Icon Collap
...
Trang chủ / Dứt khoát không thay đổi

Dứt khoát không thay đổi

Để thực hiện công trình cứu độ nhân loại, Chúa Giê su đã làm mọi cách để cho người Do Thái tin Ngài là con Thiên Chúa, Ngài là Đấng đã được Chúa Cha sai đến và chính Ngài là Thiên Chúa, Ngài dứt khoát không thay đổi sự thật đó cho dù bị người Do Thái ném đá, loại trừ hay kết án.

Đức Giê-su – Ngài là Thiên Chúa thật

Trong suốt tuần qua Giáo hội cho chúng ta nghe những cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và người Do thái, qua đó chúng ta biết được giới lãnh đạo tôn giáo chất vấn về Chúa Giê-su, nhưng Chúa Giê-su không nhượng bộ, Ngài lặp đi lặp lại Ngài từ trời mà đến, Ngài là Đấng Chúa Cha sai đến, Ngài đến để làm theo Đấng đã sai Ngài,  Thiên Chúa Cha ở với Ngài và Ngài ở với Thiên Chúa Cha.

Đó chính là điều sinh tử, điều cốt lõi mà Chúa Giê-su dứt khoát muốn cho mọi người đón nhận Ngài là Thiên Chúa thật. Bởi vì nếu Ngài không phải là Thiên Chúa thật, nếu Ngài chỉ là một vĩ nhân thì Ngài không đủ tư cách để cứu chuộc nhân loại. Nếu Ngài không phải là con Thiên Chúa, Ngài không phải là ngang hàng với Thiên Chúa thì Ngài không thể đền tội cho nhân loại, vì tội xúc phạm đến Thiên Chúa thì chỉ có Thiên Chúa mới đền được xứng đáng mà thôi.

Đấng Hằng Hữu

Bài đọc thêm: Thăm phòng tiệc ly của Đức Giê-su

Cho nên hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục nghe lại cuộc tranh luận giữa Chúa Giê-su và người Do thái Căng thẳng đến mức độ họ muốn ném đá Người nhưng Người không hề lùi bước. Ngài tiếp tục giải thích cho họ, Ngài nói với họ: “Nếu các ông không tin tôi thì hãy tin những việc tôi làm (Ga 10,38); Các ông không nghe kinh thánh nói sao những người được Thiên Chúa tuyển chọn đều được gọi là thần thánh”(Ga 10,34).

Đức Giê-su – Ngài là Đấng Hằng Hữu

Chúa Giê-su dùng mọi cách không nhượng bộ Người Do thái, Ngài cương quyết xác định Ngài là Thiên Chúa thật, Ngài ẩn mình trong Giê-su Nazareth nhưng Ngài là con Chúa Cha sai đến. Ngài đến để thực thi thánh ý của Cha, Cha sai Ngài đến và Ngài làm mọi việc theo thánh ý của Cha và Ngài ở trong Cha, Cha ở trong Ngài. Mầu nhiệm Thiên Chúa nơi Đức Giê-su vô cùng quan trọng cho nên Người nói ta là Đấng Hằng Hữu, “khi các ông giương cao con người lên bấy giờ các ông sẽ biết là tôi Hằng Hữu” (Ga 8,28a). Và đây chính là mầu nhiệm quan trọng nhất của lòng tin.

Nếu chúng ta tin rằng Chúa hiện hữu, Chúa luôn hiện diện, Chúa ở trong ta, ta ở trong Chúa thì mọi hoạt động của chúng ta đều quy hướng về Chúa, nhờ vậy Chúa làm mọi việc trong Chúng ta và qua chúng ta. Nhưng trong thực tế không phải ai cũng biết điều đó, ai cũng tin Thiên Chúa là Emmanuel, Thiên Chúa ở với con, Thiên chúa ở trong con, Thiên Chúa là Đấng luôn hiện diện.

Đấng Hằng Hữu

Trong tâm thức nhiều người Thiên Chúa chỉ là một khái niệm, Thiên chúa chỉ là một bóng mờ, Thiên Chúa chỉ là một nhân vật cổ điển, Thiên Chúa chỉ là nhân vật của huyền thoại, quá chăng đi nữa Thiên Chúa chỉ là một vĩ nhân thôi, không phải là Đấng Hằng Hữu, không phải là Đấng Hằng Sống. Cho nên đời sống của họ bấp bênh, đời sống của họ vật lộn với chính mình, với chính khó khăn của cuộc sống.

Bài đọc thêm: Cuộc hạnh ngộ giữa Thiên Chúa và con người 

Sống mầu nhiệm Thiên Chúa là Đấng Hằng Hữu

Còn những ai sống mầu nhiệm Thiên Chúa  là Đấng Hằng Hữu, Thiên Chúa là Đấng luôn luôn hiện diện, Thiên Chúa là Đấng Emmanuel ở cùng chúng ta,ở với chúng ta, ở trong chúng ta thì cuộc đời của họ không bao giờ cô đơn cô độc. Họ luôn luôn có Chúa là người bạn chí thân nhất của cuộc đời mình, họ luôn luôn không sợ thất bại, vì Chúa là chúa tể, là Đấng toàn năng, là Đấng chiến thắng ở với họ .

Cho nên trước ngày Chúa Giê-su bước vào khổ nạn, một lần nữa Chúa khẳng định cho mỗi người chúng ta Ngài là Đấng Hằng Hữu, Ngài là Đấng luôn luôn hiện diện để chúng ta ý thức sự hiện diện của Ngài, để chúng ta xin Ngài cho chúng ta niềm tin đó. Từ sáng thức giấc cho đến khi ngủ chúng ta mời Ngài đến với chúng ta, chúng ta làm mọi việc vì Ngài, cho Ngài. Và khi đó mầu nhiệm Thiên Chúa ở cùng chúng ta mới thật sự trở thành mầu nhiệm của tình thương, mầu nhiệm cứu độ mà chính Chúa ban tặng cho chúng ta.

Cầu nguyện: Xin Chúa Giê-su Đấng đã làm mọi cách, Đấng đã không nhượng bộ bất cứ một mãnh lực nào mọi sự dữ nào, để luôn khẳng định cho chúng con biết Ngài là Đấng Hằng Hữu, Ngài là Thiên Chúa thật, Ngài là con chí ái của Chúa Cha, Ngài là một Thiên Chúa uy quyền bất diệt, Ngài là Chúa tể của kẻ sống và kẻ chết để chúng con biết đặt lại niềm tin vào Ngài và biết sống mối tương quan với Ngài ngày càng mật thiết hơn, Ngày càng gắn bó hơn.

Trích bài giảng Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh CsSR ngày 26.3.2021

Maria Nguyễn Hường

Truyền thông Sinh viên Công giáo

 

Bình luận
error: Content is protected !!