân thành tạ ơn Chúa về tất cả những gì mà chính Chúa đã dùng Lời của Chúa để cứu chúng con từ nhỏ cho tới nay và làm cho chúng con ngày càng được sống và sống dồi dào hơn. Xin Chúa tiếp tục giúp chúng con luôn xác tín vào Lời Quyền Năng của Chúa và để cho Lời đó tiếp tục tái tạo, cứu chữa và giải thoát cho chúng con khỏi những sự tội, sự ác và sự chết vẫn luôn tìm cách để trói buộc, cầm giữ và hãm hại chúng con và dẫn đưa chúng con vào trong sự sống, trong tình yêu của Thiên Chúa từ nhân. Amen.

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR
Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Bình luận
error: Content is protected !!