Icon Collap
...
Sinh viên
Tiêu điểm
  Tai sinh

  Tái sinh

  Ngày đăng: 17/04/2021 - Tác giả: Van Phong
  Sinh ra bởi phàm nhân sẽ không trường tồn, có sinh ắt có tử, để trở về với bụi tro, bởi vì đó là giới hạn mong manh của thân phận làm người. Còn chúng ta được tái sinh bởi Thần khí là để được sống và sống miên trường, sống vĩnh cửu.
  Bình an trong Chúa Phục Sinh

  Bình an trong Chúa Phục Sinh

  Ngày đăng: 15/04/2021 - Tác giả: Van Phong
  Bình an của Chúa Giêsu Phục Sinh đến đem lại cho chúng ta đó là bình an xuyên qua những sự đau khổ, khi chúng ta sống lời mời gọi của Chúa. Và khi chúng ta hết lòng sống lời mời gọi của Chúa thì chúng ta có được sự bình an, có được niềm vui.

  Thần khí là ai?

  Ngày đăng: 14/04/2021 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Trong hành trình sa mạc, cầu nguyện với Thần khí là một điều quan trọng vì ai chưa gặp Thần khí thì chưa thể đến với Chúa Giêsu được và ai chưa đến với Chúa Giêsu thì không thể đến với Chúa Cha. Như Chúa Giêsu đã nói: “Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các...
  Phục Sinh để làm gì

  Phục Sinh cốt để làm gì?

  Ngày đăng: 13/04/2021 - Tác giả: vien sinh
  Trong suốt Mùa Phục Sinh này chúng ta biết mục đích của việc Phục Sinh này cốt để làm gì? Đó chính là để trao ban Thần Khí, để tin nhận Giê-su là Chúa và để được vào nước Trời với Ngài.
  Thiên Chúa giàu lòng thương xót- nhân hậu

  Sự thật nơi Thiên Chúa

  Ngày đăng: 12/04/2021 - Tác giả: Van Phong
  Một sự thật nơi Thiên Chúa được thể hiện ró nhất trong Kinh Thánh, các ngôn sứ, trong sự kiên nhẫn của Ngài đối với sự chậm tin, cứng tin rồi tin của các Tông Đồ,trong Giáo Hội tiên khởi và trong từng biến cố của mỗi người chúng ta. Chúng ta có thể trở nên chứng nhân của lòng thương xót Chúa trong đời sống thường ngày với cả...
  phục sinh

  Tỏ mình nơi đâu và cách nào?

  Ngày đăng: 11/04/2021 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Chúa Phục sinh không phải là chỉ dừng lại trong tuần bát nhật Phục sinh, nhưng Chúa Phục sinh ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế: Chúa hiện ra từ mờ sáng nơi nấm mồ với Maria Madalena, trên con đường muốn bỏ cuộc chạy trốn với hai môn đệ trên đường Emau,
  truyền giáo

  Chúa hay Ma!

  Ngày đăng: 09/04/2021 - Tác giả: Van Phong
  Và hôm nay chúng ta thấy Ngài sử dụng hai luận chứng để phá đổ lập luận cho rằng Chúa Giê-su là ma, chết như một bóng ma xuất hiện chứ chẳng phải phục sinh gì cả. Một luận chứng tiếp theo là Chúa Giê-su nói và nhắc đi nhắc lại là "tất cả những gì các ngôn sứ, lề luật, các thánh vịnh đã chép về Thầy đều phải...
  Cứng tin-chậm tin-rồi tin

  Chậm tin – cứng tin – rồi tin

  Ngày đăng: 08/04/2021 - Tác giả: Van Phong
  Tại sao các Tông đồ và môn đệ lại chậm tin- cứng tin rồi mới tin? Có lẽ thế giới Phục sinh khác hẳn vối thế giới hữu hình mà chúng ta đang sống. Nhưng sau khi Chúa Phục sinh, các Tông đồ trở nên chứng nhân cho Chúa Phục sinh. Chúa Phục sinh được thể hiện rõ nhất trong Thánh Lễ mà mỗi người tham dự.
  phục sinh

  Tình yêu Phục sinh

  Ngày đăng: 07/04/2021 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Chúa Giêsu không phải đến với thập giá để tìm tình yêu mà là tình yêu đã thúc đẩy bước chân Ngài đến với thập giá và từ đấy thập giá có tình yêu. Tình yêu có sức biến đổi mạnh mẽ vô cùng và tình yêu Phục sinh không phải là tình yêu hữu hạn như tình yêu của con người.
  Ngụy biện hay sự thật

  Ngụy biện hay sự thật

  Ngày đăng: 06/04/2021 - Tác giả: vien sinh
  Trường phái ngụy biện là Chúa Phục Sinh đã khải hoàn chiến thắng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi cả. Tôi cũng chẳng bận tâm gì cả. Còn trường phái sự thật đó là Chúa Phục Sinh đã thay đổi cuộc đời tôi như thay đổi cuộc đời những người phụ nữ. Chúa đã biến đổi những sợ hãi của những người phụ nữ thành những người mạnh mẽ, can...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 53
error: Content is protected !!