Icon Collap
...
Trang chủ / Sinh viên chúng ta cùng làm ! (Phần III)

Sinh viên chúng ta cùng làm ! (Phần III)

Xâu chuỗi tất cả những vấn nạn và giải pháp mà Đoàn đã đưa ra từ đầu hội thảo đến giờ, cha đặc trách cùng các tham dự viên nhận định: giải pháp hữu hiệu nhất để cứu lấy sinh viên hiện nay đó chính là: chúng ta phải có “người”, và người đó không ai khác là chính mỗi tham dự viên chúng ta đây – những người đã được Chúa đặt để để làm công việc phục vụ. Hay một cách cụ thể hơn là chúng ta cần phải xây dựng một “cơ cấu ban điều hành Gia đình sinh viên Anphongso phù hợp nhất với bối cảnh hiện nay”. Vậy, một cơ cấu ban điều hành như thế nào được coi là phù hợp với Gia đình Anphongso hiện tại? Và cách thức để xây dựng được cơ cấu Ban điều hành đó? 

Sau một tiếng rưỡi tạm nghỉ để ăn trưa và nghỉ ngơi, đúng 1h30 chiều, các tham dự viên lại có mặt đông đủ tại Hội trường để tiếp tục chương trình hội thảo về vấn đề: Làm sao để xây dựng được một cơ cấu Ban điều hành phù hợp với gia đình sinh viên Anphongso? Để giải quyết vấn đề này, cha đặc trách tiếp tục mời gọi các tham dự viên của từng nhóm tập trung lại với nhau để thảo luận trong vòng 45 phút, với hai câu hỏi:

Thứ nhất, cần xây dựng một cơ cấu Ban điều hành như thế nào cho phù hợp với Gia đình Sinh viên Anphongso?

Thứ hai, cách thức để xây dưng cơ cấu đó?

Sau 45 phút thảo luận, đại diện của từng nhóm lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. Các nhóm đã đưa ra được những mô hình sau đây:

Thứ nhất: Một trưởng, 4 phó- mỗi phó phụ trách chăm sóc 2 cộng đoàn, 1 thủ quỹ kiêm thư kí, 1 truyền thông, 1 tâm lin kiêm phụng vụ và 1 nối kết

Thứ hai: 1 trưởng, 1 thư kí kiêm thủ quỹ, từng đơn vị cộng đoàn sẽ đảm nhiệm một ban: ban ẩm thực, phục vụ, truyền thông,…)

Thứ ba: 1 trưởng, 1 thư kí kiêm thủ quỹ, 4 phó: 2 phó đối ngoại (phụ trách: dã ngoại, truyền thông, chi phí hỗ trợ…) và 2 phó đối nội (phân công công việc cho các cộng đoàn)

Thứ tư, 1 trưởng, 5 phó bao gồm: 1 thư kí kiêm thủ quỹ, 1 truyền thông, 1 kết nối, 1 sự kiện, 1 tâm linh

Thứ năm: 1 trưởng, 2 phó, Ban viên (gồm trưởng các cộng đoàn)

Thứ sáu: 1 trưởng, 1 thủ quỹ kiêm thứ kí, 3 phó gồm: 1 phó truyền thông, 1 phó kết nối, 1 phó sinh hoạt.

Để giúp các tham dự viên xác định được mô hình nào là phù hợp nhất, cha đặc trách đã gợi ý cho các bạn: Trước hết, chúng ta cần xác định chức năng của Ban điều hành Gia đình sinh viên Anphongso là gì? Các tham dự viên đã cùng nhau nêu lên được 3 chức năng chính yếu:

Thứ nhất: gắn kết các cộng đoàn lại với nhau làm thành một cộng đoàn đức tin vũng mạnh.

Thứ hai: hỗ trợ, tham mưu cho các cộng đoàn còn yếu, khó khăn. Tổ chức các buổi đào tạo, huấn luyện nâng cao khả năng lãnh đạo, tác nghiệp của các cộng đoàn

Thứ ba là truyền thông làm cho thế giới sinh viên đi vào trong truyền thông để lấn át đi thế giới xấu bên ngoài.

Như vậy, dựa vào 3 chức năng trên, các tham dự viên đã có thể xác đinh được một cơ cấu Ban điều hành phù hợp cho Gia đình sinh viên Anphongso, đó chính là: 1 Trưởng, 1 Thư kí kiêm thủ quỹ và 3 Phó.

Trong đó, 3 Phó ở đây không phải là 3 người mà là 3 Ban dựa theo 3 chức năng trên: một là Ban nối kết, hai là Ban hỗ trợ- tham mưu- đào tạo, ba là Ban truyền thông. Mỗi Ban không phải chỉ có một người mà sẽ bao gồm một số người.

Bước tiếp theocách thức để xây dưng mô hình Ban điều hành như trên. Các tham dự viên đã đưa ra hai cách thức: một là ứng cử, hai là đề cử. Trước hết, cha đặc trách mời gọi tinh thần tự nguyện ứng cử của tất cả tham dự viên tham gia vào trong Ban Thường vụ của Gia đình sinh viên Anphongso. Bỗng dưng, bầu khí của Đoàn hội thảo lúc này trở nên lặng như tờ. Và cứ như vậy, 5 phút đã trôi qua, vẫn chưa có tham dự viên nào tự nguyện ứng cử. Vì thời gian hội thảo không còn nhiều nên Đoàn đã lập tức chuyển sang cách thức thứ hai đó là đề cử, cụ thể: Từng đơn vị cộng đoàn ngồi lại với nhau và bầu ra ít nhất một thành viên tham gia vào Ban Thường vụ của Gia đình. Sau chưa đầy 3 phút, các tham dự viên đã nhanh chóng quay trở lại và lần lượt từng đơn vị đứng lên xướng tên các tham dự viên đã được đề cử. Số lượng tham dự viên của từng cộng đoàn tham gia vào trong Ban Thường vụ như sau: CĐ Hưng Hóa: 3, Bùi Chu: 1, Y Dược: 2, Vinh- Hà Tĩnh: 1, Martino: 1,  Thương Mại: 2, Ơn gọi: 1

Như vậy, đến đây cơ cấu ban điều hành Gia đình sinh viên đã dần đi đến chỗ hoàn thiện. Và 11 thành viên này trong Ban Thường vụ của Gia đình, ai sẽ ở vị trí nào trong cơ cấu Ban điều hành. Họ đã nhanh chóng quy tụ lại một góc với nhau để xác định vị trí của từng thành viên trong cơ cấu. Khoảng 5 phút sau, một tràng pháo tay giòn giã từ nhóm 11 thành viên này vang lên, tức đã có kết quả. Họ cùng nhau quay trở lại và công bố kết quả về cơ cấu Ban điều hành của Gia đình như sau:

Trưởng: Giuse Giang Ngọc Dân (CĐ Y Dược)

Thư kí kiêm thủ quỹ: Maria Giang Thị Duyên (CĐ Ơn gọi)

Ban truyền thông: Vinh sơn Ngô Tuấn Anh (CĐ Bùi Chu)

                              Giuse Trần Văn Thỉnh (CĐ Thương Mại)

                              Anton Nguyễn Phương Nam (CĐ Vinh- Hà Tĩnh)

Ban nối kết: Maria Nguyễn Thị Phương Oanh (CĐ Y Dược)

                    Teresa Phạm Như Quỳnh (CĐ Martino)

                    Maria Cao Thị Phương (CĐ Thương mại)

Ban đào tạo: Giuse Đặng Thành Tâm (CĐ Hưng Hóa)

                      Giuse Dư Văn Dương (CĐ Hưng Hóa)

                      Giuse Nguyễn Xuân Nghĩa (CĐ Hưng Hóa)

Sau khi công bố kết quả, tất cả mọi người cùng vang lên tràng vỗ tay chúc mừng Ban điều hành mới và chúc mừng nhau. Kế đó, cha đặc trách cũng chia sẻ thêm một số điều để giúp cho tất cả mọi người, cách riêng ban điều hành mới hiểu rõ hơn về tính chất, cách thức hoạt động của Ban điều hành Gia đình sinh viên Anphongso.

Thứ nhất, Cơ cấu chung của Ban điều hành Gia Đình sinh viên Anphongso bao gồm:

Hội Đồng Mục vụ gồm: các thành viên trong Ban thường vụ và các thành viên trong ban điều hành của các Cộng đoàn.

Ban Thường vụ gồm: Ban đặc vụ và tất cả các thành viên trong 3 ban (truyền thông, nối kết và đạo tạo)

Ban đặc vụ gồm: Trưởng, Thư kí và Trưởng của các ban trong Ban thường vụ

Thứ hai, Ban điều hành mới cố gắng sớm ngồi lại với nhau để lên kế hoạch họp bàn các chương trình hoạt động cụ thể trong gia đình sinh viên Anphongso. Trước khi họp Hội Đồng mục vụ thì Ban Thường vụ sẽ phải họp bàn với nhau trước. Và Ban điều hành sẽ giao trách nhiệm kêu gọi mọi người cùng tham gia làm chứ không làm một mình.

Như vậy, sau một ngày hoạt động cật lực, cuối cùng Ban điều hành gia đình Sinh Viên Anphongso đã tìm ra được giải pháp phù hợp, đó là lập ra được một cơ cấu ban điều hành mới để xây dựng và phát triển gia đình sinh viên Anphongso ngày một lớn mạnh hơn. Đó cũng chính là một trong những việc làm cụ thể, góp phần làm thay đổi thế giới, thay đổi xã hội chúng ta trong bối cảnh hiện nay. Một lần nữa mọi người cùng thầm tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau.

Để khép lại chương trình tĩnh tâm hội hôm nay, cha đặc trách cùng tất cả tham dự viên đã nhanh chóng di chuyển sang phòng khách của giáo xứ để chào và cảm ơn cha xứ giáo xứ Bằng sở, rồi sau đó tiến vào nhà nguyện của giáo xứ để cùng nhau hiệp dâng thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện cho Ban điều hành mới và cho nhau. Hôm nay cũng vào đúng Chúa Nhật cuối của năm phụng vụ, lễ Chúa Ki tô Vua vũ trụ. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta, cách riêng là những người trẻ sinh viên, chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu – Vua của toàn thể nhân loại, Vua của toàn thể vũ trụ vạn vật, Vua của mỗi người chúng ta. Ngài xứng đáng là vua của vũ trụ vạn vật bởi nhờ ngôi lời là chính Ngài mà vạn vật được tạo thành, thứ hai bởi Ngài đã dùng chính Tình yêu, sự hy sinh, hạ mình đến tột cùng để đến với con người, chinh phục và đưa con người vào trong Vương quốc của Người.

Chúng ta trong tư cách là những người được Chúa trao trách nhiệm chăm sóc đoàn chiên của Chúa, chắn hẳn đã có không ít lần chúng ta cảm thấy buồn, chán nản, thất vọng, bực bội và thậm chí là bỏ cuộc vì nói người ta không nghe, chúng ta được mời gọi theo chân của Vua Giêsu, chúng ta hãy cứ làm hết sức mình, làm với tất cả tình yêu, sự hy sinh hết mình chấp nhận sự chống đối, sự lạnh lùng thì chắc chắn chắc người ta sẽ bị chinh phục. Chỉ khi chúng ta làm được như vậy, chúng ta mới xứng đáng là thần dần của Vua Giêsu. Thứ hai, noi gương Vua Giêsu, Ngài được tôn phong là Vua vũ trụ nhưng không tự mãn tự kiêu về phẩm vị đó mà lại quy hướng tất cả về Chúa Cha. Chúng ta cũng vậy, khi làm công việc cho Thiên Chúa,  chúng ta không quy hướng về mình  thành công hay thất bại nhưng tất cả để cho vinh danh Cha, chứ không phải làm vinh danh mình. Nếu chúng ta làm được hai điều này thì thắng không kiêu bại không nản.

Hơn nữa, hôm nay, chúng ta đã nhìn thấy được có một mãnh lực vô hình làm thay đổi thế giới, xã hội, thay đổi nhận thức, hành vi và niềm tin của chúng ta, làm cho chúng ta trở nên mất hướng. Nhưng chúng ta cũng thấy được Vua Giêsu đã đến làm thay đổi thế giới nhận loại, đưa nhân loại tối tăm này trở thành vương quốc của Ngài trên Nước Trời. Ngài đã dùng 12 Tông đồ để thay đổi thế giới này, và hơn 20 thế kỉ qua ngang qua Hội Thánh, Chúa Giêsu đã đưa vương quyền của Ngài đến thống trị toàn thế giới này, thì giờ những kẻ thù Ngài muốn giành giật lại cái đó. Vậy chúng ta trong tư cách là những môn đệ thần dân của Ngài, chúng ta có trách nhiệm bảo vệ vương quyền lãnh thổ của Vua Giêsu, để Nước Cha mau trị đến, ý Cha được thành sự dưới đất cũng như trên Trời. Đó là sứ điêp mà Vua Giêsu muốn nói với mỗi người chúng ta hôm nay.

Kết thúc Thánh lễ, mọi người cùng di chuyển ra trước sảnh của nhà thờ để chụp với nhau tấm hình lưu niệm và ra về trong niềm hân hoan vui mừng, vì buổi tĩnh tâm hội thảo của Gia đình hôm nay đã gặt hái được thành quả tốt đẹp.

Một lần nữa chúng ta cùng tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau! Nguyện xin Chúa đoái thương chúc lành và thánh hóa cho công việc chúng con đã làm trong ngày hôm nay!

Bài đọc thêm: Sinh viên chúng ta cùng làm ! (Phần I) Phần II

Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Bình luận