Icon Collap
...
Trang chủ / Không phải tất cả anh em đều sạch

Không phải tất cả anh em đều sạch

Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: “Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao? “7 Đức Giê-su trả lời: “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu.”8 Ông Phê-rô lại thưa: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu! ” Đức Giê-su đáp: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.”9 Ông Si-môn Phê-rô liền thưa: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.”10 Đức Giê-su bảo ông: “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu! “11 Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: “Không phải tất cả anh em đều sạch.” ( Ga 13, 6-11)

Ôi ! Lạy Thầy Chí Thánh Giê su, được làm những người con bé nhỏ của Thầy, được Thầy cho vào dự tiệc vượt qua cùng với các môn đệ của Thầy quả là niềm hạnh phúc vô bờ của chúng con. Chúng con cảm tạ Thầy thật nhiều, vì nhờ hồng ân Đức Tin Thầy ban tặng mà chúng con mới được diễm phúc như vậy. Và giờ đây với đức tin đó, chúng con tuyên xưng Thầy là Con Chí Ái của Cha, được Cha sai đến để cứu chuộc chúng con, đưa chúng con về với Cha. Chúng con tin thật, giờ này đây, chúng con đang được dự tiệc vượt qua cùng Thầy.

Chúng con tha thiết nài xin Thầy hãy đốt lên trong tâm hồn mỗi người chúng con ngọn lửa mến thần linh của Thầy, để chúng con có thể yêu Thầy thật tình, yêu hết tâm hồn, hết trí khôn, hết linh hồn và hết sức lực của chúng con. Dù rằng chúng con chưa yêu mến Thầy đủ như Thầy muốn, nhưng chúng con xin Thầy giúp chúng con, lúc này đây biết đem hết lòng trí xác hồn mà tôn thờ, chúc khen, Thầy là Đấng được Chúa Cha sai đến để cứu chúng con. Chính Thầy là Đức Chúa, là Đấng Cứu Độ duy nhất và là Thiên Chúa thật của chúng con.

Xin Thầy cũng mở tai cho chúng con nghe được lời Thầy nói “ không phải tất cả anh em đều sạch đâu”, để chúng con cũng biết tự vấn chính mình xem mình đang sạch hay dơ và dơ chỗ nào Thầy nhé. Thầy biết rõ nơi tâm hồn chúng con đã lưu giữ và tích trữ không biết bao nhiêu kí ức tình cảm, cảm xúc dơ bẩn, thối tha như buồn giận, nghen ghét, lo lắng, sợ hãi, nhớ thương…khiến cho trái tim của chúng con trở nên bầm dập, tan nát. Trong trí óc và linh hồn của chúng con cũng đầy dẫy những kí ức, ý định tồi tệ, rác rưởi bẩn thỉu, đang làm cho toàn thể con người của chúng con trở nên ô uế, dơ dáy trước nhan thánh của Thầy.

Cũng chính vì vậy mà đang khi dự tiệc với Thầy, chúng con nhận thấy mình thật bất xứng. Những thứ rác bẩn đó vẫn đang điều khiển tâm trí, linh hồn chúng con, làm cho chúng con không toàn tâm, toàn trí để hướng về Thầy, để đón nhận những tình thương cũng như những huấn thị của Thầy. Ngay cả lúc này đây, khi Thầy đang trao cho chúng con chính thịt máu Thầy mà lòng trí chúng con vẫn bị những thứ rác bẩn đó làm cho chi phối, phân tán, khó tập trung được.

Vì vậy, giờ đây, chúng con xin Thầy hãy đến tẩy rửa tất cả những rác rưới bẩn thỉu ra khỏi chúng con. Xin Thầy tẩy xóa cả trong lẫn ngoài, từ tâm hồn, đến trí não, linh hồn lẫn thân xác, để cho chúng con được sạch mà dự tiệc vượt qua cùng Thầy. Chúng con cám ơn Thầy đã dủ lòng thương mà tẩy xóa muôn vàn tội lỗi xấu xa cho chúng con. Xin Thầy hãy cầm giữ sự thanh sạch mà Thầy vừa tẩy rửa cho chúng con. Nhờ đó, chúng con luôn được ở lại bên Thầy, nhất là trong đêm nay, để chúng con được thức cùng Thầy, trước giờ Thầy thọ nạn.

Ôi ! lạy Thầy Giê su – Đấng con mến yêu, xin cho con được ở lại cùng Thầy và xin cho con đừng bỏ Thầy mà chạy như các môn đệ đã từng làm với Thầy.

Thái Hà, Thứ Năm Tuần Thánh

Nhà Tĩnh Tâm Giê ra đô 

Bình luận
error: Content is protected !!