Icon Collap
...
Trang chủ / Hòa giải anh em

Hòa giải anh em

Dưới những cơn mưa tầm tã giữa thời tiết chuyển mùa, Thánh lễ dành cho gia đình Ơn gọi vẫn diễn ra trong tâm tình sốt sắng nhất. Hôm nay, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta thấy những khó khăn đồng thời cũng là cách giải quyết trong đời sống chung. Thiên Chúa rất khôn ngoan, Người chỉ cho chúng ta ba cách giải quyết:

Thứ nhất, nếu người anh em phạm phải lỗi lầm gì thì chính chúng ta hãy đi gặp họ, chia sẻ với họ và sửa những lỗi lầm đó cho người anh em của con.

Thứ hai, nếu người anh em đó không chịu nghe mình thì hãy mang theo hai hay ba người nữa và cùng sửa lỗi cho họ, giúp họ Hòa giải.

Và thứ ba, nếu họ không chịu nghe chúng ta nữa thì hãy mang họ ra Hội Thánh, mà nếu họ không chịu lắng nghe Hội Thánh nữa thì hãy xem họ như một người dân ngoại.

Cách của Thiên Chúa rất khôn ngoan, nếu chúng ta làm được như những Lời Thiên Chúa nói thì sẽ không có lạc giáo, ly giáo và chối bỏ Đạo. Đối diện với thực tế cuộc đời của chúng ta, chúng ta thấy những gì? Chúng ta đã sử dụng quyền con người nhiều hơn tình yêu của Thiên Chúa, những ai phạm lỗi lầm với chúng ta, nếu họ không lắng nghe chúng ta thì chúng sẵn sàng sử dụng hình phạt đối với họ. Chính vì như vậy, nhiều người sau khi phạm phải những lầm lỗi mà bị đối xử như vậy thì họ dễ chán nản, bỏ cuộc, bỏ Chúa. Chúng ta đã mong muốn thi hành luật chứ không mong muốn thể hiện tình thương của Thiên Chúa đối với tha nhân của mình.

Nếu anh chị em chúng ta biết cách hòa giải với nhau, đối diện  với gốc rễ bệnh tật để hòa giải với anh chị em, ý thức để thay đổi bản thân mình. Hãy tự đặt câu hỏi chúng ta đã làm được như vậy chưa? Không. Chúng ta đã tìm cách giải quyết của con người, chứ không tìm sự biến đổi theo tinh thần của Chúa. Chúng ta phải ý thức mình là người tội lỗi, là người bội tín, phản bội, không có niềm tin, dễ thay đổi. Ý thức mình để trở về với Chúa. Chứ đừng mong mình được giải thoát nếu cầu nguyện hờ hững, không tin, làm cho qua chuyện. Vì vậy, hãy sống bằng đời sống cầu nguyện với Chúa cách thiết tha nhất.

Bài Tin mừng hôm nay, Thiên Chúa cũng cho chúng ta biết Thiên Chúa ban cho Hội Thánh được quyền:quyền cầm buộc và tháo gỡ. Chúa khuyên chúng ta Hòa giải, nhưng Thiên Chúa ban cho chúng ta một quyền rất lớn, đó là vinh dự của chúng ta, chúng ta phải ý thức để sống và sử dụng đúng quyền mà Thiên Chúa ban cho chúng ta.

Hôm nay, Thiên Chúa cũng nói rõ với chúng ta rằng: “Nếu dưới đất hai người hợp nhau cầu xin bất cứ điều gì thì Ta sẽ nhận lời”. Hôm nay, đó là niềm hạnh phúc mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta hãy nhìn nhận lại bản thân mình như thế nào khi được lắng nghe những Lời từ Thiên Chúa. Chúng ta đọc không có tâm, không có lòng, không thống nhất với nhau, nhiều lúc cầu xin như một câu thần chú vậy, chứ không có lòng thành. Chính vì thế, hôm nay Thiên Chúa mời gọi chúng ta phải biết ý thức rằng: Chúa ở giữa chúng ta, ma quỷ phải khiếp sợ. Chúng ta hãy nhân danh Chúa, tâm đầu ý hợp với nhau mà cầu nguyện. Ý thức sống xác tín, sống xứng đáng với những gì Chúa ban, tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, tin tưởng cầu nguyện để Chúa chữa lành.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy chữa lành cho chúng con, mỗi biến cố Chúa gửi đến đều mang ý nghĩa vô cùng hữu ích cho chúng con, xin cho mỗi biến cố giúp chúng con nhận ra nhưng điều Chúa muốn nơi chúng con, mong muốn chúng con thay đổi những gì, học tập được gì. Cảm tạ Chúa vì nhờ những gì Chúa gửi đến mà chúng con được gia tăng lòng tin của mình, xin Người tiếp tục ở lại giữa chúng con, xin hợp nhất chúng con nên một trong tình yêu của Chúa. Amen.

xem hình ảnh tại đây.

Truyền thông Sinh viên Thái hà

 

Bình luận