Icon Collap
...
Trang chủ / Dự phần đặc ân vô nhiễm cùng Mẹ !

Dự phần đặc ân vô nhiễm cùng Mẹ !

Hôm nay, hợp cùng với toàn thể Hội thánh hoàn vũ, chúng ta hân hoan cử hành thánh lễ trọng thể, mừng kính Đức Maria, Mẹ chúng ta, với đặc ân cao cả là vô nhiễm nguyên tội. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi suy gẫm giá trị và ý nghĩa của đặc ân này liên quan đến chính mỗi người trong chúng ta. Nguyện xin Chúa Thánh Thần, Đấng rợp bóng trên Mẹ, hãy đến và rợp bóng trên từng người chúng con, giúp cho chúng con hiểu và sống theo cách thức của Mẹ, ngõ hầu từng người cũng sẽ được dự phần tích cực vào ơn vô nhiễm nguyên tội của Mẹ Maria, khi chúng con quyết tâm sử dụng tự do của mình để sống cho kế hoạch của Thiên Chúa như chính Mẹ đã làm gương cho chúng con.

Dự phần đặc vô nhiễm cùng Mẹ !

Thiên Chúa là tất cả của Mẹ !

Trong ngày lễ mừng Mẹ vô nhiễm nguyên tội, bài đọc thứ nhất nhắc cho chúng ta nhớ về bản chất và hậu quả kinh hoàng đáng sợ của tội nguyên tổ, để giúp cho chúng ta biết nhận diện ra nó nơi mình cũng như nơi xã hội ngày nay mà biết cách phòng ngừa và tự bảo vệ cho mình cũng như bảo vệ cho những người khác. Riêng bài đọc thứ hai lại chỉ cho chúng ta thấy rõ rằng ân sủngcủa Thiên Chúa vượt trên tội lỗi của con người, khi trao ban chính Con Một đến để cứu chuộc nhân loại về lại cho Thiên Chúa. Còn bài Tin Mừng và theo gợi ý của cha David Compte, Verdaguer, lại cho thấy rõ Đức Mẹ Maria đã khôn ngoan sử dụng sự tự do của mình một cách cụ thể để được dự phần vào đặc ân làm Mẹ của Đấng Cứu Thế, cũng như kéo theo đặc ân vô nhiễm nguyên tội nữa, qua những việc làm rất cụ thể như sau. Thứ nhất, Mẹ đã can đảm hy sinh dự án hay kế hoạch hạnh phúc của đời mình cho dự án, kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Quả thật, Đức Maria đã có một kế hoạch riêng cho Mẹ qua quyết định kết hôn với thánh Giuse. Nhưng khi Thiên Chúa đưa ra kế hoạch cứu độ nhân loại của Người, thì Đức Maria đã hy sinh kế hoạch của Mẹ để nhường chỗ lại cho kế hoạch của Thiên Chúa. Thứ hai, khi sứ thần báo tin rằng Thiên Chúa ở cùng Bà, thì Mẹ đã đón nhận sự hiện diện của Thiên Chúa, thay vì sự hiện diện của những người khác trong cuộc đời của Mẹ. Dĩ nhiên, khi Mẹ chọn sự hiện diện của Thiên Chúa thì phải hy sinh sự hiện diện của những người khác. Đây cũng là một sự chọn lựa vô cùng quan trọng của Mẹ, rất đáng để cho chúng ta suy gẫm. Thứ ba, Đức Maria đã chọn để cho Thiên Chúa hướng dẫn và đào tạo mình theo cách thức của Người. Quả thật, khi sứ thần nói rõ là Thánh Thần sẽ ngự xuống và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên Mẹ… thì Mẹ đã quyết định đầu phục sự đào tạo và huấn luyện của Thiên Chúa. Như vậy, để được cộng tác tích cực với Thiên Chúa, Đức Maria đã sử dụng quyền tự do của mình để dâng hiến cho Thiên Chúa tất cả. Còn mỗi người chúng ta thì sao ?

Dự phần đặc vô nhiễm cùng Mẹ !

Bài đọc thêm: Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội

Hãy dự phần vô nhiễm cùng Mẹ !

Chúng ta biết rằng Đức Maria rất yêu thương chúng ta, vì chúng ta là những con cái của Mẹ. Bởi thế, chắc chắn Mẹ Maria trông mong chúng ta cũng được dự phần vào trong đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Mẹ. Và để đạt được hồng ân này, Mẹ Maria không chỉ cầu bầu cho chúng ta trước tòa của Thiên Chúa mà còn trở nên mẫu gương tuyệt vời cho tất cả những ai muốn vươn tới hạnh phúc như Mẹ. Đó là xác tín mạnh mẽ của chúng ta. Đặc biệt hơn nữa, Mẹ muốn chúng ta bước đi trên con đường của Mẹ là quyết tâm dâng hiến trọn vẹn cuộc đời và con người của mình cho Thiên Chúa, trong ý thức và tự do của chính chúng ta. Trước hết, chúng ta hãy nhờ Mẹ nhìn lại dự án kế hoạch của cuộc đời mình, để thấy được những tính thế tục, đầy bấp bênh, khiếm khuyết của nó, cũng như luôn biết mở ra để đón nhận những kế hoạch, hay dự án của Thiên Chúa, sẽ gởi đến cho mình, qua từng biến cố, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Đấng đang hoạt động liên lỉ trong Hội thánh và trong dòng lịch sử nhân loại này. Chỉ cần chúng ta chuyên chăm cầu nguyện, để lắng nghe sự hướng dẫn của Thánh Thần, thì sẽ đón nhận được dự án của Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng Đức Maria đón nhận dự án của Thiên Chúa do lòng tin chứ không phải do nhờ sự hiểu biết của lý trí tự nhiên. Chúng ta cũng phải bắt chước Mẹ như vậy. Thứ hai, mỗi người chúng ta hãy đón nhận lấy sự hiện diện của Thiên Chúa vào trong cuộc đời của mình như Đức Maria vậy. Chúng ta hãy cùng xác tín rằng người hạnh phúc là người có được Thiên Chúa hiện diện với họ trong cả cuộc đời. Và bản thân chúng ta cũng ước mong và sẵn sàng đón nhận Thiên Chúa đến ở với chúng ta. Mỗi lần mà chúng ta cử hành phụng vụ, lãnh nhận các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể là chúng ta đang sống trong sự hiện diện của chính Thiên Chúa. Đặc biệt hơn nữa, chúng ta luôn ý thức và xác tín Thiên Chúa đang ở với chúng ta, đồng hành cùng chúng ta trong mọi nơi mọi lúc và chúng ta đang hiện diện và bước đi trước nhan thánh của Người. Thứ ba, là chúng ta hãy chuyên đọc, lắng nghe, suy gẫm và thực hành Lời của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình, như Đức Mẹ đã làm gương cho chúng ta. Khi làm được như vậy, thì chính Thiên Chúa đang huấn luyện, đào tạo chúng ta theo đường lối và cách thức của Người. Thiên Chúa đào luyện chúng ta không chỉ ngang qua Hội thánh, bằng những huấn lệnh, giới răn, mà còn bằng những biến cố mà Người gởi đến trong từng ngày sống. Điều quan trọng và cần thiết là chúng ta hãy lắng nghe và thực hiện được những sứ điệp mà Thiên Chúa nói với từng người trong chúng ta.

Dự phần đặc vô nhiễm cùng Mẹ !

Cầu nguyện với Mẹ Maria !

Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội của chúng con ! Hôm nay tất cả chúng con quy tụ nơi đây để chúc mừng Mẹ và cũng để được Mẹ cầu bầu và chỉ dạy cho chúng con, giúp cho chúng con cũng biết dâng hiến tất cả con người và cuộc đời của mình cho Thiên Chúa, trong ý thức và tự do như Mẹ. Nhờ đó, Thiên Chúa có toàn quyền để thực hiện kế hoạch, dự án của Người trên mỗi người của chúng con. Chúng con xin thành tâm cám ơn Mẹ thật nhiều. Cúi xin Mẹ khẩn cầu cùng Thiên Chúa cho chúng con, để chúng con sẽ được chung chia đặc ân vô nhiễm nguyên tội cùng Mẹ vậy. Amen.

Bài đọc thêm: Tại sao Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CsSR

Truyền thông Sinh Viên Công giáo

Bình luận