Icon Collap
...
Trang chủ / Nữ Vương các Tông đồ !

Nữ Vương các Tông đồ !

Hôm nay, chúng ta về lại ngôi đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, để cùng với Hội thánh tôn dương Mẹ với tước hiệu Nữ Vương cácTông đồ; nhất là trong thời khắc chúng ta sắp cử hành thánh lễ mừng Chúa Giê-su thăng thiên và Chúa Thánh Thần hiện xuống. Vậy bởi đâu mà Giáo hội tôn dương Mẹ Maria lên tước hiệu Nữ Vương các Tông đồ và tước hiệu này có ý nghĩa gì với mỗi người chúng ta ? Đó chính là sứ điệp mà Thiên Chúa muốn cho mỗi người chúng ta cùng nhau cầu nguyện, suy gẫm để hiểu rõ hơn mà đưa ra thực hành trong đời sống hàng ngày của mình.

Dâng hoa kính Đức Mẹ trước Thánh lễ

Nữ Vương các Tông đồ !

Chúng ta vừa nghe lại lời trăng trối của Đức Giê-su, trước khi trút hơi thở cuối cùng trên thập tự giá, cho Đức Maria và cho Gioan Tông đồ :”Đây là con bà!”và:” Này là mẹ con!” Tiếp đó, tác giả Tin Mừng là Gioan còn ghi nhận :”Kể từ giờ đó, môn đệ rước bà về nhà mình”. Vì thế, với những lời trăng trối như vậy mà Đức Maria không chỉ trở nên người mẹ của các tông đồ mà còn là Nữ Vương, Bà Hoàng của các ông nữa. Sách Công vụ tông đồ còn ghi rõ :”Trở về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông: Phê rô, Gio-an, Gia-cô-bê, An-rê, Phi líp phê, Tô-ma, Bát-tô-lô-mê-ô, Mat- thêu, Gia-cô-bê con ông Anphê, Si-mon thuộc nhóm quá khích, và Giu-đa con ông Gia-cô-bê. Tất cả đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giê-su và với anh em của Đức Giê-su”(Cv 1,13-14). Như vậy, với các tông đồ, Đức Maria đã hiện diện và trở thành thủ lĩnh giúp cho các ông đón nhận được Chúa Thánh Thần trong ngày lễ Ngũ tuần. Vì không có một người nào có được kinh nghiệm và xác tín về sự hiện diện và quyền năng của Chúa Thánh Thần như chính Đức Maria, qua việc cưu mang và sinh hạ Đức Giê-su Ki-tô. Về mặt này, Đức Giê-su hiểu rõ và đã có được sự chuẩn bị tốt nhất là gởi Mẹ Maria đến giúp cho các tông đồ biết phải làm gì để đón nhận được Chúa Thánh Thần. Rồi sau khi các tông đồ đón nhận được Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã không giữ lại một người nào ở với mẹ mà đã để cho các ông đi khắp nơi mà loan báo Tin Mừng Chúa Giê-su đã phục sinh và sẵn sàng đón nhận hết thảy những thách thức, cực hình đau đớn và dám hy sinh cả mạng sống của mình để làm chứng cho những người khác tin nhận những gì các ông đã rao giảng. Cũng chính vì những lẽ đó mà Giáo hội đã tôn dương Maria làm Nữ Vương các Tông đồ.

Bài đọc thêm: Vị Tông đồ của lòng nhiệt thành !

Cha đặc trách Gioan Lưu Ngọc Quỳnh CSsR chia sẻ với chủ đề: Mẹ Maria tước hiệu “Nữ Vương các thánh Tông đồ”

Nữ Vương của tất cả chúng ta !

Việc Giáo hội muốn chúng ta tôn dương Đức Maria là Nữ Vương các Tông đồ, không phải dừng lại ở việc suy gẫm, ca tụng, và ngợi khen, mà phải dẫn chúng ta đến việc khao khát, thao thức và sẵn sàng đón nhận Mẹ Maria làm Nữ Vương, để Mẹ huấn luyện chúng ta trở thành những tông đồ thực thụ của Mẹ giữa lòng của thế giới hôm nay. Đây mới là trọng tâm sứ điệp mà Thiên Chúa muốn nói với từng người trong chúng ta : phải trở thành tông đồ của Mẹ Maria. Nhưng làm sao chúng ta có thể trở thành những tông đồ của Mẹ Maria cách tốt nhất ? Trước hết, chúng ta hãy thành tâm, thực lòng, trong ý thức, ước muốn và dốc sức quyết tâm đón được Mẹ về trong trái tim,cõi lòng, tâm hồn của mình.Đừng đón Mẹ bằng đầu môi chóp lưỡi, bằng sự nghi ngại. Thay vào đó, chúng ta đón lấy Mẹ với tất cả lòng yêu thương và kính mến của một người con thật. Nếu chúng ta làm được như vậy, chắc chắn Mẹ Maria sẽ không từ chối và ngự đến với chúng ta. Khi Mẹ đã ngự đến trong căn nhà tâm hồn của mỗi người thì chúng ta hãy đừng để Mẹ ở một mình cô đơn, cô độc trong đó. Nhưng hãy chạy đến tâm sự với Mẹ, xin Mẹ giúp cho chúng ta biết chuyên cần cầu nguyện như các tông đồ và khao khát dọn lòng để chuẩn bị đón nhận lấy Chúa Thánh Thần một cách ý thức, thành tâm. Nếu như chúng ta biết bám chặt vào Mẹ, cầu nguyện cùng Mẹ, với Mẹ thì Chúa Thánh Thần sẽ ngự đến với chúng ta như đã ngự đến với các tông đồ thuở xưa vậy. Và khi đã có Chúa Thánh Thần ngự đến thì chúng ta sẽ thực sự trở thành những tông đồ mới. Vì vậy, chúng ta chỉ cần duyệt xét lại lòng nhiệt thành hăng hái ra đi loan báo Tin Mừng, sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách gian nan, kể cả việc hy sinh mạng sống của mình, thì sẽ biết được chúng ta đã thực lòng đón nhận Mẹ Maria về chưa ?
Bài đọc thêm: Vị thánh 15 tuổi muốn nói gì ?

Kết thúc Thánh lễ

Cầu nguyện với Mẹ Maria !

Lạy Mẹ Maria là Nữ Vương các Tông đồ và của tất cả chúng con. Chúng con cảm tạ Mẹ vì đã đón nhận lời trăng trối của Đức Giê-su để làm Mẹ của các tông đồ và cả của chúng con. Chính nhờ vào sự hướng dẫn và lời cầu nguyện của Mẹ mà các tông đồ đã đón nhận được Chúa Thánh Thần và đã trở nên những nhà thừa sai vĩ đại ra đi hăng hái rao truyền Tin Mừng khắp nơi và sẵn sàng hiến mình cho sứ mạng cao cả này. Chúng con cũng xin Mẹ giúp chúng con biết thật lòng đón Mẹ về nhà, để Mẹ ở với chúng con, giúp chúng con đón nhận được Chúa Thánh Thần và trở thành những tông đồ mới của Mẹ Maria. Chúng con xin tri ân Mẹ Maria rất nhiều. Amen.

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Nguồn: Truyền thông Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp & St. Alfonso

Bình luận