Icon Collap
...
Trang chủ / Cứu hay hủy diệt

Cứu hay hủy diệt

Hôm nay tối thứ 4 – ngày 20/01, các bạn sinh viên Công Giáo Giáo phận Bùi Chu đã cùng quy tụ về ngôi đền Thánh Giê-ra-đô để tham dự Thánh Lễ, cùng lắng nghe Chúa Giê-su trả lời cho câu hỏi: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người?”.

Qua bài Tin Mừng của Thánh Mác-cô (Mc 3,1-6), Cha linh hướng Gio-an chia sẻ với các bạn sinh viên 2 điểm:

Con Người của giao ước mới, giao ước của tình yêu, giao ước của ân sủng

Thiên Chúa chúng ta là một nhà giáo dục vĩ đại. Ngài có những cách thức để giáo dục nhân loại qua sự tiến triển của chính nhân loại đó, tùy ở khả năng tiếp nhận, nhận thức mà Chúa có những chỉ dẫn cụ thể, để đưa họ từng bước đi lên. Thời Cựu Ước có thể nói là một thời hỗn loạn phức tạp, Thiên Chúa đã dùng Môi-sê, dùng các ngôn sứ mà ban truyền lề luật để hướng dẫn dân của Ngài và dân thời đó chỉ hiểu và có khả năng sống được lời Chúa trong mức độ nhất định mà thôi. Cho nên 10 giới răn thời Cựu Ước trở nên vĩ đại và cao cả, là kim chỉ nam, là con đường để cho nhân loại tiến bước. Tuy nhiên, Cựu Ước không phải là tất cả, chỉ là chặng đường được dọn và được chuẩn bị cho tới thời Tân Ước – Thời mà Thiên Chúa giảng dạy con người cách trọn vẹn, qua Đức Giê-su Ki-tô – Chúa của chúng ta.

Để con người có thể tiếp nhận được từ thấp lên cao, từ những khả năng nhận thức tầm thường của thời văn minh Cựu Ước, tiến lên cái nhận thức, tiến lên nền văn minh của Tân Ước, Thiên Chúa đã dùng khoảng thời gian mà ban bố, mà hướng dẫn dân Chúa qua các lề luật, qua các vị ngôn sứ và cuối cùng qua chính Đức Giê-su Ki-tô con của Ngài. Tuy nhiên, con người chúng ta khi đã đón nhận một chân lý, đã đón nhận một tâm thức, thì rất khó để thay đổi, khó có thể thoát khỏi tâm thức cũ. Thiên Chúa biết và chấp nhận điều đó, cho nên khi đến trần gian thì một trong những trận chiến căm go mà Chúa Giê-su phải đối mặt, đó là giúp người ta vượt qua được não trạng của Cựu Ước để đạt tới tâm thức của Tân Ước.

Mời đọc thêm: Ngày Sa-bát mới

Với người Do Thái, Cựu Ước là vĩ đại, là cao cả. Nhưng để thay đổi não trạng của người Do Thái đã gìn giữ Cựu Ước hơn hai ngàn năm. Chúa Giê-su đã phải chiến đấu quyết liệt để giúp người dân đạt tới tâm thức mới. Đó là cách giáo dục mới của Chúa qua Tân Ước. Và chúng ta thấy, từ Chúa Nhật 2 Mùa thường niên đến hôm nay, Chúa Giê-su phải liên tục đối diện với giới lãnh đạo của Do Thái, từ việc ăn chay, rửa tay tới việc chữa bệnh trong ngày sa-bát. Chúa Giê-su đã cố tình giúp cho người ta đối diện với thực tại của cuộc chiến. Và hôm nay trước tình trạng một người bị bại tay, Chúa Giê-su quyết định chữa tay cho anh ta trong ngày sa bát. Có những lãnh đạo Do Thái thì rình mò, xem thử Chúa Giê-su lần này có vi phạm luật nữa không để tìm cách giết Người. Nhưng Chúa Giê-su biết họ tính làm gì, Ngài chấp nhận một cuộc đối đầu giữa cái cũ và cái mới và “Đức Giê-su bảo người bại tay : “Anh đứng dậy, ra giữa đây!”. Rồi Người nói với họ: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người ?” (Mc 3,3-4)  và Ngài giận dữ vì những người lòng chai dạ đá, họ ở mãi trong tình trạng Cựu Ước mà không vươn tới giao ước mới của tình yêu nơi Tân Ước. Cuối cùng, Chúa Giê-su quyết định chữa lành cho người bại tay trong ngày sa-bát. Như vậy, Chúa Giê-su khẳng định ngày sa-bát được dựng nên vì con người chứ không phải con người vì ngày sa-bát. Ngày sa-bát dựng nên để cứu con người chứ không phải để hủy diệt con người. Vì quyết đinh thay đổi đó mà giới lãnh đạo của Do Thái giáo, Pha-ri-siêu và Hê-rô-đê tìm cách để giết Chúa Giê-su – Đó là câu chuyện của hai ngàn năm lịch sử đã qua.

Điều Thiên Chúa mong đợi nơi chúng ta

Còn câu chuyện của chúng ta hôm nay, chúng ta có đón nhận Cựu Ước không? Chúng ta có rời bỏ não trạng giữ đạo để sống giao ước mới trong Tân Ước không? Chúng ta có bỏ được cảm thức giữ đạo và sống tâm thức sống đạo và truyền đạo chưa? Hiện nay, rất nhiều người vẫn sống theo thời Cựu Ước: họ giữ đạo cho qua ngày đoạn bữa; họ giữ đạo cho chu toàn lề luật nhưng không phải sống đạo và truyền đạo như chính Chúa Giê-su mong đợi nơi mỗi người. Họ cố gắng giữ 10 Điều Răn nhưng các giới răn của Tân Ước, của yêu thương, của 8 Mối Phúc Thật thì họ không giữ, họ không thèm màng đến. Đây cũng là tình trạng khiến cho đạo của chúng ta trở nên xơ cứng, trở nên cũ kĩ mà không thể đổi mới được. Các bạn sinh viên hôm nay đến đây cũng vậy, các bạn đến đây với một não trạng của Cựu Ước hay là tâm thức của Tân Ước. Các bạn đến đây để giữ luật cho trọn, để mọi người đừng chê mình khô khan nguội lạnh, hay đến đây để chu toàn thánh lễ hằng tuần, thì điều đó chưa phải là những điều Chúa muốn trong Tân Ước, mà đó chỉ là cái của Cựu Ước. Chúng ta đến đây không phải vì sợ tội, không phải vì sợ luật, nhưng vì lòng yêu mến Thiên Chúa, vì lòng con thảo đối với Cha của mình và với lòng khao khát được gặp Thiên Chúa là Cha Đấng cứu độ – Đấng chữa lành – Đấng giải thoát. Đó chính là những điều Thiên Chúa muốn trong thời Tân ước.

Xin Chúa Giê-su – Đấng đã vì chúng con mà sẵn sàng dùng sinh mệnh của Ngài để làm cho cuộc cải cách giáo dục của Thiên Chúa đối với nhân loại từng bước được hoàn thiện, xin giúp chúng con vứt bỏ những điều thuộc về não trạng cũ và cố gắng đạt tới tâm thức là được hạnh phúc và vinh dự được trở thành dân Thiên Chúa tuyển chọn, được trở thành dân tư tế, được trở thành con Thiên Chúa, được đến phụng thờ yêu mến Thiên Chúa mà không phải vì lề luật hay một cái gì đó ép buộc chúng con.

Mời đọc thêm: Kỳ nghỉ ngày Sa-bat của mẹ thiên nhiên

Xin Chúa Giê-su một lần nữa cho chúng con quyết tâm đối diện với con người cũ, với tâm thức cũ, với não trạng cũ trong đầu đã in sẵn cho chúng con, để chúng con xin Chúa cho chúng con mỗi ngày tiếp cận với Chúa qua Tân Ước, qua những lời dạy của Chúa trong Tân Ước để chúng con sống điều mà Chúa dạy. Để nhờ giao ước mới, giao ước của tình yêu, giao ước của ân sủng, chúng con mới được Thiên Chúa giải thoát và chữa lành. Xin Chúa Giê-su ban thêm lòng tin, lòng cậy trông, lòng yêu mến cho chúng con, để chúng con quyết tâm sống và đến với Ngài, làm mọi sự để cứu người chứ không phải để hủy diệt con người. Amen.

Truyền thông sinh viên công giáo
Pet Hoán

Bình luận
error: Content is protected !!