Icon Collap
...
Trang chủ / Rao giảng-chữa lành-cầu nguyện 

Rao giảng-chữa lành-cầu nguyện 

Để chu toàn được sứ mệnh cao cả mà Chúa Cha đã ủy thác cho mình, là cứu chuộc toàn thể nhân loại và thế giới này về cho Người, trong từng ngày sống của mình, Đức Giê-su vừa phải lên đường truyền giảng Tin Mừng Nước Trời, vừa phải chữa lành bệnh hoạn tật nguyền cho người ta và vừa phải sống mối tương quan thân nghĩa với Chúa Cha. Có thể nói rằng cả ba hành động đồng nhất là: rao giảng – chữa lành – cầu nguyện của Đức Giê-su chính là luật sống của Ngài và cũng là luật sống cho những ai muốn đi theo và trở nên môn đệ của Đức Giê-su.


Chữa lành - rao giảng - cầu nguyện 

Rao giảng Tin Mừng Nước Trời ! 

Đây là sứ vụ quan trọng nhất của Đức Giê-su. Chính Đức Giê-su đã nói rõ: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” (MC 1,38).Chúng ta chỉ cần đọc lại những lời rao giảng của Đức Giê-su đã được các tác giả Tin Mừng ghi tóm gọn lại trong Kinh thánh, sẽ thấy được nội dung và ý nghĩa của những lời rao giảng này phong phú, giá trị đến ngần nào. Không biết Đức Giê-su có lặp lại các bài giảng của Ngài hay không và mức độ ghe, hiểu và khả năng ghi nhận của các Thánh sử như thế nào, nhưng cả ba Tin Mừng của Matthew, Marco và Luca có nhiều điểm tương đồng với nhau. Bởi thế, người ta vẫn thường gọi Tin Mừng của ba thánh sử này là Nhất lãm; nghĩa là cùng một cái nhìn. Riêng Tin Mừng thứ tư, của Thánh Gioan Tông đồ thì lại được ghi nhận theo một cái nhìn khác. Sự khác biệt này khởi đi từ khả năng nhận thức, chủ đích của tác giả khi phải trình bày cho các đối tượng khác nhau, nhất là sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Nhờ những Tin Mừng này mà lời rao giảng của Đức Giê-su vẫn tiếp tục vang lên khắp nơi trên toàn thế thế giới cho đến ngày tận thế.

Chữa lành bệnh tật cho người ta !

Cùng với việc rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, Đức Giê-su còn phải chữa lành bao bệnh hoạn tật nguyền, nhất là những căn bệnh nguy hiểm, vô phương cho những ai chạy đến hay nhờ người khác mang đến cho Ngài. Đức Giê-su chữa lành cho người Do Thái và cho cả những người ngoại giáo. Tin Mừng vừa thuật lại chuyện Đức Giê-su chữa lành cho nhạc mẫu của Phê-rô, khi bà bị sốt. Đức Giê-su chữa lành cả những bệnh tật thể lý như phong hủi, đui mù, câm điếc…đến những bệnh tâm linh như bị quỷ nhập hay các thần ô uế ám hại. Không có thứ bệnh tật nào mà Đức Giê-su không thể chữa lành được. Ngay cả những người đã chết nằm trong mồ hay đang đem đi chôn mà Đức Giê-su vẫn làm cho họ được sống lại. Có một điều đáng chú ý hơn nữa là việc chữa trị của Đức Giê-su thần diệu vô cùng. Ngài chẳng phải có các thiết bị khám chữa bệnh và cũng không dùng đến một công cụ hay một loại thuốc nào, mà chỉ cần phán một lời hay đặt tay trên họ và để cho những người này có thể chạm đến Ngài là lập tức khỏi bệnh tật ngay lập tức. Điều độc đáo hơn nữa là Đức Giê-su chữa lành cho người ta hoàn toàn miễn phí, không phải trả đồng tiền nào. Và việc chữa lành của Đức Giê-su vẫn cứ tiếp tục diễn ra khắp mọi nơi, cho đến ngày Ngài quang lâm để phán xét nhân loại.
Bài đọc thêm: Lời Thiên Chúa – Lời Quyền Năng 

Cầu nguyện với Chúa Cha !  

Tin Mừng thuật lại cho chúng ta về mối tương quan khá sâu đậm giữa Đức Giê-su với Cha của Ngài qua việc quy hướng tất cả mọi sự để làm cho thánh ý của Chúa Cha được thành sự, Danh Cha được toả sáng ở dưới đất cũng như ở trên trời, cho Nước của Chúa Cha được lan rộng khắp nơi và sống thân tình hàng ngày với Cha qua việc cầu nguyện. Chúng ta thấy rõ rằng, dù bận rộn với việc loan báo Tin Mừng, chữa lành những bệnh tật cho người khác, nhưng Đức Giê-su vẫn dành những thời khắc quan trọng nhất định trong ngày để chạy đến với Cha, tâm sự cùng Cha, sống tình con thảo với Cha như Tin Mừng ghi nhận: “Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó” (Mc1,35). Có những thời điểm, Đức Giê-su phải cầu nguyện thâu đêm, như trước khi tuyển chọn các Tông đồ. Rồi trước khi bước vào cuộc khổ nạn và thương khó, Đức Giê-su còn mang theo các môn đệ vào vườn Cây Dầu để cầu nguyện cho Ngài. Hình ảnh Đức Giê-su đi vào đi ra xem các môn đệ thức hay ngủ và mồ hôi máu chảy ra nơi thân xác của Ngài cho thấy cuộc chiến cầu nguyện này căng thẳng đến mức nào. Nhờ có những thời khắc ở với Cha, lắng nghe được những chỉ dẫn, khích lệ, yên ủi của Cha, Đức Giê-su mới vượt thắng được những khó khăn, thử thách xảy đến trong khi thi hành sứ vụ cao cả mà Chúa Cha đã giao phó.

Cầu nguyện với Chúa Giê-su ! 

Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã rao giảng Tin Mừng, đã chữa lành bao bệnh hoạn tật nguyền và đã cầu nguyện cho chúng con trong từng ngày sống. Nhờ đó, mà mỗi chúng con mới có được như hôm nay. Chúng con tha thiết nài xin Chúa ban thêm sức mạnh lòng tin cho chúng con, để mỗi ngày chúng con cũng biết chuyên lo rao giảng Tin Mừng, chữa lành bệnh hoạn tật nguyền cho người khác và sống tình con thảo với Chúa Cha như chính Chúa đã làm gương cho chúng con. Chúng con cảm tạ tri ân Chúa nhiều. Amen.
Bài đọc thêm: Tại sao một người phụ nữ hiện đại lại trở thành một nữ tu ?

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR
Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Bình luận
error: Content is protected !!