Icon Collap
...
Trang chủ / Khuôn mẫu đời ta

Khuôn mẫu đời ta

Khuôn mẫu đời ta – Để giống anh em mình, để giống con người mọi sự, Chúa Giê-su đã trở nên tất cả cho chúng ta, Ngài chấp nhận tất cả về thân phận con người, Ngài chấp nhận cả những đau khổ, những sự hiểu lầm, những vu khống ma mị, . . . để rồi Ngài trở nên vị lãnh đạo thập toàn, một “khuôn mẫu” cho chúng ta trong đời sống của con cái làm con Thiên Chúa.

Tối thứ 4 ngày 13/01/2021, các bạn sinh viên Giáo phận Bùi Chu cùng quy tụ tại đền Thánh Giê-ra-đô để gặp gỡ và tham dự Thánh Lễ; cùng dâng lên Thiên Chúa những lời tạ ơn vì biết bao ơn lành Ngài tuôn đổ xuống trên mỗi thành viên trong cộng đoàn; cùng lắng nghe những điều Chúa nói, suy ngẫm những gì Chúa dạy cuối cùng là được ăn chính Chúa Giê-su để Ngài sống trong mỗi người và là khuôn mẫu cho mỗi người noi theo trong cuộc sống hằng ngày của người Ki-tô hữu.

Qua tường thuật Tin mừng của Thánh Mác-cô (Mc 1, 29-39), Cha linh hướng Gioan chia sẻ cho cộng đoàn về “khuôn mẫu” của một đời sống tin, cậy, mến vào Chúa Giê-su có 3 phần rất rõ ràng.

Thứ nhất: Cầu nguyện, sống tâm tình con thảo với Cha.

“Sáng sớm, lúc trời con tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó” (Mc 1,25), như vậy khởi đầu một ngày sống đối với Chúa Giê-su là phải sống tình con thảo với Cha, phải thờ lạy cha, yêu mến cha, phải đến với Cha để thỉnh ý Cha để nghe được tiếng Cha nói với mình, để biết được những điều Cha muốn mình làm trong ngày hôm nay, chúng ta thấy những điều Chúa Giê-su làm là điều vô cùng quan trọng. Trong thời đại hôm nay nhiều người sáng thức dậy chẳng biết cầu nguyện, may ra tỉnh dậy họ đọc được vài kinh cho qua, cho xong mà thôi, chẳng có chút tâm tình con thảo với Chúa Cha, chẳng còn cầu nguyện với Cha, chẳng còn hỏi ý kiến của Cha về những dự định, những công việc mình sẽ làm trong ngày, cho nên họ thất bại, cho nên họ không thể hoàn thành công việc, bởi vì họ làm với sức riêng với ý riêng của họ, chứ không phải ý muốn Chúa Cha soi dẫn cho họ trong giờ cầu nguyện. Mỗi một bạn sinh viên nên cẩn thận điều này, kẻo trở thành những người vô thần lúc nào không hay, khởi đầu một ngày mới các bạn sinh viên nên noi gương, bắt chước bước theo Chúa Giê-su chạy đến cầu nguyện với Cha, để sống tâm tình con thảo với Cha, để hỏi, để lắng nghe những điều Cha nói với mình, để rồi thực hiện những điều Cha dạy mình trong lúc cầu nguyện.

Bài đọc thêm: Loan báo hồng ân cứu độ

Thứ hai: Rao giảng tin mừng cho người khác.

Sau việc cầu nguyện đó là việc rao giảng tin mừng, rao giảng tin mừng là một việc cực kỳ quan trọng, Chúa Giê-su không phải chỉ rao giảng trong một thành, mà Ngài đi rao giảng rất nhiều thành, nhiệm vụ của chúng ta là phải rao giảng cho người khác biết về Chúa, chứ không phải im lặng, chứ không phải để việc rao giảng cho các giáo sĩ, cho các Giám mục, Linh mục, hay nam nữ tu sĩ. Khi chúng ta lãnh bí tích rửa tội chính là lúc đón nhận Thần Khí là để ra đi rao giảng tin mừng, công bố một năm hồng ân cứu độ. Cho nên trong mỗi người chúng ta ý thức lại nhiệm vụ rao giảng. Chúng ta rao giảng bằng lời nói, bằng việc làm, bằng gương sáng, bằng đời sống mẫu mực, khắp những nơi chốn mà chúng ta sẽ được gửi đến trong ngày, chúng ta nhiều lúc không ý thức sống như người vô thần, chúng ta học, ăn , ngủ, nghỉ, đi làm chúng ta không ý thức được Chúa đã sai chúng ta đến những nơi chốn đó, không ý thức được chúng phải rao giảng cho từng đối tượng cụ thể như vậy, không ý thức được chúng ta phải rao giảng bằng cách nào? Rao giảng bằng lời nói hay việc làm, hay làm gương sáng trong cuộc sống hằng ngày. Nhiều lúc chúng ta đánh mất cả sứ mạng cao cả mà Chúa giao phó, Chúa ban cho chúng ta ngày mà chúng ta nhận bí tích thanh tẩy. Chúng ta suy ngẫm lại chúng ta thấy tình hình đạo công giáo chúng ta đã từ lâu không tăng lên được mà càng ngày càng dậm chân tại chỗ, bởi vì họ dần lẵng quên, đã đánh mất đi sứ mạng cao cả Chúa trao đó là: “ Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, dạy họ tuân dữ mọi điều và làm cho họ trở thành môn đệ của Thầy” đây là một sứ mạng cốt lõi, làm nên chân dung, căn tính của một người tín hữu chúng ta, nếu chúng ta không rao giảng về Chúa Giê-su, về tin mừng của Ngài, chúng ta không còn là ki-tô hữu nữa, đây là sứ mạng thứ hai Chúa muốn nơi mỗi người chúng ta.

Thứ ba: Chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, xua đuổi ma quỷ.

Đây là những việc mà Chúa Giê-su đã làm khi thực thi sứ mạng loan báo tin mừng. Chúa cho chúng ta cái quyền đó, quyền trên mọi thần ô uế, quyền trên mọi ma quỷ, quyền trên mọi bệnh tật, cho nên chúng ta phải nhân danh Chúa, để xin Chúa chữa lành bệnh tật cho chúng ta, cho những người mà chúng ta được sai đến rao giảng cho họ, chữa lành cả thể lý, tâm lý, tâm linh trục xuất các thần ô uế, mọi thứ quỷ ra khỏi những con người đó, đó là sứ mạng thứ ba mà Chúa trao phó cho từng người chúng ta.

Trong Thánh Lễ hôm nay, mỗi một người trong chúng ta cùng suy xét lại xem thử chúng ta có phải là người ki-tô hữu không? Chúng ta đã thực hiện được 3 sứ mạng là cầu nguyện, sống tình con thảo với Cha, là rao giảng tin mừng cho người khác và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyện, xua đuổi ma quỷ nhân danh Chúa Giê-su để cứu chữa người khác chưa. Chúa muốn chúng ta suy nghĩ lại, và mỗi người chúng ta sẽ phải trả lời trước mặt Chúa về ba sứ mạng Chúa muốn nơi chúng ta. Xin Chúa cho con nhận ra tình trạng thật của con, để từ nay con quyết tâm quay trở lại và thực hiện ba sứ mạng mà chính Chúa Giê-su đã thực hiện và chính Thiên Chúa đã ủy thác cho chúng con.

Bài đọc thêm: Sự thật về vong đeo

Xin Chúa Giê-su một lần nữa giúp chúng con ý thức được ba sứ mạng trong một ngày sống mà Chúa Giê-su đã làm gương cho chúng con, xin Chúa giúp chúng con thực hiện 3 sứ mạng cao cả trong từng ngày sống của chúng con, để rồi chúng con thực sự trở nên người môn đệ của Chúa, trở thành con chí ái của Cha. Xin Chúa thương đón nhận lời cầu nguyện của chúng con dâng lên cho Chúa trong giờ linh thánh này, để chúng con được Chúa thương đón nhận và chúc lành. Amen.

Pet Hoán

Truyền thông Sinh viên Công giáo

Bình luận
error: Content is protected !!