Icon Collap
...
Trang chủ / Người Thủ Lãnh

Người Thủ Lãnh

Cùng với các nhóm sinh viên đang sinh hoạt tại đền Giê-ra-đô giáo xứ Thái Hà, vào lúc 19h00 ngày 24/10/2018, Gia đình sinh viên công giáo Bùi Chu đã cùng nhau tham dự Thánh lễ tạ ơn của Ban điều hành cũ, ra mắt Ban điều hành mới và cũng là Thánh lễ thường niên của cộng đoàn. Sau những buổi họp dựa trên tinh thần đoàn kết và tôn trọng, thì hôm nay cộng đoàn cũng rất vui được chào đón Anh Tân trưởng Vincent Nguyễn Quốc Toản, người sẽ dẫn dắt và đồng hành cùng với cộng đoàn trong nhiệm kỳ tiếp theo, hy vọng những hy sinh, đường hướng sắp tới của Ban điều hành sẽ đưa cộng đoàn mỗi ngày một phát triển. Cũng trong Thánh lễ hôm nay, cộng đoàn rất vui khi có sự hiện diện của các anh chị cựu, các anh chị trưởng của cộng đoàn qua các thế hệ.

Trong những dịp quan trọng như thế này, những lời chia sẻ của Cha linh hướng Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, thực sự mang lại giá trị rất lớn cho mỗi người trong cộng đoàn, và trong Thánh lễ ra mắt Ban điều hành hôm nay, Cha đã cho các bạn thấy được vai trò của người lãnh đạo đối với cộng đoàn.

Cha nói: là những con người thủ lãnh, các con được Chúa trao cho trách nhiệm dẫn dắt cộng đoàn, vì thế, điều đầu tiên các con phải ý thức rằng mình là người được Chúa chọn, để luôn có trách nhiệm và chu toàn bổn phận của bản thân đối với cộng đoàn, Chúa Giêsu khi chọn mười hai môn đệ, Ngài đã phải cầu nguyện suốt đêm, mệt mỏi mới đưa ra được quyết định cho mình. Vì vậy là những thợ gặt của Chúa, là những người thủ lãnh, các con có một trách nhiệm vô cùng quan trọng, chính các con nắm 1/3 quyết định sự thành công của một cộng đoàn, vì số lượng thành viên có tăng lên hay không nằm một phần lớn nơi các con. Theo ước tính thì số lượng sinh viên Bùi Chu đang sinh hoạt và học tập tại Hà Nội khoảng trên 1000 bạn, nếu người lãnh đạo mà năng nổ, nhiệt tình thì sinh viên Bùi Chu sẽ rất mạnh, nhưng ngược lại nếu người thủ lãnh mà ù lỳ, lề mề, chậm chạp thì cộng đoàn sẽ dậm chân tại chỗ, thậm chí là đi xuống. Các con là những người quyết định sự thắng lợi hay thất bại của dân Chúa, vì thế các con cần phải trau dồi bản thân, luôn xây dựng cho mình sự tự tin, cố gắng học hỏi những người đi trước, và khi đưa ra một quyết định gì thì cần hỏi ý kiến của Chúa, hãy ý thức trách nhiệm và bổn phận của mình, nếu các con lãng tránh điều đó thì trước mặt Chúa các con phải chịu sự phân minh, xét xử công bằng của Ngài.

Vậy để trở thành một người thủ lãnh tốt, thì điều đầu tiên là các con phải luôn ý thức mình là thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo của gia đình sinh viên công giáo Bùi Chu, luôn xác tín mình là người được Chúa chọn và cất đặt dẫn dắt cộng đoàn, hãy làm mọi việc với mục đích là rao giảng tin mừng Chúa, củng cố đức tin cho mọi người, dưới sự hướng dẫn của Thần Khí Chúa, vì nếu các con không làm như vậy, các con chỉ làm cho qua loa, cho xong chuyện mà không tận tâm hy sinh hay có trách nhiệm. Và nếu chỉ dựa vào sức mình thì không chỉ chính các con, mà cả cộng đoàn sẽ ngày một đi xuống, điều Cha muốn nhắc nhở các con là hãy bám chặt vào Chúa mà làm, chắc chắn các con sẽ thành công.

Điều kế tiếp là các con phải luôn nhớ rằng, mình là người phục vụ, là tôi tớ của Chúa để dẫn dắt cộng đoàn, nếu được giao công việc mà cứ lo ăn chơi, để cho mọi người tự làm, không đồng hành, không bắt tay vào làm việc mà cứ sai người này người nọ, chỉ bảo người kia, chỉ biết nghĩ lợi ích cho bản thân, thì hiển nhiên mọi người sẽ tự động xa rời các con, và đương nhiên trước mặt Chúa các con phải chịu hậu quả của mình.

Cầu chúc cho Ban điều hành mới lắng nghe được lời Chúa nói hôm nay, để luôn ý thức trách nhiệm của mình trong từng công việc, để luôn vuông tròn bổn phận bản thân đối với cộng đoàn là gắn kết, xây dựng Gia đình sinh viên công giáo Bùi Chu của Chúa tại Hà Nội ngày một phát triển về mặt số lượng và trưởng thành về mặt đức tin.

svconggiao.net

 

Bình luận