Icon Collap
...
Trang chủ / Hãy làm cho Nước Thiên Chúa được lan rộng!

Hãy làm cho Nước Thiên Chúa được lan rộng!

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo”. Đó chính là bổn phận và là trách nhiệm của mỗi người Ki-tô hữu chúng ta.

Chúng ta là những người Ki-tô hữu, là những người trẻ. Chúng ta có bổn phận loan truyền nước Chúa đến cho mọi người đặc biệt là các bạn sinh viên Hưng Hóa, các bạn là những người trẻ, các bạn có đủ sức sống mãnh liệt, có đủ phương tiện cũng như lòng nhiệt thành để ra đi mà thực thi, mà  làm cho nước Thiên Chúa được lan rộng tới cùng trời cõi đất.

Lời Chúa qua bài chia sẻ của Cha Giuse Nguyễn Văn Hữu nhắc nhở chúng ta một sứ vụ cao cả mà chính Chúa Giê-su đã rao giảng và thực hiện đó là loan truyền cho muôn dân được biết Thiên Chúa. Vì vậy Chúa đòi chúng ta phải ra đi loan truyền nước Thiên Chúa đến với những sinh viên xung quanh chúng ta.

Các bạn sinh viên Hưng Hóa hãy noi gương Chúa Giê-su, các Thánh Tông đồ và những người đã hy sinh vì sứ vụ cao cả đó  mà quyết tâm  ra đi loan báo tin mừng của Chúa để những ai nhận biết, lắng nghe và thực thi lời của Chúa sẽ được dự phần vinh phúc trong nước Thiên Chúa. Xin chúa đốt lên trong lòng các bạn sinh viên Hưng Hóa những ngọn lửa nhiệt thành cùng trái tim nhạy cảm để chúng ta cùng nắm tay nhau mà đưa nhiều người trở về với Chúa. Amen.

Matta Liên

svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!