Icon Collap
...
Trang chủ / Ghi chép và diễn giải Lời Chúa

Ghi chép và diễn giải Lời Chúa

Khi nhận được niềm vui Tin Mừng của Chúa, chúng ta phải diễn giải để người khác nghe, và hiểu, để những người gặp gỡ chúng ta có thể đón nhận được Tin Mừng là chính Chúa Giesu Phục sinh ở giữa chúng ta nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần”. Đó là lời chia sẻ của cha linh hướng Gioan trong Thánh lễ kính thánh sử Macco, cũng là Thánh lễ thường kỳ của Cộng đoàn sinh viên Hưng Hóa vào lúc 19h10’, ngày 25.04.2017 tại đền thánh Gierado, Giáo xứ Thái Hà.

Khởi đầu bài giảng, cha chia sẻ: “Chính Chúa Giesu là tin Mừng trọng đại nhất được tặng ban cho chúng ta để ai tin vào Đức Giesu Phục sinh sẽ thực hiện được bao điềm thiêng dấu lạ. Họ cầm rắn trên tay, uống thuốc độc cũng không chết, nhân danh Thầy họ xua trừ được Ma Quỷ…” Chúa Phục sinh không phải ở quá khứ cũng không phải trên hành tinh xa lạ mà ngay trên trái đất này để tái thiết củng cố lòng tin cho các đồ đệ để họ ra đi rao giảng về Đấng Phục sinh đang sống và hiện diện trong họ để thực thi lệnh truyền cứu thế giới này.

Bài đọc và bài Tin Mừng nhắc đến Macco hai lần, ông không được hân hạnh như Mattheu, Gioan và các tông đồ khác. Ông là thế hệ sau, là học trò của Phero. Ông nghe các tông đồ giảng về Chúa Giesu và ghi chép lại. Hôm nay, Macco  diễn tả cho ta thấy lệnh truyền của Chúa Giesu là “Các con hãy ra đi, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Không chỉ rao giảng cho con người mà rao truyền cho mọi loài thọ tạo biết kỳ công Thiên Chúa. Cha nêu gương của thánh Phanxico Assidi, không chỉ giảng cho con người mà rao giảng cho cá, cho mặt trăng và các vì sao.

Mỗi người đọc Lời Chúa thì hiểu một cách khác nhau nên một bản văn Tin Mừng chúng ta có thể chú giải thành nghìn bản văn khác nhau. Ta đọc nghe và cảm thấu những sự việc diễn tả trong Lời Chúa, sau đó noi gương Thánh Macco, giới thiệu Đấng Phục sinh cho tất cả các tầng lớp già, trẻ, tri thức, bình dân, tôn giáo khác… bằng nhiều cách thế khác nhau để họ có thể hiểu được. Không chỉ rao giảng bằng miệng nhưng phải làm chứng và ghi chép lại.

Chính Chúa Giesu đã hứa “Ai nhân danh Thầy mà xin sự gì thì Thầy sẽ ban cho”. Nhưng mỗi sinh viên có tin vào Đức Giesu Phục sinh đang hiện diện và hoạt động trong mình không? Có nhân danh Người để xin Người giúp chúng ta khi gặp sự khốn khó và xin Người giúp ta thay đổi tích cách, thói hư, tật xấu của ta giúp ta vượt qua những thử thách đó hay không?

Cha nhắc nhở các sinh viên “Hãy đọc, suy gẫm Tin Mừng mà bẻ bánh Lời Chúa cho người khác. Và khi gặp được Đấng Phục sinh thì rao giảng, ghi chép, diễn giải để người khác được nghe và hiểu rõ về Đấng Phục sinh…”

Thánh lễ kết thúc vào lúc 20h.

Xem hình ảnh tại đây

Truyền thông SVCG Thái Hà

Bình luận