Icon Collap
...
Trang chủ / Thánh hay không Thánh?

Thánh hay không Thánh?

Thánh hay không Thánh?

Cùng với toàn thể Giáo Hội, hôm nay ngày 1/11 mừng kính các Thánh nam nữ của Thiên Chúa, vào lúc 10h cộng đoàn Vinh – Hà tĩnh tại Hà Nội đã về nơi ngôi đền thánh Giêrađô để dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và mừng lễ các Ngài và cùng với đó là lời nguyện xin đặc biệt cho người dân miền Trung đang phải chịu những thiệt hại do thiên tai và bão lũ.

nên thánh

Trong bài giảng cha linh hướng Gio-an giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về nên thánh hay không thánh và chọn hay không chọn là tự do của mỗi người.  

Nên thánh – con đường đẹp lòng Chúa

Lời Chúa mời gọi chúng ta hướng tới cùng đính của cuộc đời mình và chắc chắn các thánh mà chúng ta hân hoan mừng kính cũng rất mong đợi chúng ta đạt tới mục đích đó là được hợp đoàn với các Ngài trên Thiên quốc mà ngợi ca, mà tán tụng, mà tận hưởng vinh quang bất diệt muôn đời nơi Thiên Chúa. Thiên Chúa, Ngài cũng mong muốn như vậy, vì Ngài là Đấng Thánh. Thiên Chúa đã làm tất cả những gì đã làm để chúng ta thấy được cái sự thánh thiện của Ngài. Thiên Chúa đã vạch rõ cho chúng ta thấy những con đường để đạt tới sự thánh thiện và Thiên Chúa cho thấy muôn vàn ức triệu con người, khắp tứ phương thiên hạ, không phân biệt chủng tộc, màu da từ cổ chí kim, đã đạt tới sự thánh thiện đó. Và trong sâu thẳm Thiên Chúa Ngài khao khát mong muốn cho tất cả chúng ta được nên thánh như chư vị thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay. Tuy nhiên cái quyết định chọn lựa cuối cùng vẫn là ở nơi mỗi người chúng ta.

Bài đọc thêm: Tê-rê-sa và con đường nên thánh

Thánh hay không thánh?

Nên thánh hay không nên thánh vẫn là chọn lựa hoàn toàn tự do của mỗi người chúng ta. Chúng ta có dám mơ, có dám nghĩ và dám khao khát để bản thân mình nên thánh hay không? Đó là tự do chọn lựa của mỗi người chúng ta. Chúng ta mừng lễ các thánh nam nữ rất hoành tráng, rất sốt sắng, rất nghiêm túc nhưng thử hỏi rằng chúng ta có dám mơ, dám ước, dám can đảm để thực hiện điều đó hay không nơi mỗi người chúng ta. Chúng ta có bao giờ ước một điều đẹp nhất, quý nhất là được nên thánh hay không? 

Một giấc mơ đẹp nhất là giấc mơ nên thánh, ước mong cao thượng nhất là ước mong được nên thánh. Nếu mỗi người chúng ta mơ mà cũng không dám mơ, ước mà không dám ước thì đến bao giờ chúng ta mới có thể nên thánh được. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã nói: khi mà chúng ta dám ước mơ một điều thật lòng thì chúng ta đã đạt được một nửa rồi. Quả là như vậy, chúng ta đạt được 50% là khi chúng ta mơ ước và phần còn lại là nỗ lực và quyết tâm thực hành của chúng ta.

nên thánh

Khi chúng ta ước mơ điều gì thì trong sâu thẳm, chúng ta có một nỗ lực để vươn tới ước mơ, chẳng hạn khi chúng ta ước mơ đạt được đậu vào đại học, thì trong sâu thẳm chúng ta, đã có một khao khát mãnh liệt nó thôi thúc, thúc bách chúng ta đạt tới mục đích thi đậu vào trường đại học khi chúng ta, ước mơ khao khát một điều gì đó thì trong tâm khảm, trong trí não, trong chúng ta đã nuôi nấng, đã ấp ủ đã thôi thúc, và đã thúc bách chúng ta đạt tới ước mơ đó rồi. Cho nên các thánh đang muốn chúng ta, hãy mơ một giấc mơ đẹp đó là giấc mơ được nên thánh. Hãy ước một điều tốt đẹp, không phải với ông tiên nhưng với Thiên Chúa, với các thánh, là ước mơ được một hợp đoàn với các thánh trên trời. Và khi chúng ta dám mơ dám ước dám tin rằng mình sẽ nên thánh. Chỉ sự thánh thiện đó đã chiếm đoạt chúng ta được 50% rồi còn nếu chúng ta không dám mơ, không dám ước, không dám tin rằng mình sẽ là thánh, mình sẽ nên thánh, thì biết bao giờ chúng ta mới nên thánh được.

Nên thánh – Con đường Chúa muốn

Thiên Chúa là Đấng Thánh. Thiên Chúa ước mơ cho chúng ta cũng được nên Thánh và Thiên Chúa sẽ chỉ cho chúng ta những con đường nên thánh, sẽ phù trợ chúng ta mọi cách để chúng ta nên thánh nhưng Ngài không bao giờ ép cái tự do chúng ta. Ngài không tước đoạt cái quyền tự do căn bản của chúng ta cho nên điểm cốt lõi vẫn là ở nơi mỗi người chúng ta. Chúng ta có thật sự mơ ước hay dám tin mình thánh thiện không? Đó là điều mà Thiên Chúa đang gợi ra cho chúng ta và các thánh mong đợi cho chúng ta. Khi chúng ta ước, khi chúng ta mơ, khi chúng ta tin rằng mình sẽ đạt tới sự thánh thiện đó. bởi vì Thiên Chúa là Đấng thánh. Thiên Chúa muốn điều đó và Thiên Chúa làm tất cả những điều đó cho chúng ta, thì phần nên thánh của chúng ta đã đi được một chặng đường rồi.

Bài đọc thêm: Đường hẹp – con đường nên thánh

Hãy chọn cho bản thân một con đường để nên thánh

Sau khi chúng ta dám mơ dám ước dám tin thì chúng ta hãy chọn cho mình một con đường nên thánh nó phù hợp với tính cách, nhân cách với bản tính của mỗi người. Chẳng hạn, nếu chúng ta chọn hiền lành thì tập sống hiền lành, thử sống hiền lành đi sẽ thấy được sự thánh thiện đó nó đến với mình không phải đời sau ngay cả đời này nữa. Hãy tập sống lòng xót thương thì sẽ thấy được sự thánh thiện đó. Nó làm vươn tới chúng ta, nó bao phủ chúng ta, khi chúng ta có chạnh lòng xót thương người khác. Hãy tập có một trái tim cõi lòng trong sạch, đừng mù tối, đừng gian dối thì sự thánh thiện đó của Thiên Chúa sẽ ngự đến và cho cái ước mơ, cái mà chúng ta tập đó sẽ được thành toàn. Mỗi người chúng ta hãy tập cho mình con đường khát khao nên người công chính rồi khát khao thôi đã trở thành mối phúc rồi đã trở thành thánh rồi. Hãy tập cho mình con đường đón nhận những đau khổ trong sự tín thác trong sự hân hoan, trong sự vui tươi. Hãy tập cho mình một con đường chấp nhận những sự bách hại vì sống công chính sống vì chính đạo thì con đường nên thánh đó tỏ lộ nơi tất cả chúng ta.

nên thánh

Tám mối phúc – tám con đường nên thánh cho mỗi người chúng ta

Có thể nói tám mối phúc là tám con đường dành cho mọi người muôn người, để trong đó ai cũng có thể chọn cho mình một con đường nên thánh. Vấn đề còn lại vẫn là nơi mỗi người chúng ta, chúng ta có dám chọn, dám mơ, dám ước, dám tin thì chúng ta mới dám chọn cho mình một con đường nên thánh. Ai trong chúng ta cũng có những khả năng đạt tới sự thánh thiện của Thiên Chúa bởi vì Thiên Chúa đã gieo vào trong chúng ta, đã đặt vào trong chúng ta sự thánh thiện của chính Ngài. Và đang lôi kéo sự thánh thiện đó đến với Ngài từng dây từng phút.

Cầu nguyện: 

Nguyện xin Thiên Chúa qua sự chuyển cầu các thánh mà chúng con mừng kính hôm nay cho chúng con dám mơ, dám ước, dám tin, dám chọn và cuối cùng dám quyết tâm thực hiện để cùng cách chọn lựa của chúng con. Xin cho mỗi người chúng con biết chọn hiền lành, chọn khao khát, chọn kiến tạo hòa bình, chọn trái tim trong sạch… Sau đó xin cho con biết quyết tâm thực hiện điều đó trong từng ngày sống của chúng con. Chúng con tin chắc rằng: với ước mơ với trái tim với trọn với quyết tâm sống chúng con thì chúng con sẽ đạt tới sự thánh thiện của Thiên Chúa không chỉ đời sau mà ngay cả đời này và chúng con sẽ được cùng hợp đoàn cùng các thánh trong mọi lời kinh, trong mọi hành động, trong mọi việc làm để cùng với các thánh ngợi khen, tung hô và cảm tạ Thiên Chúa.

Xin các thánh chuyển cầu cho chúng con một lời cầu đặc biệt trong thánh lễ này để cộng đoàn chúng con tất cả mọi người đều dám mơ, dám ước, dám tin, dám chọn và dám quyết tâm sống đến cùng điều mình chọn lựa để chúng con hoàn thiện trở nên thánh thiện như Thiên Chúa là Cha chúng con là Đấng Thánh thiện. Amen.

Tê-rê-sa Võ Hảo

Truyền thông sinh viên Công Giáo

Bình luận