Icon Collap
...
Trang chủ / Chuyện vườn nho, Martino hành động

Chuyện vườn nho, Martino hành động

Chủ nhật 8/10/2017, thánh lễ 18h chủ nhật hàng tuần của cộng đoàn Martino tại đền thánh Gierado giáo xứ Thái Hà. Bài Tin Mừng hôm nay (Mt 21, 33 – 43) Chúa muốn nhắc chúng ta nhớ sứ mạng và trách nhiệm của chúng ta trong vườn nho mà Chúa đã trao phó cho mỗi người chúng ta. Trong thánh lễ, cha đặc trách chia sẻ:


Trong kinh thánh, Chúa đã dùng rất nhiều hình ảnh để diễn tả nước Thiên Chúa. Hôm nay nước Thiên Chúa được ví như một vườn nho. Vườn nho của Chúa là Israel, là Giuda, vườn nho là hội thánh, là chính cộng đoàn Martinô. Chúa dùng vườn nhỏ để diễn tả nước Thiên Chúa, là nơi Thiên Chúa hiện diện. Chúa sử dụng hình ảnh rất quen thuộc là vườn nho. Nguồn sống của dân du mục, dân Do Thái là vườn nho còn nguồn sống của chúng ta là Hội Thánh, là cộng đoàn Martinô.

Trước hết Chúa nói với chúng ta vườn nho là của Thiên Chúa còn tất cả chúng ta là những người làm công cho Chúa. Chúa đạp bồn, Chúa khoét dầu, Chúa cung cấp cho chúng ta tất cả những cái cần thiết. Chúng ta chỉ việc chăm vườn nho. Giống như trong cộng đoàn Martino, Chúa thiết lập, Chúa cung cấp cho chúng ta có nơi phượng tự, Chúa cung cấp cho chúng ta có lòng tin, Chúa cung cấp cho chúng ta môi trường này còn chúng ta đến để làm cho nho trổ sinh hoa trái, để Chúa thu hoạch. Làm tốt sẽ được Chúa thưởng công còn làm vườn nho không sinh lợi thì Chúa sẽ trao vườn nho cho người khác. “ Ác giả ác báo, ông chủ sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho”, Chúa sẽ tru diệt những kẻ không làm cho vườn nho của Chúa sinh hoa lợi. Chúa sẽ tước vườn nho đó trao lại cho người khác. Sinh viên cộng đoàn Martino được Chúa trao cho vườn nho này để sinh hoa trái là mỗi người phải biết mời gọi mọi người đến với cộng đoàn Martino. Đến đây như một kẻ thờ ơ, một kẻ làm cho xong trách nhiệm, lễ xong rồi về, như thế không thể sinh hoa trái được. Đó là những điều mà Chúa đã công bố cho chúng ta trong cả hai bài đọc hôm nay.

Vườn nho là Hội Thánh, hội thánh là của thiên Chúa, cộng đoàn Martino là của Thiên Chúa, gia đình sinh viên công giáo Thái Hà là của Thiên Chúa, tất cả chúng ta là những người làm trong vườn nho. Chúa gọi chúng ta vào vườn nho này không phải là để ca hát nhảy múa mà là làm cho cây nho sinh lợi, đơm bông kết trái. Còn nếu chúng ta vào vườn nho này để làm cho vườn nho thành những nho dại nho chua thì Chúa sẽ tiêu diệt chúng ta và trao vườn nho lại cho người khác. Phải biết lo sợ mà sám hối. Chúng ta chưa lo cho vườn nho của Chúa, chúng ta chưa có trách nhiệm với vườn nho của Chúa. Mỗi thành viên Martino phải lôi kéo mọi người đến với cộng đoàn Martino của mình, phải đến sớm sinh hoạt tích cực, đón khách, đón nhau thân tình, là những điều mà sinh viên cộng đoàn Martino có thể làm để cho vườn nho của Chúa sinh được nhiều hoa trái.

Xin Thiên Chúa là đấng toàn năng toàn trí, hôm nay chúa đã mời gọi chúng con lắng nghe lời của chúa để trở thành những thợ trong vườn nho của Chúa nhưng chúng con với sức riêng không thể làm được. xin Chúa ban ơn trợ giúp để mỗi người chúng con đều biết lo cho vườn nho mà chúa đã trao phó cho chúng con.

Truyền thông SVCG Thái Hà

Bình luận