Icon Collap
...
Giáo phái
Tiêu điểm
  Giải pháp khi roi vào lạc giáo, giáo phái và cách giải thoát, canh - cánh tay nối dài của Thiên Chúa

  Anh – Cánh tay nối dài của Thiên Chúa

  Ngày đăng: 06/10/2017 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Hai năm tôi rơi vào lạc giáo, xa Giáo Hội cũng là  quãng thời gian định hạn của Chúa đã mãn để thử thách lòng Tin của tôi và để cho tôi đủ nhận ra đâu là chân lý và đâu là Đức tin căn bản mà tôi cần học hỏi.

  Sự trở về từ một giáo phái (Phần 2)

  Ngày đăng: 29/09/2017 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Trong nỗi đau đớn nhìn đứa con của mình đang bị giáo phái cướp đi bố mẹ tôi vẫn không ngừng cầu nguyện và tín thác vào lời Chúa Giê-su đã phán hứa “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ của thì sẽ mở cho”.

  Sứ Điệp Từ Trời

  Ngày đăng: 27/09/2017 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Nhân đọc và tìm hiểu về cái gọi là sứ điệp từ trời, hay còn gọi là Maria Divine Mercy [Maria của Lòng Chúa Thương Xót], tôi nhận thấy đây là một dạng tưởng tượng giả mạo Lời Chúa Giêsu, hay nói cách khác, đây là một dạng ngôn sứ giả loan báo về sự diệt vong.

  Giáo phái Đức Chúa Trời Mẹ (phần cuối)

  Ngày đăng: 09/09/2017 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Nhưng điều đang lo ngại lại chính là tinh thần truyền giáo mạnh mẽ, không sợ hãi, và hệ thống huấn luyện chặt chẽ của họ. Từng đôi một, họ ra đi khắp các hang cùng, ngõ hẻm, hễ thấy cơ hội là lập tức tìm cách để rao giảng tà đạo của mình. Ngược lại, các tín hữu của chúng ta ngày hôm nay lại không có sự hiểu...

  Giáo phái Đức Chúa Trời Mẹ (p2)

  Ngày đăng: 29/08/2017 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Các giáo dân của tà giáo này tin rằng AhnSahnghong là sự trở lại lần thứ hai của Đấng Christ theo lời tiên tri trong Kinh Thánh và Zahng Gil-Jah là "Thiên Chúa Mẹ", những người mà họ tin rằng đã được đề cập đến trong Ga-la-ti 4:26
1 2 3