Icon Collap
...
Trang chủ / Nên một với Chúa – với nhau !

Nên một với Chúa – với nhau !

Chúng ta đang sống trong những thời khắc mà Giáo hội, ngang qua Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới lần thứ XVI, dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Cha Phanxicô, đã, đang và sẽ mời gọi mọi tín hữu trên khắp hoàn cầu, nỗ lực xây dựng và kiến tạo một Hội thánh có đặc tính là hiệp hành. Nói một cách cụ thể hơn là một Hội thánh mà trong đó mọi người hiệp nhất với nhau, cùng nắm tay nhau xây dựng Nước Thiên Chúa và cùng nhau ra đi, lên đường thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng và làm chứng cho Thiên Chúa. Điểm khởi đầu quan trọng của tiến trình xây dựng một Hội thánh hiệp hành chính là kiến tạo sự hiệp thông mà Đức Giê-su đã mời gọi trong Tin Mừng hôm nay: “Anh em hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em, như cành nho với cây nho”. Đây chính là khuôn mẫu của mầu nhiệm hiệp thông.

Nên Một Với Chúa - Với Nhau !

Nên một với Chúa – với nhau !   

Đức Giê-su đã dùng một hình ảnh rất cụ thể, dễ hiểu, để nói lên mối hiệp thông liên kết đến mức mà người ta không thể tách rời nhau được giữa các môn đệ với chính Ngài. Đó là hình ảnh cây nho với cành nho : “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho. Anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy” (Ga 15,4). Quả thật, sự sống của cành nho phụ thuộc vào cây nho như thế nào thì sự sống người môn đệ của Đức Giê-su cũng phụ thuộc vào sự sống của chính Đức Giê-su như vậy. Tất cả cành nho đều đón nhận được sự sống từ cây nho thì từng cành nho cũng gắn kết với nhau nhờ cùng đón nhận một sự sống từ cây nho. Vì thế, sự hiệp thông của người tin chúng ta cũng phải đi theo cùng một quy luật như vậy. Chúng ta vừa phải hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa, vừa cũng phải hiệp thông với nhau. Chúng ta không chỉ đón nhận sự sống từ Thiên Chúa mà còn đón nhận sự sống từ các thành viên, tức là từ những cành nho khác. Vì thế không có chuyện người ta hiệp thông với Chúa nhưng lại chia rẽ với người khác. Cũng không có chuyện là người ta gắn kết với nhau mà lại không gắn kết với Thiên Chúa. Đây là một lưu ý vô cùng quan trọng. Thực chất sự hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau là hai mặt của một thực tại, gắn liền với nhau và song hành cùng nhau, đến nỗi không thể tách rời được.

Để sinh được nhiều hoa trái !

Hiệp thông không chỉ nên một với Thiên Chúa, nên một với nhau mà còn cốt để sinh được nhiều hoa trái và để hoa trái đó tồn tại mãi. Đúng vậy, mỗi cành nho không chỉ gắn chặt vào cây nho để được sống mà còn phải sinh nhiều hoa trái nữa. Mà muốn những cành nho sinh được nhiều hoa trái thì cần phải được chủ nhân cắt tỉa, như Đức Giê-su đã nói : “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho sinh nhiều hoa trái hơn” (Ga 15,1-3). Và Đức Giê-su còn khẳng định rõ ràng rằng : “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15, 5). Như vậy, cùng đích của việc nên một với Thiên Chúa và nên một với nhau chính là để sinh được nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy Giê-su. Vì khi chúng ta làm được như vậy chính là lúc chúng ta tôn vinh Thiên Chúa hay Thiên Chúa được tôn vinh. Ngược lại, dù rằng chúng ta nên một với Thiên Chúa như cành nho đã nên một với cây nho mà không sinh được hoa trái thì vẫn bị chặt đi và đem vất bỏ ra ngoài. Nhưng để cành nho sinh được nhiều hoa trái thì cành nho đó phải chấp nhận một sự cắt tỉa làm cho nó phải chịu đau đớn vô cùng. Đây cũng là điều chúng ta cùng lưu tâm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa : phải đi qua thập giá mới được phục sinh.

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chính là cây nho thật mà Chúa Cha đã đem trồng giữa thế gian này, còn hết thảy chúng con đều là những cành nho của Chúa. Chúa muốn chúng con nên một với Chúa và nên một với nhau như cành nho với cây nho, để sinh được nhiều hoa trái cho Chúa. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa rất nhiều. Xin Chúa Giê su tiếp tục kéo chúng con ở lại trong Chúa, vì không có Chúa thì chúng con sẽ khô héo và chẳng làm được việc gì cả. Xin Chúa dủ thương nhận lời cầu xin của chúng con. Amen

Bài đọc thêm: Bình an của thầy Giê-su !

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Bình luận