Icon Collap
...
Trang chủ / Chúa Giê-su “tỏ mình” cho những ai yêu mến Ngài

Chúa Giê-su “tỏ mình” cho những ai yêu mến Ngài

Trong Thánh lễ thường kỳ của nhà tĩnh tâm Giê-ra-đô hôm nay vào lúc 18h00 ngày 11/05/2020 tại đền Thánh Giê-ra-đô. Cha Gioan muốn gửi đến với chúng ta ba điều này.

Tại sao Chúa ‘tỏ mình” chứ không phải “hiện ra”

Trong suốt bài Tin Mừng của thánh Gioan khác với các sách tin mừng khác, đó là Ngài đã nhắc cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-su “tỏ mình” ra với thánh Gioan cũng như các môn đệ của Ngài, chứ không nói là Chúa “hiện ra”. Chúa Giê-su đã sống lại và ở mãi với chúng ta và việc Ngài muốn tỏ mình ra với chúng ta hay không là việc của Chúa, chúng ta không thể bắt Chúa tỏ mình ra cho chúng ta thấy để chúng ta tin vào Ngài được.  Như chúng ta cũng biết Thánh Gioan là môn đệ được Chúa Giê-su yêu mến, Không phải ngẫu nhiên mà Thánh Gioan diễn tả điều này nhưng đối với Thánh Gioan cảm nhận sâu sắc tình Chúa yêu mình và dám tuyên xưng mình là môn đệ được Chúa yêu. Cho nên trong kinh nghiệm đó,Thánh Gioan thấy rõ Chúa yêu mình thật và Chúa muốn tỏ mình Ngài cho ai đó là quyền của Ngài. Trong cuộc đời của Thánh Gioan, Chúa đã tỏ những cách khác nhau chứ không phải chỉ sau biến cố phục sinh Chúa mới tỏ mình. Đó là điều chúng ta cần suy nghĩ để hiểu được điều Thánh Gioan nói.

“Tại sao lại tỏ mình ra cho các tông đồ nhưng không tỏ mình cho người đời.”

Hôm nay rõ ràng Chúa Giê su không trả lời câu hỏi của ông Giu đa. “Tại sao lại tỏ mình cho họ nhưng không tỏ mình cho người đời.” Chúa Giê su không trả lời câu hỏi nhưng Ngài quay lại và nói “Ai yêu mến Thầy, giữ lời Thầy thì Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy và Cha Thầy và Thầy sẽ đến ở trong người ấy.” Chúa Giê su không nhất thiết trả lời một cách trực tiếp, nhưng Chúa nói rõ Chúa tỏ mình cho những ai yêu mến Ngài. Và hôm nay Chúa Giê-su hỏi chúng ta có yêu mến Ngài không? Chúng ta có muốn Ngài tỏ mình với chúng ta không? . Yêu mến Ngài thì phải làm như thế nào? Để yêu mến được Ngài chúng ta phải tự do, phải khao khát được gặp gỡ Ngài để tâm sự, tiếp xúc, trao đổi với Ngài. Và nhất là lắng nghe những gì Ngài dạy và đem ra thực hành. Nếu chúng ta làm được như thế, yêu mến Chúa một cách sâu sắc như thế, rồi Chúa cũng tỏ mình ra cho chúng ta mà thôi, vì Chúa đã khẳng định cho chúng ta rằng: “Ai yêu mến Thầy thì Thầy và Cha Thầy sẽ đến và ở trong người ấy, Chúa sẽ đi đi lại lại trong người ấy”.

Chúa tỏ mình cho chúng ta, nhiều lúc khiến chúng ta rất dễ tự mãn, rất dễ ngộ nhận mình là thần linh.

Tông đồ yêu Chúa, bỏ hết mọi sự để đi loan báo Tin Mừng của Chúa thì Chúa tỏ mình ra cho họ. Chúa đã tỏ mình ra cho hai ông Phaolo và Ba-na-ba bằng cách cho một người bại liệt được chỗi dậy, được chữa lành. Sau đó, người dân tưởng hai ông là thần linh, tính dâng lễ tế nhưng các ông phải xé áo. Chúa cho các ông làm được nhiều việc vỹ đại mà không ai làm được. Các ông làm những điều như vậy là để cho người ta phải tin nhận Giê-su là Chúa. Phaolo và Ba-na-ba phải chiến đấu vất vả để người khác không tôn mình là thần linh. Khi chúng ta đi theo Chúa làm việc cho Chúa, Chúa tỏ mình cho chúng ta, Chúa sẽ cho ta làm bao nhiêu là phép lạ. Trong những phép lạ điềm thiêng đó , nhiều lúc khiến chúng ta rất dễ tự mãn, rất dễ ngộ nhận mình là thần linh. Nhưng Phaolo và Ba-na-ba thì không, xé áo xông vào dân “Chúng tôi là người phàm không phải là thần linh, còn Đấng chúng tôi giảng cho các anh mới là thần linh.”

Chúng ta đến đây để được chữa lành và cũng mong muốn Chúa tỏ mình ra với chúng ta. Những điều Chúa tỏ mình rõ là khi chúng ta học cách yêu mến Chúa và làm theo những gì Ngài dạy, chúng ta bận tâm trăn trở cho người khác, chúng ta lo sứ mạng cứu rỗi người khác. Ngang qua đó, Chúa sẽ tỏ mình cho chúng ta.

Pet Hoán
Truyền thông sinh viên công giáo

Bình luận
error: Content is protected !!