Icon Collap
...
Trang chủ / Hy Tế Tạ Ơn

Hy Tế Tạ Ơn

Ôi Giêsu, Ngài đã hiến trao chính Mình và Máu Ngài để trở nên hiến lễ tạ ơn thay cho chúng con. Tạ ơn cha đã yêu thương tạo dựng, tạ ơn cha đã cho chúng con được sống, tạ ơn Cha đã cho chúng con được làm con Cha. Chúng con đã phạm tội đã phản bội Cha nhưng Cha lại ban chính Con Một để chuộc lấy cho chúng con ơn gọi được làm con Cha. Nhờ Hy Tế Tạ Ơn, chúng con được đến gần cha mỗi ngày và thân thưa cùng Cha “Cha ơi”. Qua Hy Tế Tạ Ơn chúng con được tham dự vào Mầu Nhiệm Thánh, được ca ngợi Cha và được tham dự trước vào sự sống thần linh.

Cầu nguyện là gì, học cách cầu nguyện, cầu nguyện như thế nào

Ôi Giêsu! Con xin cảm ơn Ngài vì đã trở nên Hy Tế Tạ Ơn thay cho chúng con. Hiến lễ của Ngài không giống như mọi hy tế khác. “Đức Giê su không giống như các vị thượng tế khác: Mỗi ngày họ phải dâng lễ hy sinh, trước là để đền tội cho mình sau là để đền thay cho người khác. Còn Người, Người đã dâng chính mình và chỉ dâng một lần là đủ (Dt 7,27)”. Biết bao lần con tham dự vào Hy Tế Tạ Ơn mà con chẳng dâng lời tạ ơn, chẳng ca ngợi và chúc tụng với cả tấm lòng, con đã tham dự như một cái máy, như xác không hồn chẳng mấy tâm tình tạ ơn.

Ôi con xin lỗi, giờ đây con xin hiệp cùng Hy Tế Tạ Ơn để tạ ơn biết bao ơn lành con đã được nhận lãnh. Giêsu ơi, Ngài trở nên Hy Tế thanh sạch và thánh thiện nơi chính Mình Ngài. Còn con đầy tội lỗi và nhơ nhớp. Sao Ngài lại mới gọi con trở nên Hy Tế Tạ Ơn? Con biết con không xứng đáng mà soa Ngài lại khơi lên trong con điều ấy? Để trở nên như Hy Tế Tạ Ơn thì con phải chấp nhận đau khổ. Con muốn trở nên của lễ đền vì tội con đã trót phạm, và để trở nên của lễ đền tội cho những người thân yêu của con. Con có thể làm gì để giúp họ yêu Chúa? Một đời sống thực dụng, lo toan vật chất và đầy cám dỗ đang vây phủ lấy họ. Con lại muốn mình bông bỏ tất cả, sống âm thầm để trở nên của lễ thay cho họ. Nhưng lòng con cũng thấy sợ hãi. Con nhớ có lần con cầu nguyện cho họ  con xin được chịu những hy sinh và quả thật, Ngài đã cho con chịu những hy sinh đó. Những vết thương đầy máu lại khiến con vui đến lạ kỳ. Có lúc con đã từng nghĩ và từng nói rằng “Nếu phải đổi lấy cả mạng sống con để mọi người được đoàn kết yêu thương thì con cũng sẵn sàng”. Con nói mạnh mẽ vậy nhưng lòng con cũng đầy sợ hãi. Con không đủ can đảm. Con mến mộ các vị thánh đã biến giường bệnh của mình thành những hy tế tạ ơn. Con tự hỏi nếu Chúa cho con ở trong hoàn cảnh đó liệu con có thể chịu được chăng.

Ôi Hy Tế Tạ Ơn của con ơi, sao con hèn nhát quá, con phải làm gì đây? Xin tiếp thêm cho con sức mạnh. Dù con chẳng được trong sạch và tinh tuyền, con vẫn khao khát trở nên của lễ hèn mọn cho gia đình con. Dù con bất xứng nhưng xin Ngài ghé thương nhìn đến và chỉ dạy cho con mỗi ngày. Xin giúp con ý thức tham dự vào hy tế tạ ơn với trọn tâm tình tri ân cảm tạ và ngợi khen. Xin giúp con được kết hợp hy tế đời con với hy tế của Giê su để của lễ của con có giá trị và được Chúa nhậm lời. Ôi Hy Tế Tạ Ơn của con ơi, con xin cảm ơn Ngài và qua Ngài xin giúp con ca ngợi và yêu mến Cha luôn mãi. Xin cho mọi Kitô hữu được ý thức hiệp cùng Hy Tế Tạ Ơn dâng lên Cha những lời chúc tụng, ngợi khen vì tình yêu bao la Ngài dành cho nhân loại. Và qua Hy Tế Tạ Ơn xin Cha thương nhìn đến bao người còn đang sống trong tội lỗi và sa đọa, xin thức tỉnh lòng họ để họ quay về và được chìm trong biển thương xót của Cha. Còn biết bao linh mục đang sống trong hưởng thụ vật chất về xác thịt mà quên đi vai trò mục tử của mình.

Lạy Cha, xin giúp con biết dâng những lễ hy sinh mỗi ngày để cầu nguyện cho họ. Ôi Hy Tế Tạ Ơn xin giúp con đủ can đảm để dám dâng chính đời sống con thành của lễ có giá trị, đền thay tội lỗi của nhiều người. Xin hãy tiếp sức cho con, con xin điều này phải chăng con quá kiêu ngạo, bởi con chẳng là gì. Nhưng nếu đẹp ý Ngài trong ước nguyện này thì xin hãy khơi lên trong con và tiếp sức cho con.

Maria Nga

Svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!