Icon Collap
...
Trang chủ / Lời cầu nguyện tuyệt vời nhất !

Lời cầu nguyện tuyệt vời nhất !

Đức Giê-su không chỉ hướng dẫn chúng ta chay tịnh, bố thí và cầu nguyện một cách chân thực mà còn chỉ dạy cho chúng ta biết cầu nguyện với Cha như thế nào cho đẹp lòng Cha. Với lời cầu nguyện mà chúng ta vẫn hay gọi là : “Kinh Lạy Cha”, Đức Giê-su đã tặng ban cho chúng ta một phương dược vô cùng linh nghiệm, để dẫn từng người chúng ta đi vào trong mối tương quan thân hữu với Cha của chúng ta cũng là Cha của Đức Giê su Ki-tô, Chúa của chúng ta. Vậy giờ đây, chúng ta hãy nguyện xin Chúa Giê-su, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lời Kinh tuyệt vời này.

Dẫn chúng ta đến với Chúa Cha !

Chúng ta biết rằng giữa thần linh và con người luôn có một khoảng cách và thường là những khoảng cách khá xa. Vì thế, khi đến trước thần linh của mình, con người đã ý thức rõ giới hạn của mình, cũng như sự cách biệt giữa vị thần linh với bản thân mình, nên hay mang trong mình một tâm trạng sợ hãi. Và điều này cũng thật là dễ hiểu. Thế nhưng, khi giúp các môn đệ về cầu nguyện, Đức Giê-su đã nói rõ cho các ông biết về vị thần linh mà các ông phải chạy đến để cầu xin, không phải là một vị thần xa lạ, lạnh lùng, đáng sợ, mà là Cha của chúng ta. Đặc biệt hơn nữa là người Cha này còn vượt xa những người cha đã có công để sinh ra chúng ta trên trần thế, nên mới dám thưa lên hai tiếng Abba! Cha ơi! rất thân thương, trìu mến. Ngài là Cha thật của tất cả chúng ta và là người Cha rất yêu thương, gần gũi với mọi người. Hơn nữa, Đức Giê-su còn chỉ dẫn cho chúng ta đi thẳng vào trong mối thân tình với Cha, qua việc quy hướng và cầu nguyện cho Danh của Cha Cả được tỏa sáng, được nhiều người nhận biết và yêu mến. Đức Giê-su còn muốn chúng ta cầu xin Cha hãy làm cho vương quốc, vương quyền, vương triều của Cha sớm được ngự đến khắp mọi nơi, mọi thời, mọi lúc, mọi người, ở dưới đất cũng như ở trên trời. Không dừng lại nơi đây mà Đức Giê-su còn dạy chúng ta hãy cầu xin Cha làm cho thánh ý tốt lành của Cha được thể hiện, khắp mọi nơi, mọi lúc, mọi thời, nơi mọi người, khi ở dưới đất cũng như khí ở trên trời. Quả thật, với lời thân thưa Abba! và hướng lòng cầu xin cho Danh Cha, Nước Cha, Thánh Ý của Cha được tỏa sáng, được ngự đến và được thực hiện ở khắp mọi nơi, mọi thời, mọi lúc, mọi người, Đức Giê-su đã dẫn chúng ta bước vào trong mối thân tình với Cha của chúng ta. Nhưng vẫn chưa hết giá trị của nó, lời kinh này còn có khả năng đưa người ta đến với nhau.

Mời đọc thêm: Hãy sống đạo cách chân thành

Tất cả là anh em của nhau !

Quả thật, với đại từ : “chúng con” được lặp đi lặp lại trong từng ý chỉ cầu nguyện, được thưa lên với Cha chúng ta, Đức Giê-su có chủ ý nhắc cho chúng ta nhớ rằng đã là con của Cha thì chúng ta đều là anh chị em của nhau, vì tất cả mọi người chỉ có một Cha chung là Đấng ngự trên trời mà thôi. Đức Giê-su một lần khác cũng đã lặp lại điều này khi nói rằng : anh em đừng gọi ai dưới đất là cha, vì anh em chỉ có một Cha chung ở trên trời. Rõ ràng Đức Giê-su chủ đích muốn chúng ta ý thức và xác tín rõ chân lý này khi bước vào trong giờ cầu nguyện với Cha của chúng ta. Hãy thoát ra khỏi tính ích kỷ, mở rộng lòng ra cho mọi người, để thưa lên với Cha những nhu cầu căn bản nhất của tất cả anh chị em chúng ta. Trước hết, chúng ta nguyện xin Cha dủ thương ban cho chúng ta những gì cần thiết cho sự sống phần hồn cũng như phần xác mà Đức Giê-su gọi là “lương thực”. Kế đến, là chúng ta cùng cầu xin Cha tha thứ tất cả những tội lỗi chúng ta đã phạm và giúp chúng ta biết tha thứ cho những người đã làm cho chúng ta bị tổn thương, đau khổ, để chính chúng ta được Cha tha thứ những tội lỗi mà chúng ta đã trót phạm. Nhu cầu tiếp theo là chúng ta hãy cầu xin Cha ra tay can thiệp, mà cứu giúp chúng ta thoát khỏi những mưu chước, thủ đoạn và cám dỗ tinh quái của quỷ dữ, vẫn luôn tìm mọi cách thế vây bủa, rình rập, để hãm hại chúng ta, và nhất là xin Cha cứu chúng ta thoát khỏi sự dữ, sự tội, sự ác và sự chết đời đời. Khi chúng ta ý thức và cùng đồng tâm, nhất trí cầu nguyện với Cha cho nhau và cùng nhau, thì chắc chắn lời cầu xin của chúng ta sẽ được Cha dủ thương mà nhận lời. Tóm lại, kinh Lạy Cha là một lời cầu nguyện vô cùng giá trị, vì chính Đức Giê-su đã trực tiếp bảo dạy cho chúng ta. Hơn nữa, vì nội dung của lời cầu nguyện này có khả năng vừa dẫn chúng ta đi vào trong tương quan thân tình với Thiên Chúa là Cha của mọi người và đưa chúng ta đến với nhau trong tình nghĩa là anh chị em của nhau. Vậy thì chúng ta còn ngần ngại gì nữa mà không dùng lời kinh tuyệt vời này để mà cầu nguyện với nhau!

Mời đọc thêm: Ông Thánh hay cứu người

Cầu nguyện với Chúa Cha !

Lạy Cha là Chúa Tế trời đất và là Cha của toàn thể vũ trụ muôn vật, muôn loài, Cha của hết thảy mọi người chúng con. Chúng con xin hết lòng cảm tạ tri ân Cha đã gởi Chúa Giê-su Ki-tô, Con Chí Ái của Cha, đến dạy cho chúng con biết cầu nguyện với Cha. Chúng con xin Cha tiếp tục ban thêm lòng tin vào Cha cho tất cả chúng con. Để nhờ lòng tin đó, mà chúng con sẽ biết chuyên chăm, chạy đến cầu nguyện với Cha từng ngày, bằng chính lời Kinh Lạy Cha mà Đức Giê-su đã dạy chúng con. Amen.

 

Lm Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Bình luận