Icon Collap
...
Các giáo phái
Tiêu điểm

  Lỗ hổng lập luận của Giáo phái

  Ngày đăng: 17/11/2017 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Bao giờ Thiên Chúa đến? Thiên Chúa đến cách nào? Đó là điều hôm nay các giáo phái đang khai thác tối đa. Họ cố tìm câu lí giải Chúa Giesu đến lần hai trên trần gian này. Cha linh hướng Gioan chia sẻ trong thánh lễ thường niên của Gia đình SVCG Y Dược […]

  Bằng cách nào giáo phái lôi kéo con người?

  Ngày đăng: 02/11/2017 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Tại sao giáo phái này thành công đến vậy? Họ đánh bại cả Tin Lành. Họ hoạt động mạnh mẽ, quyết liệt về phương diện vật lý, sinh học…chúng ta khoan nói tới; nhưng một phương diện rất thực tế: tình cảm thì giáo phái Đức Chúa Trời Mẹ đã thành công vượt trội.

  Giáo phái Đức Chúa Trời Mẹ

  Ngày đăng: 13/10/2017 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Tà giáo Đức Chúa Trời Mẹ đến tại Việt Nam vào đầu thế kỷ 21. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sự xuất hiện của tà giáo này được ghi nhận đầu tiên vào khoảng năm 2007, riêng tại Hà Nội, có lẽ nó đã bắt đầu hoạt động từ vài năm trước đó.

  Sứ Điệp Từ Trời (Phần 2)

  Ngày đăng: 08/10/2017 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Rõ ràng đây là một sự giả hình để chối bỏ Thánh Kinh, nhằm mục đích làm cho người tín hữu xa rời Lời Chúa là “sức mạnh và quyền năng có thể nâng đỡ và tăng cường Giáo Hội, ban sức mạnh Đức Tin cho con cái Giáo Hội, là lương thực linh hồn, nguồn sống thiêng liêng, tinh tuyền và trường cửu cho con cái Giáo Hội”

  “Maria Divine Mercy” và “The Warning Second Coming” (Sứ Điệp Từ Trời)

  Ngày đăng: 06/10/2017 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Hiện tại không có một thông tin chính thức nào xác định về người phụ nữ nặc danh với tên gọi "Maria Divine Mercy", được biết dưới tên tiếng Việt là “Maria Tông Đồ Lòng Chúa Xót Thương”, hoặc viết tắt là MDM.

  Sứ Điệp Từ Trời

  Ngày đăng: 27/09/2017 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Nhân đọc và tìm hiểu về cái gọi là sứ điệp từ trời, hay còn gọi là Maria Divine Mercy [Maria của Lòng Chúa Thương Xót], tôi nhận thấy đây là một dạng tưởng tượng giả mạo Lời Chúa Giêsu, hay nói cách khác, đây là một dạng ngôn sứ giả loan báo về sự diệt vong.

  Giáo phái Đức Chúa Trời Mẹ (phần cuối)

  Ngày đăng: 09/09/2017 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Nhưng điều đang lo ngại lại chính là tinh thần truyền giáo mạnh mẽ, không sợ hãi, và hệ thống huấn luyện chặt chẽ của họ. Từng đôi một, họ ra đi khắp các hang cùng, ngõ hẻm, hễ thấy cơ hội là lập tức tìm cách để rao giảng tà đạo của mình. Ngược lại, các tín hữu của chúng ta ngày hôm nay lại không có sự hiểu...

  Giáo phái Đức Chúa Trời Mẹ (p2)

  Ngày đăng: 29/08/2017 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Các giáo dân của tà giáo này tin rằng AhnSahnghong là sự trở lại lần thứ hai của Đấng Christ theo lời tiên tri trong Kinh Thánh và Zahng Gil-Jah là "Thiên Chúa Mẹ", những người mà họ tin rằng đã được đề cập đến trong Ga-la-ti 4:26
1 2