Icon Collap
...
Trang chủ / Tôi đã thấy Chúa

Tôi đã thấy Chúa

11 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ,12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân.13 Thiên thần hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc? ” Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu! “14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su.15 Đức Giê-su nói với bà: “Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? ” Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.”16 Đức Giê-su gọi bà: “Ma-ri-a! ” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: “Ráp-bu-ni! ” (nghĩa là “Lạy Thầy”).17 Đức Giê-su bảo: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: “Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em”.”18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà. (Ga 20, 11 – 18)

Ôi Đấng Phục Sinh oai hùng cao cả, Chúa đã sống lại và đã tỏ mình ra lần đầu tiên cho bà Maria Madalena rồi gọi đích danh tên bà, khi mới mờ sáng bà đến viếng mộ và muốn ướp xác cho Chúa. Bà đã nhận ra Chúa, nhờ tiếng gọi đó, đã chạy đến cúi mình xuống bái lạy và ôm chân Chúa. Giờ này đây, xin dẫn con đến với Chúa, và cho con nghe được tiếng Chúa gọi con, để con được chạy đến với Chúa, cúi mình bái lạy và ôm chân Chúa như bà Maria Madalena vậy.

Con cám ơn Chúa Phục Sinh rất nhiều vì đã thương nhận lời con xin mà cho con được hiện diện trước nhan thánh Chúa. Con tin thật Chúa không bao giờ khước từ nguyện vọng được gặp Chúa của con và sẵn sàng tiếp đón con. Con khao khát được yêu mến Chúa, dù lòng mến của con dành cho Chúa còn quá ít. Nhưng cậy vì tình yêu và lòng xót thương của Chúa, con quyết tâm theo gương bà Maria Madalena, luôn khao khát đi tìm Chúa mỗi ngày, nhất là lúc mờ sáng.

Con muốn được cùng với bà Maria Madalena tôn vinh, ngợi khen và chúc tụng Chúa là Thiên Chúa Hằng Sống, Đấng đã đánh bại tử thần và phục sinh vinh quang để làm Chúa của toàn thể vũ trụ này mãi mãi và cho chúng con, nhờ đức tin mà được dự phần với sự sống mới của Chúa. Con cũng muốn Chúa giúp con luôn biết tôn thờ Chúa cho xứng đáng với tình yêu mà Chúa dành cho con.

Chúa ơi ! Dù muốn lưu lại với Chúa, nhưng bà Maria Madalen đã vâng lời Chúa, chạy về báo tin cho các môn đệ và quả quyết với họ rằng bà đã thấy Chúa. Tình yêu luôn muốn đáp trả bằng tình yêu. Bà đã được Chúa thương và cảm nếm được tình thương đó nên luôn luôn vâng nghe lời Chúa. Vì vậy, bà đã thực hiện lời Chúa dạy mà chạy về báo cho các môn đệ việc Chúa đã sống lại. Con xin Chúa, cho con cũng biết bắt chước bà Maria Madalena, chạy về vui mừng báo cho những người khác là con đã thấy Chúa. Nhờ đó, họ cũng có được niềm tin vào sự Phục Sinh của Chúa mà đón nhận Chúa làm Chúa thật của họ.

Nhìn lại hành trình cuộc đời mình, Chúa cho con thấy rõ niềm tin của con vào sự hiện diện của Chúa Phục Sinh thật mỏng manh, yếu ớt. Chúa luôn có đó với con, luôn sẵn sàng gọi tên con, nhất là những khi con đau buồn, thất vọng. Nhưng con đã không nghe và nhận ra tiếng Chúa gọi. Con xin lỗi Chúa thật lòng. Xin Chúa tha thứ cho sự chậm tin và cứng tin của con. Con cũng tha thiết xin Chúa giúp con, kể từ nay, ngay từ sáng sớm biết lên đường tìm kiếm Chúa như bà Maria Madalena. Nhờ đó, Chúa sẽ cho con được gặp Chúa, được bái thờ Chúa và được Chúa sai đi để làm chứng và báo cho nhiều người biết Chúa đã sống lại và đang ở với họ. Xin Chúa giúp con thực hiện được quyết tâm này.

Thái Hà, Thứ Hai, Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Nhà Tĩnh Tâm Giê ra đô

Bình luận
error: Content is protected !!