Icon Collap
...
Trang chủ / Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Lời Thầy

Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Lời Thầy

 “Điều kiện để được Thiên Chúa tỏ mình là phải yêu mến Thiên Chúa qua việc tuân giữ Lời Người, chỉ khi đó Chúa Giesu và Chúa Cha sẽ đến và tỏ cho ta biết Người là ai?” đó là điều cha linh hướng đã nhắn nhủ đến toàn thể cộng đoàn trong thánh lễ thường kì của Gia đình Ơn gọi vào lúc 19h00 thứ 2 ngày 15.05.2017.

Lời Chúa hôm nay nhấn mạnh 2 điều:

Thứ nhất là lòng tin vào Thiên Chúa đang ở cùng mình. Như Phero và Phaolo xưa nhờ có một niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa đã khiến các Ngài trở nên những vị tông đồ vĩ đại: Phaolo thành một vị thừa sai dân ngoại dù ông đã từng bắt giết những người theo Chúa, Phero thành vị tông đồ vững mạnh dù ông chỉ là một người dân chài tầm thường, không có học… Nhiều khi cha nhân danh Chúa trừ quỷ đã thấy khó lắm, huống chi nhân danh Chúa mà chữa bệnh thể lý thì khó dường nào? Vậy mà các tông đồ đã nhân danh Chúa chữa lành bao người què, cụt… làm người ta tin vào Chúa. Để thấy đức tin của các Ngài lớn là dường bao! Còn chúng ta, chúng ta mang trong mình biết bao căn bệnh: thể lý có, tâm linh có, tâm lý có, cả những người chạy đến nhờ  chúng ta cầu nguyện xin Chúa thương cứu chữa họ. Họ như những người bại liệt chỉ mong được ta khiêng cáng đến trước mặt Chúa Giesu và nhờ Ngài rủ thương cứu giúp…Nhưng chúng ta đã biết nhân danh Chúa mà chữa lành cho mình và mọi người chưa? Chúng ta có bao giờ ý thức xin Chúa củng cố đức tin yếu kém của mình? Bên cạnh đó ma quỷ lại gieo những cám dỗ khi ta làm được gì đó nhờ danh Đức Giesu. Là người đời dễ tôn vinh ta thành thần mà bái thờ ta, suy phục ta. Khi đó ta phải biết xé áo mình ra, luôn luôn nhìn nhận mình chỉ là tội nhân, là phàm nhân mà thôi, mọi việc ta làm được đều là nhờ quyền năng Thiên Chúa.

Điều thứ hai mà bài Tin mừng hôm nay nói đến là lòng mến Thiên Chúa. Như Chúa Giesu đã nói “ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lại Thầy, cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy”. Điều kiện để được Thiên Chúa tỏ mình là phải yêu mến Thiên Chúa qua việc tuân giữ Lời của Ngài. Chỉ khi đó Chúa Giesu và Chúa Cha sẽ đến và tỏ mình cho chúng ta biết Người là ai? Vậy chúng ta hãy biết ăn năn xét mình, tập đọc, tập suy, tập sống Lời Chúa mỗi ngày, để Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.

Cuối cùng Chúa Giesu đã hứa: Đấng Bảo Trợ nhân danh Thầy sẽ đến và dạy anh em mọi điều; giúp anh em nhớ lại những gì Thầy đã nói với anh em. Vậy trong những ngày quyết định này của bộ Phụng Vụ chuẩn bị đón Chúa Thánh Thần đến, ta hãy ý thức xin Ngài đến hướng dẫn, dạy dỗ chúng ta để chúng ta được canh tân lòng tin, đổi mới lòng mến và được gần đến Chúa Giesu và Chúa Cha hơn.

Thánh lễ đã kết thúc vào lúc 20h15’.

Bình luận