Icon Collap
...
Trang chủ / Thiên Chúa và con người !

Thiên Chúa và con người !

Để thánh hóa những người đã bị tục hóa, Đức Giê-su đã tận dụng những hoàn cảnh cụ thể, những vấn nạn rõ ràng mà người ta đang bận tâm, để đưa ra những chỉ dẫn hay những lời khuyên rất hữu ích và có sức thuyết phục cao. Trong bối cảnh có một vấn nạn xảy đến với các môn đệ mà Thánh kinh gọi là bất chợt: trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giê-su đã khôn ngoan đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình rồi mới nói với các ông rằng :”Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất”(Lc 9,48). Rồi khi môn đệ muốn Đức Giê-su phải ra tay ngăn cản, cấm đoán những người trừ quỷ mà lại không thuộc nhóm mình, thì Ngài đã nói với họ rằng : “Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”. Vậy thì đâu là sứ điệp chính yếu mà Đức Giê-su muốn nói với mỗi người trong chúng ta?

Khiêm nhường và kiêu căng !

Ngang qua các ứng xử của Đức Giê-su trong từng biến cố, nhất là qua đoạn Tin Mừng vừa công bố, chúng ta thấy rõ đường lối, tâm tưởng và cách suy tính của Thiên Chúa khác xa với đường lối, tâm tưởng và suy tính của con người. Thiên Chúa muốn con người bắt chước Đức Giê-su hạ mình xuống như một con người, như một nô lệ, thậm chí như một tội nhân, trở nên bé nhỏ, thấp hèn và biết đón nhận những người bé mọn. Trong khi đó, con người, cụ thể là những môn đệ đi theo Đức Giê-su thì chỉ bận tâm đến việc xem ai là người lớn nhất, có tiếng nói nhất, có uy quyền nhất trong Nước Trời. Quả thật, Thiên Chúa thì chọn lựa hạ mình xuống, hủy mình ra không, để nâng con người lên lại địa vị cao trọng là con của Thiên Chúa. Trong khi đó, con người lại muốn tự nâng mình lên địa vị ngang với Thiên Chúa, nên đã tự đánh mất phẩm giá cao quý của mình mà trở nên những kẻ nô lệ khốn nạn. Đức Giê-su còn quả quyết khẳng định rằng :”Người nhỏ nhất trong anh em là người lớn nhất”. Nghĩa là người nào càng hạ mình xuống trở nên những kẻ thấp hèn bé nhỏ trước người khác thì những người đó lại trở nên những người vĩ đại, có thực quyền lớn lao trước nhan thánh của Thiên Chúa. Điều đặc biệt hơn nữa là trước khi sửa sai cho các môn đệ, Đức Giê-su đã làm một hành động cụ thể là đem một em nhỏ, đặt cạnh mình rồi mới nói :”Ai tiếp đón em nhỏ này, vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy và Đấng đã sai Thầy”. Với những lời này, Đức Giê-su đã tự đồng hóa và hạ mình xuống như những trẻ nhỏ, đặt những trẻ nhỏ như thể là ngang hàng với Thiên Chúa vậy. Vì Thiên Chúa đã tự hạ mình xuống đến mức như một kẻ bé mọn thì chúng ta càng phải hạ mình đến mức nào cho xứng cân. Không chỉ dừng lại ở lòng khiêm nhường mà Đức Giê-su còn tiếp tục cho chúng ta thấy được tấm lòng quảng đại nhân từ thật rộng lớn mênh mông của Thiên Chúa.

Bài đọc thêm: Thiên Chúa yêu con người !

Quảng đại và ích kỷ hẹp hòi !

Nhẽ ra sau khi Đức Giê-su hành động và đưa ra những lời chỉ dạy hữu tình hữu lý như vậy thì các môn đệ phải lấy làm xấu hổ mà phải khâm phục hay thuần phục Đức Giê-su lắm mới phải lẽ. Tuy nhiên, Tin Mừng lại cho thấy một sự thật phũ phàng chua chát, đó chính là sự ích kỷ hẹp hòi của các môn đệ, ngang qua ông Gioan, khi thưa lên với Đức Giê-su rằng :”Thưa Thầy, chúng con thấy có người, nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng chúng con đi theo Thầy”(Lc 9, 49). Điều này cho thấy, tính ích kỷ hẹp hòi, ganh tị của Gioan, trước những ai không cùng phe với mình, dù vẫn biết rằng những người này đang nhân danh Thầy Giê-su, để làm việc thiện, cứu giúp người khác, là trừ quỷ. Nếu nhìn vào thực tế của giáo hội, của nhiều người, thì tính ích kỷ hẹp hòi, ganh tị của Gioan vẫn đầy dẫy khắp nơi và trá hình dưới nhiều hình thức có vẻ thánh thiện tốt lành. Đây là điều chúng ta cần suy xét cẩn trọng. Nhưng Thiên Chúa, nơi Đức Giê-su thì có suy nghĩ hoàn toàn ngược lại với Gioan. Đức Giê-su chẳng những không cấm cản hay lên án những người này mà còn lên tiếng bênh vực, bảo vệ họ, với những tuyên bố dứt khoát, mạnh mẽ :” Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”. Đúng là tấm lòng của Thiên Chúa thì quảng đại bao la, vượt xa, vượt quá những tính toán ích kỷ hẹp hòi của lòng con người. Cho dù Gioan biết rõ ràng là những người này đã nhân danh Thầy Giê-su, mới trừ quỷ, mà vẫn cố ngăn cản và khi không ngăn cản được thì mới chạy đến mách cho Thầy biết, để mà sửa phạt và có khi phải trừng trị họ. Quả đúng là tâm tưởng, não trạng duy ngã độc tôn của thế gian, chỉ muốn độc tài, thống trị, vun vén mọi sự về mình mà lại không nghĩ tới lợi ích tốt lành mà những người khác được hưởng. Xét về phương diện này, chúng ta không mấy vất vả tìm kiếm mà chỉ cần thoáng qua là đủ thấy não trạng ích kỷ hẹp hòi, độc đoán, loại trừ, phân biệt đối xử này nhan nhản khắp nơi.

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa của chúng con, Chúa đã muốn chúng con phải bắt chước Chúa để biết sống hạ mình, khiêm nhường và bao dung quảng đại với những ai không cùng phe phái với chúng con, để nhờ đó, chúng con ngày càng được nên giống Chúa hơn. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa Giê-su rất nhiều. Song le chúng con, lại không noi gương bắt chước Chúa, mà lại sống theo tinh thần của quỷ dữ, của thế gian là kiêu căng ngạo mạn, luôn tìm mọi cách để mà tôn mình lên, hạ người khác xuống. Hơn nữa, tính ích kỷ hẹp hòi, độc đoán, chuyên quyền thống trị, muốn loại trừ tất cả những ai không cùng phe phái với mình, đã tiêm nhiễm ăn sâu vào trong tâm trí, thấm đẫm não trạng và chi phối, điều khiển cách mạnh mẽ, quyết liệt trong từng người chúng con mà không sao cưỡng lại được. Vì thế, chúng con xin Chúa Giê su dùng sức mạnh và quyền năng của Ngài tống khứ và loại bỏ những não trạng khốn nạn này ra khỏi chúng con, giúp chúng con biết sống khiêm nhu và quảng đại như Chúa đã sống và dạy bảo chúng con. Amen.

Bài đọc thêm: Hoa nở giữa sa mạc

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Bình luận