Icon Collap
...
Cộng đoàn Vinh - Hà Tĩnh HN
Tiêu điểm
  Nhà Thừa Sai Vĩ Đại

  Nhà Thừa Sai Vĩ Đại

  Ngày đăng: 23/10/2021 - Tác giả: vien sinh
  Mừng lễ thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, là thời khắc người Công giáo trên toàn thế giới nói riêng và cả nhân loại nói chung, cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban cho thời đại chúng ta một vị thánh vĩ đại. Có lẽ nhìn lại lịch sử Giáo hội, ít có vị thánh nào lập được nhiều kỷ lục như thánh Giáo Hoàng...
  Hạnh phúc gia đình, giữ gìn hạnh phúc, gia đình hôn nhân

  Chìa khóa hạnh phúc gia đình

  Ngày đăng: 09/07/2021 - Tác giả: vien sinh
  “Chìa khóa hạnh phúc gia đình” Để có được hạnh phúc vĩnh viễn muôn đời, mỗi người chúng ta cần phải có niềm tin vào Thiên Chúa một cách cụ thể qua việc đón nhận mọi hoàn cảnh xảy đến trong sự vâng phục, tín thác, vui vẻ và luôn cố gắng thực thi những lời Chúa dạy mỗi ngày.
  Con đường mang tên Giê-su

  Chọn con đường nào?

  Ngày đăng: 01/05/2021 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Có lẽ đây là câu hỏi mà chúng con cần đặt ra mỗi ngày để mỗi người chúng con có thể xác tín hơn trong việc chọn con đường mang tên Giê-su......
  mình và máu thánh Chúa

  Lương thực nuôi dưỡng linh hồn

  Ngày đăng: 25/04/2021 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Khi chúng ta đón nhận mình và máu thánh chúa là chúng ta đón nhận Chúa Giê-su một cách trọn vẹn, cho nên Giáo hội Công giáo là Giáo hội được đón nhận Chúa trọn vẹn, từ Lời Chúa đến mình và máu thánh Chúa, chúng ta được đón nhận Chúa một trăm phần trăm.
  Bình an cho cho anh em

  Bình an cho anh em

  Ngày đăng: 19/04/2021 - Tác giả: vien sinh
  Chúa Giê-su là Chúa của chúng ta đã chết và đã sống lại để mang sự sống mới cha chúng ta. Sau khi trải qua cuộc khổ nạn thì Người đã Phục Sinh. Như vậy sự sống lại, Phục Sinh của Chúa Giê-su nói cho chúng ta biết rằng tình yêu vượt thắng hận thù, sự sống đã chiến thắng sự chết, sự tha thứ lớn hận thù. Ngài Phục...
  Tai sinh

  Tái sinh

  Ngày đăng: 17/04/2021 - Tác giả: Van Phong
  Sinh ra bởi phàm nhân sẽ không trường tồn, có sinh ắt có tử, để trở về với bụi tro, bởi vì đó là giới hạn mong manh của thân phận làm người. Còn chúng ta được tái sinh bởi Thần khí là để được sống và sống miên trường, sống vĩnh cửu.
  phục sinh

  Tỏ mình nơi đâu và cách nào?

  Ngày đăng: 11/04/2021 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Chúa Phục sinh không phải là chỉ dừng lại trong tuần bát nhật Phục sinh, nhưng Chúa Phục sinh ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế: Chúa hiện ra từ mờ sáng nơi nấm mồ với Maria Madalena, trên con đường muốn bỏ cuộc chạy trốn với hai môn đệ trên đường Emau,
  ơn toàn xá

  Dứt khoát không thay đổi

  Ngày đăng: 27/03/2021 - Tác giả: vien sinh
  Mầu nhiệm Thiên Chúa nơi Đức Giê-su vô cùng quan trọng cho nên Người nói ta là Đấng Hằng Hữu, “khi các ông giương cao con người lên bấy giờ các ông sẽ biết là tôi Hằng Hữu” (Ga 8,28a). Và đây chính là mầu nhiệm quan trọng nhất của lòng tin.
  hạt lúa

  Hạt lúa chết đi sống lại

  Ngày đăng: 21/03/2021 - Tác giả: vien sinh
  Muốn được sự sống đời đời mỗi người phải tuân giữ lề luật của Chúa và biết yêu mến Ngài bằng việc vác thập giá theo chân Chúa mỗi ngày. Vác thập giá là mỗi người phải biết kết hợp với Chúa qua những biến cố xảy đến trong cuộc đời chúng ta dấu biến cố đó là vui hay buồn nhờ ân sủng của Ngài. Mỗi người hãy ý...
  Giấc mộng thánh Giuse

  Giấc mộng thánh Giuse

  Ngày đăng: 20/03/2021 - Tác giả: vien sinh
  Nhìn lên gương mẫu đức tin của Ngài bằng cách đón nhận Lời của Thiên Chúa, thánh ý của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh kể cả những lúc éo le nhất, sẵn sàng thực hiện thánh ý Chúa, không kêu ca, không phàn nàn, không phản kháng, không than van. Đó là cách chúng ta sống đức tin như Thánh Giuse. Đồng thời với cách sống niềm tin đó...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12