Icon Collap
...
Trang chủ / Tạ ơn Chúa vì được trở nên bé nhỏ cùng Thầy Giê-su

Tạ ơn Chúa vì được trở nên bé nhỏ cùng Thầy Giê-su

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì những ân huệ được Ngài trao ban trong hành trình sa mạc, tối thứ 4 ngày 15.07, tất cả các thành viên trong nhà tĩnh tâm Giê-ra-đô đã cũng quy tụ lại với nhau nơi nguyện đường Thánh Giê-ra-đô để cùng hiệp dâng hy tế tạ ơn. Thánh lễ do Cha Linh Hướng Gio-an Lưu Ngọc Quỳnh chủ tế. Trong bài giảng Lời Chúa, cha chia sẻ những ân ban cao cả của Thiên Chúa dành cho mỗi người để ý thức trong từng ngày sống luôn biết tạ ơn Chúa vì những ân ban cao cả đó.

Điều thứ nhất: Được trở nên bé nhỏ là một ân ban đặc biệt. Chúng ta được Chúa thương cách đặc biệt, được Chúa mặc khải cho mầu nhiệm Nước Trời, không phải do chúng ta tài giỏi, thánh thiện, có khả năng cũng chẳng phải do chúng ta dốt nát nhưng do chúng ta là những kẻ bé nhỏ khốn cùng trong xã hội. Thiên Chúa mời gọi tất cả mọi người không phân biệt nhưng Ngài muốn thái độ của chúng ta là trở nên những kẻ bé nhỏ trước cái mênh mông, bao la, vô hạn của con người; Ngài không muốn chúng ta kiêu căng ngạo mạn bởi những người như vậy sẽ chẳng bao giờ hiểu được mầu nhiệm Nước Thiên Chúa. Ân huệ lớn lao của chúng ta là được trở nên bé nhỏ như chính Chúa Giê-su đã thực hiện. Và đứng trước ân huệ cao cả đó, Chúa Giê-su đã ngợi khen cảm tạ Cha thay cho chúng ta. Ý thức được điều đó để chúng ta ngày nào cũng phải cảm tạ Chúa vì những ân huệ đó, đừng vô tình, đừng xem như là một chuyện ngẫu nhiên, tình cờ nhưng phải ý thức đó là tình thương của Chúa Cha trao ban cho chúng ta và Chúa Giê-su phải tạ ơn thay cho chúng ta vì chúng ta là những kẻ bé nhỏ.

Điều thứ hai mà Chúa nói với mỗi người chúng ta qua bài đọc thứ nhất: Chúa dùng Vua Assur để sửa trị dân Israen cứng đầu cứng cổ. Nhưng vua Assur lại không làm đúng với mệnh lệnh của Thiên Chúa mà ưa thích phá hoại và hủy diệt cả dân tộc. Và Chúa đã tước hết mọi công trình của Vua Assur. Qua câu chuyện của Vua Assur, chúng ta thấy rằng Thiên Chúa có toàn quyền trên tất cả chứ không riêng gì những người có đạo, Ngài điều khiển vũ trụ vạn vật trong sự quan phòng của Ngài. Thế giới hôm nay đang đứng trước bao nhiêu sự hoang tàn, đổ nát: hệ thống tam điểm, covid, thiên tai lũ lụt, động đất… Tất cả những điều đấy không phải tình cờ nhưng do con người cứng đầu cứng cổ, ngạo mạn,… và Thiên Chúa dùng những cách đấy để đưa con người quay trở về với Thiên Chúa. Hình ảnh của Vua Assur nhắc nhở mỗi người chúng ta phải sử dụng đúng khả năng mà Chúa trao cho chúng ta và đúng với chức năng được Chúa sai đi.

Xin cho mỗi người chúng con biết tin tưởng tuyệt đối vào Ngài là Thiên Chúa uy quyền trên tất cả, biết tận dụng mọi cơ hội để học hỏi, để xác tín vào Thiên Chúa và ra đi nói Lời của Chúa.

Maria Thanh Tâm

Truyền thông Sinh Viên Công Giáo

 

Bình luận
error: Content is protected !!