Icon Collap
...
Trang chủ / Chọn Thiên Chúa hay chọn thế gian

Chọn Thiên Chúa hay chọn thế gian

Chúng ta là người Công giáo, là những Ki-tô hữu. Chúng ta không chỉ sống nhờ những của ăn chóng qua ở trần gian này mà thôi mà chúng ta còn được sung sướng và no đầy vì mỗi ngày được đón lấy Lời của Chúa là Lời Hằng Sống đem lại ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta.

Đó là điều mà  Chúa hỏi mỗi người chúng ta cũng như những thành viên trong Gia Đình Ơn Gọi mỗi khi tham dự Thánh lễ  cũng như mỗi khi chúng ta đọc lời Chúa. Chúng ta có ý thức và suy gẫm rằng: Lời Chúa hôm nay muốn nói gì với con? Lời Chúa có ý nghĩa gì với con trong hoàn cảnh hiện tại của con? Và thực sự Lời Chúa dính dự gì đến đời sống của con hay không? Đó là điều mà chúng ta luôn luôn suy nghĩ, suy gẫm mỗi khi đọc và nghe lời của chúa để lời của chúa đến thấm nhập chúng ta và đem lại ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta.

“Giờ đây anh em được cứu thoát khỏi tội lỗi mà trở thành nô lệ của Thiên Chúa”

Lời Chúa muốn nói, muốn nhắc cho chúng ta nhớ chúng ta chỉ có hai sự lựa chọn cơ bản rằng:

Chọn lựa thứ nhất là chọn làm nô lệ cho tội lỗi và sống trong tội lỗi. Đó là chúng ta mỗi lần chúng ta làm những điều xấu và sử dụng chi thể để làm nô lệ mà phục vụ cho tội lỗi điều đó sẽ dẫn chúng ta đến sự chết, sự chết đời đời.

Và chọn lựa thứ hai là chọn tự do: Là chọn lựa Thiên Chúa và sử dụng chi thể và những ân huệ Chúa ban mà phục vụ Thiên Chúa, phục vụ tha nhân. Đó là những chọn lựa mà Chúa đòi chúng ta phải dứt khoát cho chọn lựa đó.

Và Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay cũng nói cho chúng ta:

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên (Luca 12, 49-50). Ngọn lửa ấy là ngọn lửa tình yêu mà chính Chúa Giê-su đã chết để cho con người được sống. Ngài đã đến trần gian này để đem bình an, để đem ơn cứu độ cho trần gian nhưng bình an đó không phải là bình an của sự giả tạo mà bình an đó phải đấu tranh bằng gươm giáo, bằng những lựa chọn dứt khoát, từ bỏ của chúng ta để chọn lựa Thiên Chúa.

Nếu chúng ta chọn Thiên Chúa là chọn tự do, chọn làm những điều tốt, chọn phục vụ Chúa, phục vụ con người thì chúng ta sẽ  được hạnh phúc và bình an. Còn nếu chúng ta chọn thế gian, chọn chính mình thì thì chúng ta chỉ thỏa mãn những nhu cầu chống qua mà thôi còn sau đó chúng ta sẽ bứt rứt, đau khổ và không còn được hưởng bình an và sự sống đời đời mà Thiên Chúa ban cho chúng ta nữa.

Xin Chúa cho chúng con ý thức, suy gẫm, và sống theo lời của Chúa dạy, đem lời của Chúa vào trong những hoàn cảnh cụ thể của chúng con. Và cho chúng con biết chọn lựa Thiên Chúa, phục vụ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân để những gì chúng con làm có thể đem đến bình an, và ơn cứu độ của Chúa đến cho muôn người. Amen.

Matta Liên

svconggiao.net

 

 

Bình luận
error: Content is protected !!