Icon Collap
...
Trang chủ / Xét mình và dấu chỉ thời đại !

Xét mình và dấu chỉ thời đại !

Kinh nghiệm thực tế cho chúng ta thấy rằng có khá nhiều người hay đưa ra những nhận xét, hay đánh giá về người khác, về nhiều lãnh vực trong cuộc sống xã hội hay trong thế giới tự nhiên, khá hấp dẫn, nhưng hiếm có mấy người trong số họ lại có được một nhận xét nghiêm túc về chính mình và những gì đang xảy ra trong thời đại của mình. Đó cũng chính là những nhận xét của Đức Giê-su dành cho những người đạo đức giả, rất đáng để cho chúng ta suy xét. Chúng ta hãy cùng nhau cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống, giúp chúng ta hiểu và thực hành được sứ điệp mà Đức Giê-su ngỏ với từng người trong chúng ta.

Nhận ra dấu chỉ của thời đại !

Tiếp nhận những lời cảnh tỉnh và nhắc nhở này của Chúa Giê-su, Công Đồng Vaticano II, mời gọi toàn thể Hội thánh hãy nhận ra những dấu chỉ của thời đại hôm nay, để can đảm tiến bước trong vui mừng và hy vọng. Có thể nói cụm từ “Dấu chỉ thời đại” là một trong những từ khóa của Công đồng Vaticano II. Dẫu rằng có e ngại khi dùng cụm từ này, vì sợ người ta hiểu nhầm, nhưng cuối cùng các Nghị phụ, dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, quyết định vẫn sử dụng cụm từ này để nhắc nhở và mời gọi chúng ta hãy nhận ra những dấu chỉ của thời đại, để đoán định được những gì mà Thiên Chúa muốn nói với mỗi người chúng ta. Để hiểu rõ hơn về những dấu chỉ thời đại, chúng ta hãy cùng nhau nghe lại những lời của Đức Giê-su :“Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay :”Mưa đến nơi rồi”, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói :”Trời sẽ oi bức”,và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?”(Lc 12, 54-56). Dĩ nhiên, Đức Giê-su muốn nhắc nhở, cảnh tỉnh những người này là hãy nghe tất cả những lời Ngài đã giảng dạy, hãy nhìn vào bao nhiêu dấu lạ điềm thiêng đã thực hiện, để mà nhận ra Ngài là ai và Nước Trời đã đến ở giữa họ. Quả thật, các kinh sư và những người Pha-ri-sêu, họ không chỉ có nhìn thấy mà còn đã nghe, tranh luận, còn làm những cái bẫy, để buộc tội, kết án và giết chết Đức Giê-su. Không phải họ không nhận ra những hoạt động của Thiên Chúa nơi Đức Giê-su, mà họ cố tình không nhìn nhận. Đây mới là trọng tội của những người này. Đức Giê-su gọi những người này là những kẻ đạo đức giả. Tuy lời này khá nặng nề, song phản ánh đúng thực chất của họ. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có nhận ra những hoạt động của Thiên Chúa đang xảy ra trong thế giới hôm nay, qua Giáo hội, những biến động xã hội, tôn giáo, tự nhiên và nơi những con người cụ thể đang sống chung quanh ta, nhất là nơi những con người nghèo khổ, bất hạnh, bị áp bức làm nô lệ, làm đồ vật hay những công cụ hay món hàng của người khác hay không?

Bài đọc thêm: Đức Giê-su – Lửa và chia rẽ

Hãy xét mình cho kịp kẻo trễ !

Đức Giê-su muốn chúng ta nhận ra những dấu chỉ của thời đại, tức là nhận ra những hoạt động của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay, để mà can đảm cộng tác với Thiên Chúa, cải biến và dẫn đưa con người đếnđược với Thiên Chúa. Đặc biệt hơn nữa là nhận ra những lỗi lầm của mình mà sám hối trở về với nhau và với Thiên Chúa cho kịp. Chúng ta hãy lắng nghe những lời của Đức Giê-su :“Sao các ngươi không tự mình xét xem cái gì là phải ? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra tòa, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh tới quan tòa, quan tòa lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết : anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng”(Lc 12, 57-59). Đức Giê-su muốn chúng ta phải tự xét mình lại xem chúng ta có rơi vào tình trạng của những người đạo đức giả, cố tình nhắm mắt làm ngơ trước những lời mời gọi của Thiên Chúa, ngang qua từng con người cụ thể, đang sống gần với chúng ta không? Chúng ta có xét lại cái gì là phải, cái gì là trái, cái gì là sai và cái gì là đúng đang xảy ra với chúng ta và xung quanh chúng ta, để mà sám hối, trở về làm hòa với nhau, với Thiên Chúa cho kịp thời chưa? Đức Giê-su muốn chúng ta xét mình lại để mà thay đổi thói đạo đức giả hình như những kinh sư và những người Pha-ri-sêu mà sống đạo cách chân thành. Thời gian chúng ta đang sống trên trái đất này là thời gian chúng ta cần phải làm hòa với nhau cho kịp, vì khi đến trước tòa của Thiên Chúa thì mọi sự không kịp nữa. Thực tế cho thấy, có một số người đã chủ trương, còn trẻ thì cứ đi theo con đường tội lỗi, chờ cho đến lúc về già hay sắp qua đời mới sám hối trở về với Thiên Chúa và với nhau. Thế nhưng, không mấy người đã đạt được điều này. Phần lớn họ đã ra đi vào những lúc họ không ngờ tới, không kịp sám hối trở về với Thiên Chúa và với những kẻ đã sống bất hòa với họ. Hơn nữa, Đức Giê-su còn cho thấy số phận bi đát của những người chưa kịp hay không kịp làm hòa với Thiên Chúa và với nhau, là phải đền trả hết tội lỗi của mình rồi mới được ra khỏi ngục tù. Vậy giờ đây, mỗi người chúng ta phải suy xét lại những gì là phải, là trái đang xảy ra nơi mình và chung quanh mình để kịp thời thay đổi, quyết tâm trở về với Thiên Chúa và với nhau để làm hòa và cộng tác tích cực với Thiên Chúa, mà làm cho thánh ý của Thiên Chúa sớm được thành sự và Nước Thiên Chúa sớm ngự đến nơi mình và nơi những người khác đang sống quanh chúng ta.

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa của chúng con ! Hôm nay, Chúa dạy chúng con phải nhận ra những hoạt động của Thiên Chúa, qua những dấu chỉ của thời đại. Chúa cũng muốn chúng con luôn biết tự duyệt xét lại chính mình, để nhận ra được những thiếu sót và lầm lỗi của mình mà trở về làm hòa với Thiên Chúa và với nhau. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa rất nhiều. Chúng con xin Chúa Giê su ban thêm sức lực cho từng người trong chúng con, để chúng con thực hiện được lời Chúa dạy là luôn biết tỉnh thức để nhận ra được những hoạt động của Thiên Chúa trong từng biến cố của thời đại chúng ta mà biết cộng tác với Người trong sứ vụ cứu độ toàn thể nhân loại. Amen

Bài đọc thêm: Chỉ có một dấu lạ duy nhất !

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Bình luận