Icon Collap
...
Lịch sử
Tiêu điểm

    Thiên Chúa đáng để cho con tin!

    Ngày đăng: 30/08/2017 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Để có được niềm tin theo con cần có các yếu tố sau: Thứ nhất: Trên cơ sở những sự kiện có thật xẩy ra, con người có thể biết được những sự kiện ấy, đây là cơ sở đầu tiên để có niềm tin. Thứ hai: Trên cơ sở những chứng tích lịch sử, ghi chép lịch sử, tài liệu lịch sử để con người có thể có niềm...
1 2 3
error: Content is protected !!