Icon Collap
...
Trang chủ / “Phép lạ” mùa Covid tại Việt Nam

“Phép lạ” mùa Covid tại Việt Nam

1. “Phép lạ” mùa Covid tại Việt Nam

Trong khi cả thế giới vẫn đang phải nỗ lực chiến đấu với dịch bệnh Covid-19, con số người nhiễm đến nay lên đến 2,6 triệu người, số người tử vong là 186 ngàn người thì 0h ngày 23/04/2020, cả nước về cơ bản dừng cách ly xã hội. Thật là một niềm vui mừng cho đất nước chúng ta. Nếu so sánh ta dễ thấy các nước châu Âu và Mĩ với nền khoa học công nghệ phát triển hàng đầu, nhưng lại bị dịch bệnh tàn phá hơn cả. Còn Việt Nam chúng ta, một đất nước nghèo, lại sát ngay điểm khởi đầu của dịch bệnh là Vũ Hán và có rất nhiều người Trung Quốc sinh sống tại Việt Nam, nhưng cho đến nay nước ta đã ứng phó với dịch bệnh một cách rất tốt, chưa có báo cáo ca nào tử vong, phần lớn đã hồi phục. Thời điểm dừng giãn cách xã hôị hôm nay không phải là dịp để chúng ta vỗ ngực với thế giới cho rằng mình giỏi, nhưng là thời gian để chúng ta cùng cúi đầu và cất cao lời tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã đoái thương, gìn giữ, che chở con dân Việt Nam chúng ta được bình an. Đó quả thực là một phép lạ nhãn tiền.

Bài 10 - HÃY CẢM TẠ CHÚA - YouTube

2. Tin vào sức manh Đấng Phục Sinh

Khi vào bước đường cùng, con người trở nên bất lực trước tất cả. Khi đó con người mới nhận ra chỉ có trông cậy nơi Chúa, Mẹ Maria mới cứu giúp được nhân loại. Tuy nhiên, đại dich Covid bên ngoài không lớn bằng đại dịch trong tâm hồn mỗi người. Trải qua đại dịch kinh khủng như vậy, chúng ta tin tưởng vào Chúa, vào Mẹ, vào thánh Giê-ra-đô ở với chúng ta, gìn giữ chúng ta thì trong đại dịch tâm hồn, chúng ta cũng sẽ vững tin vì biết Thiên Chúa làm được tất cả.

Tin Mừng Chúa Giê-su nói với Ni-cô-đê-mô: “Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời”, cho nên các Tông Đồ dù phải chịu bắt bớ tù đày, nhưng các Ngài không ngừng rao giảng về một Đức Ki-tô Phục Sinh đang ở với chúng tôi và vâng lệnh Người chúng tôi rao giảng. Chỉ mấy ngày cả Giê-ru-sa-lem bùng nổ phong trào tin vào Chúa Giê-su. Người Do Thái, La Mã phải đầu hàng trước lời rao giảng của những Tông Đồ ít học. Chỉ có quyền năng của Đấng Phục Sinh ở với họ cho nên dù là giam cầm, bắt bớ, chết chóc cũng không làm gì được các Ngài. Khi chúng ta tin, đón nhận Chúa Phục Sinh và sống thân mật với Ngài, chắc chắn Ngài sẽ cho chúng ta sức mạnh mà ra khỏi tình trạng bệnh tật và sống niềm vui Phục Sinh với Ngài.

CÁC BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT PHỤC SINH- C - Giáo Phận Bà Rịa

Xin Chúa Giê-su, Đấng đã tái sinh chúng ta trong Nước và Thần Khí cũng giúp chúng ta biết nhận ra tình thương vô biên của Chúa để chúng ta cởi bỏ con người cũ và sống con người mới trong Chúa Phục Sinh. Xin Đấng Phục Sinh trở nên bạn tâm giao, nên người Cố vấn, để trong bất cứ điều gì, bất cứ giây phút nào trong ngày sống, chúng ta cũng biết thưa chuyện lên với Ngài và nhờ Ngài thanh tẩy, chúng ta được sạch, được chết và sống cho Ngài. Amen

M. Ter. Huyền

Truyền thông sinh viên công giáo

Bình luận