Icon Collap
...
Trang chủ / Yêu trọn vẹn – yêu hết mình

Yêu trọn vẹn – yêu hết mình

“Yêu trọn vẹn yêu hết mình”- Đó chính là điều mà Đức Giê-su đòi buộc chúng ta phải thực hiện trong khi mến Chúa yêu người. Và để hiểu được sâu xa hơn “yêu trọn vẹn yêu hết mình” là gì, hôm nay thứ 6 ngày 12.3 con cái Giáo phận Vinh – Hà tĩnh đã cùng nhau quy tụ tại Đền thánh Giê-ra-đô, hiệp dâng Thánh lễ, để bày tỏ lòng yêu mến Thiên Chúa và lắng nghe Lời Chúa nói nơi mỗi tâm hồn. Trong bài giảng Cha Linh hướng Gioan Lưu Ngọc Quỳnh đã cho chúng ta biết: Yêu trọn vẹn là yêu bằng cả trí khôn, tâm hồn và yêu hết mình là yêu hêt con tim, sức lực. Và đây cũng chính là điều mà người Do Thái đã từng thắc mắc với Chúa Giê-su “Giới răn nào giới răn quan trọng nhất?”

Giới răn nào quan trọng nhất?

Những người Do Thái là những người có đầu óc thực tế và thậm chí là thực dụng cho nên sống giữa một rừng luật như vậy, họ không biết giới răn nào quan trọng nhất. Họ liền đến gặp Đức Giê-su và hỏi Ngài để biết được giới răn nào quan trọng nhất trong các giới răn. Đức Giê-su đã trả lời cho họ, không chỉ có một giới răn quan trọng nhất nhưng là có hai giới răn quan trọng như nhau.

Giới răn thứ nhất là ngươi hãy yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết tâm hồn hết, hết trí khôn, hết sức lực ngươi và giới răn thứ hai là ngươi hãy yêu mến người thân cận như chính mình. Như vậy Chúa Giê-su cho ta thấy việc yêu mến Thiên Chúa và yêu  mến con người luôn phải đi với nhau. Hai điều này  không tách rời nhau được đã là yêu mến Thiên Chúa thì nhất định phải yêu mến con người.

giới răn

Thứ tự các giới răn

Chúa Giê-su còn cho ta thấy lòng yêu mến Thiên Chúa phải đứng trước, đứng đầu, rồi mới đến việc yêu mến con người. Chúng ta thấy Chúa Giê-su trả lời rất cẩn thận bởi vì Ngài thấy rõ con người có khả năng đánh lẫn, đánh tráo điều ngài chỉ dạy. Cho nên Ngài nói rõ cả hai giới răn, điều thứ nhất và điều thứ hai, Ngài không gộp chung cả hai điều làm một.  Bởi vì đối với Chúa Giê-su Thiên Chúa là trên hết và trước hết rồi mới đến con người. Yêu mến Thiên Chúa trên hết, trước hết rồi mới yêu con người.

Bài đọc thêm: Thánh hay không thánh

Tuy nhiên trong thực tế, nhất là xã hội đương đại hôm nay người ta muốn đánh tráo giới răn này. Người ta muốn yêu  mến con người trước rồi mới yêu mến Thiên Chúa sau. Và người ta giải thích lòng yêu  mến Thiên Chúa thực chất là cụ thể hóa lòng yêu mến con người. Điều này là không đúng vì Chúa Giê-su đã nói rõ phải yêu mến Thiên Chúa duy nhất trước hết và trên hết,sau đó mới yêu người thân cận như chính mình. Như vậy Chúa Giê-su xác nhận hai giới răn và thứ tự giới răn yêu mến Thiên Chúa trước hết, trên hết rồi mới đến yêu con người.

Lời mời gọi của Chúa – Yêu mến Thiên Chúa cách toàn vẹn

Chúa Giê-su còn cho chúng ta thấy chúng ta cần thực hành hai giới răn cách toàn diện. Chúa không chỉ  muốn ta phải yêu mến Thiên Chúa bằng môi miệng hay bằng con tim, nhưng Chúa muốn ta yêu mến Thiên Chúa toàn diện, bằng cả tâm hồn, trái tim, trí khôn và toàn thể sức lực của chúng ta. Tóm lại Chúa đòi ta yêu một cách toàn vẹn không yêu mảnh phần. Đồng thời chúng ta phải yêu người thân cận như chính mình – Nghĩa là yêu hết tâm hồn, hết trí khôn, hết sức lực.

Chúa đòi chúng ta yêu một cách triệt để bởi vì từ “hết” ở đây nghĩa là không còn gì nữa, không yêu nửa vời. Đi theo Chúa là yêu hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn chứ không yêu năm mươi phần trăm, ba mươi phần trăm hay bảy mươi phần trăm, Chúa đòi một tình yêu tuyệt đối giành cho Người. Nhưng trong đời sống, có người chỉ yêu Chúa bằng trái tim, có người chỉ yêu Chúa bằng trí óc, có người chỉ yêu Chúa bằng thân xác ít ai yêu Chúa cách trọn vẹn được cho nên họ dễ dàng phạm tội và phạm tội liên tục.

giới răn

Nhìn lại tình yêu của Chúa và tình yêu của con người

Đây là điều chúng ta suy nghĩ Chúa yêu chúng ta hết sức, Chúa yêu chúng ta trọn vẹn thân xác, Chúa yêu chúng ta bằng tất cả. Và Ngài đòi buộc chúng ta phải đáp trả như vậy. Nhưng trong thực tế chúng ta khó thực hiện, vì con tim của chúng ta được mấy phần cho Chúa, một phần hay hai phần? Cuộc đời của chúng ta đã giành bao nhiêu cho Chúa hay chỉ là một bóng mờ trong trái tim? Trí óc của chúng ta có phải mở mắt ra là nghĩ đến Chúa không ? Làm việc gì cũng nghĩ đến Chúa: Học cũng nghĩ đến Chúa, ăn cũng nghĩ đến Chúa, làm cũng nghĩ đến Chúa, làm cho Chúa và làm vì lòng yêu mến Chúa không?

Chúng ta cùng nhìn lại: Trong Mùa chay thánh này Chúa đòi tình yêu của chúng ta vượt trên mọi hy lễ và của lễ toàn thiêu. Nếu chúng ta đọc kinh cho nhiều chúng ta ngắm cho nhiều; chúng ta đi tĩnh tâm cho nhiều; chúng ta làm việc thiện cho nhiều; mà không có tình yêu giành cho Thiên Chúa và giành cho con người thì Chúa chẳng màng gì đến của lễ đó.

Chúng ta cùng tha thiết xin Chúa cho chúng ta nếu không yêu Chúa được toàn vẹn thì chỉ xin yêu được một phần ba thôi. Nếu không thể yêu Chúa hết trái tim, hết sức lực, hết trí khôn được thì chỉ xin yêu Chúa một phần ba thôi. Bởi vì chỉ cần yêu Chúa được một phần ba thôi là chúng ta đã rất hạnh phúc rồi.

Bài đọc thêm: Yêu người như yêu ta

Có thể nói yêu Chúa và yêu người toàn diện như Chúa thì khó lắm . Nhưng khi chúng ta yêu Chúa rồi thì Chúa đến ban cho chúng ta có khả năng yêu Chúa như Chúa đòi buộc, yêu Chúa như Chúa yêu, yêu tha nhân như Chúa yêu. Nhờ đó điều mà Chúa đòi buộc nơi chúng ta mới có thể thành sự trong cuộc đời chúng ta.

Cầu nguyện:

Xin chúa Giê-su là Đấng nguồn mạch của tình yêu, Đấng đã yêu chúng con trọn vẹn cả con người và cuộc đời; trọn vẹn cả xác và hồn, tất cả mọi sự cho chúng con để cứu rỗi chúng con; để giải thoát chúng con; để dạy chúng con về cách sống tình yêu đối với Chúa và đối với tha nhân, giúp chúng con một lần nữa biết mở rộng con tim, mở rộng linh hồn, mở rộng trí óc, mở rộng toàn vẹn con người chúng con để đón lấy Chúa là nguồn mạch tình yêu để chúa đến giúp chúng con thực hiện điều Chúa truyền dạy là yêu Chúa và yêu tha nhân như Chúa muốn. Amen!

Maria Thu Hường

Truyền thông Sinh viên Công giáo

Bình luận
error: Content is protected !!