Icon Collap
...
Trang chủ / Được chọn cách đặc biệt

Được chọn cách đặc biệt

“Hạnh phúc thay dân nào được Chúa chọn làm gia nghiệp” Hãy cảm tạ tình thương Chúa dành cho mỗi người trong hành trình sa mạc, trong hành trình cuộc đời mỗi người. Đó là tâm tình mà Cha linh hướng Gioan đã chia sẻ với đoàn con cái trong Nhà Tĩnh Tâm Giê-ra-đô vào thánh lễ tối thứ 4, ngày 2.9.2020.

Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. Chúa nói cho chúng ta biết thật là hạnh phúc cho dân nào, người nào được Chúa chọn làm gia nghiệp. Không phải dân tộc nào cũng có diễm phúc đó, không phải dân tộc nào muốn là được, nhưng Chúa thương dân tộc nào Chúa chọn ai làm sản nghiệp của Ngài đó là quyền của Ngài. Không phải Chúa chọn do có tài đức, có khả năng, có sức lực nhưng Chúa chọn bởi tình thương lạ lùng của Ngài. Chúng ta cũng vậy chúng ta được Chúa thương, Chúa chọn, Chúa mời gọi làm con Chúa không phải do cái công phúc tài giỏi của chúng ta nhưng do tình thương vô lượng mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Vấn đề là chúng ta có cảm nhận được, có xác tín được nguồn hạnh phúc khi được chính Chúa làm gia nghiệp đời đời hay không? Hay là cho rằng hạnh phúc là thoát ra khỏi vòng kiểm soát của Thiên Chúa.

Khi chọn Chúa làm gia nghiệp thì chúng ta được Chúa chăm sóc giữ gìn. Được Chúa rao giảng, được Chúa chữa lành mọi bênh hoạn tật nguyền, được Chúa trục xuất mọi thần ô uế, ma quỷ ra khỏi mỗi người chúng ta, được Chúa canh giữ bảo vệ như thành trì, như pháo đài, và được Chúa ở với chúng ta.

Mỗi người chúng ta khi bị bệnh, bị quỷ nhập chúng ta mong đợi cái gì? Chúng ta chỉ mong được lành, được khỏi bệnh nhưng khi được lành bệnh rồi, sao lại bỏ Chúa. Chúng ta phải nhớ khi chúng ta đau khổ tuyệt vọng, vô phương cứu chữa chúng ta đã được Chúa thương chọn gọi đến với Chúa nơi Nhà Tĩnh Tâm và Ngài chữa cho chúng ta lành lặn, trở thành một người bình thường rồi, sao chúng ta không giữ lời với Chúa, chúng ta lại bỏ Chúa. Chúng ta quên mất lời hứa chúng ta hứa với Chúa, nếu Chúa chữa lành cho chúng con thì Chúa muốn chúng con làm gì chúng con cũng làm. Con người chúng ta là vậy, khi đau khổ tuyệt vọng thì chúng ta cần đến Chúa, còn khi Chúa chữa lành xong thì quay lưng đi, thậm chí muốn bỏ Chúa. Nhưng Chúa không có bỏ chúng ta, Chúa không bỏ những người Chúa thương. Hạnh phúc cho chúng ta là như vậy được Chúa chọn chúng ta làm gia nghiệp cách đặc biệt, Chúa cho chúng ta ở với Chúa cả ngày cả đêm, ở với Chúa bất chấp thời gian, để Chúa chữa lành cho mình, để giải thoát cho mình. Vấn đề quan trọng đặt ra ở đây là chúng ta có chọn Chúa làm gia nghiệp không? Hay chúng ta chỉ chọn Chúa nơi môi miệng.

Nếu chúng ta chọn Chúa làm gia nghiệp trước hết và trên hết chúng ta phải hân hoan vui sướng khi được ở với Chúa, đón nhận thời thi ân giáng phúc này là thời hạnh phúc nhất của đời mình, và để chọn Chúa làm gia nghiệp thì chúng ta cũng cần kiến tạo đức tin cho mình, cho người khác. A-pô-lô và Phao lô ai là người trồng ai là người tưới thì cũng chỉ làm cho đức tin của người ta được lớn lên, để người ta không còn là đức tin của trẻ thơ nữa, không phải bú mớm nữa, không phải uống sữa nữa nhưng mà là một đức tin cứng cáp trưởng thành, một đức tin để cho Chúa thanh luyện. Có những người nói rằng mình đạo gốc, tin Chúa nhưng lơ mơ, một đức tin không đủ trưởng thành. Vì đức tin đó là đức tin vay mượn từ cha mẹ, ông bà, tổ tiên chứ không phải đức tin đứng trên đôi chân của mình, không phải đức tin trải nghiệm giữa mình với Thiên Chúa khi trải qua những đau khổ tuyệt vọng Chúa đến với mình, Chúa đụng chạm đến mình, Chúa chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, không phải một đức tin khi chúng ta thấy được những dấu lạ điềm thiêng Chúa thực hiện nơi mình và người khác. Cho nên đức tin đó không sống động, nên chúng ta không giám chết cho lòng tin của mình với Thiên Chúa. A-Pô-Lô trồng hay Phao-lô tưới cái đó không quan trọng miễn sao Thiên Chúa làm cho nảy nở đức tin, đừng để đức tin trở thành khái niệm nơi môi miệng, đừng để đức tin chôn vùi trong cõi lòng, những hãy để đức tin trở thành lửa sống, đốt hết mình với Thiên Chúa liên lỉ, để Thiên Chúa từng ngày từng giờ chữa lành những tổn thương đổ vỡ cho mình và làm cho mình chạm đến Ngài, không chỉ ở đời này mà ngay cả hiện tại.

Một lần nữa chúng ta cảm tạ Chúa vì cho chúng ta được chon Chúa làm gia nghiệp, cho chúng ta được vui mừng hân hoan, được ở bên Chúa từng ngày từng giây, từng phút. Lạy Chúa, chúng con được lấy Chúa làm gia nghiệp là niềm vui vĩnh cửu, được ở với Chúa là hạnh phúc nhất trọn đời. Xin cho chúng con được khao khát Chúa để làm gia nghiệp mãi mãi. Đê đức tin nơi mỗi người chúng con, nơi mỗi anh chị em chúng con ngày một lớn mạnh, ngày một vững vàng. Để đức tin đó trở thành khung thép để chúng con bước qua tất cả những khó khăn, thử thách nhưng vẫn vững lòng cậy trông tín thác ở Chúa, để khi đó chúng con thực sự trở thành đồ đệ của Chúa, trở thành công dân của Chúa và để Chúa thực sự trở thành gia nghiệp của tất cả chúng con. Amen.

Bài đọc thêm: https://svconggiao.net/2019/08/04/duoc-tuyen-chon-trong-yeu-thuong-2/

Maria Minh Hướng

Truyền thông Sinh viên Công giáo

Bình luận
error: Content is protected !!