Icon Collap
...
Trang chủ / Lương thực nuôi dưỡng linh hồn

Lương thực nuôi dưỡng linh hồn

“Chúa đã sống lại thật rồi!” Tiếng hát vang vọng lên thinh không cách nhẹ nhàng nhưng đầy xác tín, đó chính là niềm tin được tuyên xưng qua lời ca tiếng hát của các bạn sinh viên cộng đoàn Vinh – Hà Tĩnh tại Hà Nội trong Thánh lễ ngày 23.4, do Cha Giuse Nguyễn Văn Hữu Chủ tế. Trong bài giảng Cha đã chia sẻ cho chúng ta về lương thực có thể nuôi sống linh hồn chúng ta mãi mãi đó chính là Mình và Máu Thánh Đức Giê-su.

Diễn từ về bánh hằng sống – Lương thực nuôi dưỡng linh hồn

Trong suốt tuần III mùa Phục sinh, Giáo hội cho chúng ta đọc các đoạn Tin mừng theo Thánh Gioan về chứng từ bánh hằng sống mà Đức Giê-su giảng về diễn từ bánh hằng sống ở Caphacnaum . Trong đoạn Tin mừng này (Ga 6,52-59) là phần tiếp theo của diễn từ mà Chúa Giê-su tiếp tục giảng tại Caphacnaum.

mình và máu thánh Chúa

Trong diễn từ này Chúa Giê-su khẳng định Ngài chính là bánh hằng sống. Chính vì điều này mà những người Do thái tranh luận sôi nổi với nhau, họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?”(Ga 6,52). Người Do Thái chỉ hiểu theo nghĩa bình thường của con người, còn ngày nay chúng ta cần hiểu như thế nào? Khi Chúa Giê-su nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sự sống muôn đời và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết”(Ga 6,54) nghĩa là khi chúng ta tham dự Thánh lễ, khi Linh mục đoc lời truyền phép, bánh trở thành Mình thánh Chúa  rượu trở thành Máu thánh Chúa và đây là một mầu nhiệm chúng ta cần tin.

Bài đọc thêm: Bánh ban sự sống 

Bánh và rượu trở nên mình và máu thánh Chúa

Những người không có đức tin, không tin vào Chúa thì họ không tin rượu bánh trở thành mình và máu thánh Chúa, họ chỉ thấy đó là rượu và bánh thôi. Còn chúng ta là những người tin và chỉ có ai ở trong Chúa và tin vào Chúa thì mới xác nhận điều đó. Những người không tin vào lời Chúa Giê-su đó là một sự thiệt thòi lớn vì Chúa đã khẳng định chỉ khi ăn thịt và uống máu Người thì mới có được sự sống đời đời. Và điều này rất đúng với mỗi người chúng ta, vì chúng ta  là con cái của người, chúng ta thật hạnh phúc vì được chính Chúa là lương thực nuôi dưỡng linh hồn.

Mỗi khi Chúng ta tham dự Thánh lễ và đón rước mình thánh Chúa là chúng ta được nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng và chính đời sống thiêng liêng này sẽ nuôi dưỡng con người chúng ta. Cho nên mỗi người chúng ta luôn được mời gọi hãy siêng năng chạy đến với Chúa để đón rước mình máu thánh Người.  Và diều kiện để được đón rước mình máu thánh Người đó chính là đón nhận và tin vào Người.

mình và máu thánh Chúa

Khi chúng ta đón nhận mình và máu thánh chúa là chúng ta đón nhận Chúa Giê-su một cách trọn vẹn, cho nên Giáo hội Công giáo là Giáo hội được đón nhận Chúa trọn vẹn, từ Lời Chúa đến mình và máu thánh Chúa, chúng ta được đón nhận Chúa một trăm phần trăm.

Ơn gọi của Thánh Phaolô

Trong bài đọc I chúng ta được lắng nghe về ơn gọi của Thánh Phaolô. Trước khi trở thành môn đệ của Chúa, thì thánh nhân có tên là Sao-lô, là một người rất là nhiệt thành và trung thành với Đạo Do thái của mình, thậm chí còn xin sắc chỉ của các nhà lãnh đạo Do thái  để đến Đa-mat bắt bớ những người theo đạo. Và trên đường đi như vậy Chúa Giê-su đã hiện ra và  gọi Sao-lô  để ông trở thành môn đệ của Chúa và sau này được đổi tên là Phaolô.

Qua ơn gọi của Thánh Phaolô chúng ta thấy Chúa Giê-su có thể biến sự dữ thành sự lành, với một con người đi bắt bớ Hội thánh, Chúa đã biến đổi trở thành một con người đi loan báo Tin mừng của Chúa, đặc biệt cho những người dân ngoại và lời chứng của thánh nhân là một lời chứng thật bởi vì Ngài được chính Chúa biến đổi, chính Chúa chọn gọi làm tông đồ cho Chúa.

Mỗi người chúng ta cũng là con cái của Chúa, chúng ta được mời gọi hãy ra đi loan báo Tin mừng  Phục sinh của Chúa cho những người chúng ta gặp gỡ để rồi chúng ta có thể nói như thánh Phaolô : “Tôi sống nhưng không còn là tôi mà là Đức Kitô đang sống ở trong tôi, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức kitô Chúa của tôi, vì người tôi đành mất hết…”

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su là Đấng hằng sống, là lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng con, xin cho chúng con luôn khao khát và chuẩn bị một tâm hồn xứng đáng để đón rước mình và máu thánh Chúa. Amen!

Bài đọc thêm: Niềm tin Phục sinh của Nữ Hoàng Thiên Quốc

Maria Nguyễn Hường

Truyền thông Sinh viên Công giáo

Bình luận