Icon Collap
...
Trang chủ / Mảnh đất trong tôi

Mảnh đất trong tôi

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng về Nước Trời, nhưng Người không nói ngay về nội dung lời rao giảng, mà Người dùng dụ ngôn mà giảng dạy cho dân chúng. Hôm nay, trong Thánh lễ ngày 27.01.2021 của Cộng đoàn Sinh viên Công Giáo Bùi Chu tại đền thánh Giê-ra-đô, Cha linh hướng Gioan muốn chia sẻ cho chúng ta thấy sự khôn ngoan của “người gieo giống” là Thiên Chúa, vừa nhấn mạnh đến mảnh đất thật trong mỗi người chúng ta khi đón nhận hạt giống Lời Chúa ban tặng.

Sự khôn ngoan của Thiên Chúa

Việc rao giảng của Chúa Giê-su chủ yếu là Ngài dùng dụ ngôn. Tại sao Chúa Giê-su phải dùng dụ ngôn mà không phải là một cái gì khác? Dùng dụ ngôn để những câu chuyện tương tự trong dụ ngôn giúp người ta hiểu về những thực tại mà ngôn ngữ bình thường khó có thể diễn tả hết được. Ngài dùng dụ ngôn để dạy cho hết mọi người mọi thời, không phải chỉ dành riêng cho con người thời Chúa Giê-su. Ngài dùng dụ ngôn bởi cách nói nhẹ nhàng hơn, giúp người nghe dễ đón nhận hơn, giúp người nghe đỡ bị tổn thương hơn. Chúa dùng dụ ngôn để nói với dân của Ngài, để bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào nghe Lời Thiên Chúa thì câu chuyện dụ ngôn đó thích ứng hợp với chúng ta khi nghe Lời Chúa.

Chúa dùng dụ ngôn này rất hợp với nghề nông của chúng ta. Nhưng tại sao Chúa dùng dụ ngôn mà lại nói gieo giống trên sỏi đá? Vậy tại sao Chúa lại nói vậy? Để hiểu được dụ ngôn không dễ, đằng sau dụ ngôn thì Chúa muốn nói cái gì? Chúa muốn nói Lời của Chúa được phân phát tràn trề cho hết thảy mọi người. Không bất kể người khô khan, nguội lạnh, người chai đá, lì lợm hay người không đón nhận Lời Chúa thì Lời Chúa vẫn vang lên cho họ, để sau này họ đón nhận. Và để sau này họ đừng có trách Chúa, tại sao Chúa dùng dụ ngôn này nói với người đạo đức mà không nói với họ. Và cũng để họ hiểu tối thiểu về dụ ngôn, hiểu về Thánh Kinh, không có là họ không hiểu được ý Chúa, hiểu nhầm, hiểu sai trái về Lời Chúa. Cách Chúa làm như vậy cho chúng ta thấy được tình thương của Chúa, lời của Chúa dành cho hết mọi người, không dành riêng cho bất cứ thành phần nào, Chúa gieo vào tất cả.

Mảnh đất cho người theo Chúa

mảnh đất tâm hồn của người đi theo Chúa

Chúa muốn nói ưu tiên cho những người đi theo Chúa thì được Chúa giải thích kỹ hơn. Còn những người mà không bận tâm đến thì Chúa có giải thích kỹ càng đi nữa cũng chẳng được ích gì. Cho nên Chúa nói: “Ai có tai để nghe thì hãy nghe!” (Mc 4,23). Chúng ta có tai nhưng chúng ta có thực sự nghe lời Chúa không? Chúng ta phải ý thức lại, cái tai của chúng ta Chúa tạo ra để nghe và phải tập trung mà lắng nghe. Còn nếu chúng ta không tập trung nghe lời của Chúa thì Lời Chúa có nói mãi chúng ta cũng chẳng nghe được. Câu chuyện dụ ngôn nó phức tạp. Để thực sự hiểu được những lời Chúa nói thì hay thật, thấm thía thật, ý nghĩa thật. Nhưng chúng ta phải chuyên tâm, phải ý thức thì tai mới nghe được, còn không thì chúng ta không nghe không hiểu được. Rồi mỗi khi chúng ta đọc Lời Chúa phải trăn trở, phải gẫm, phải cầu nguyện thì mới hiểu được Chúa nói với chúng ta điều gì? Còn khi chúng ta đọc Lời Chúa mà hiểu được liền là rất khó, không dễ dàng gì mới hiểu được. Phải suy đi gẫm lại đêm ngày thì mới hiểu được. Cho nên Lời Chúa ban phát cho mọi người, dù cho là thành phần nào trong xã hội đi nữa thì Chúa cũng ban cho hết.

Bài đọc thêm: Cuốn sách vĩ đại nhất 

Mảnh đất của sự tự do

Chúa muốn chúng ta “Tự do” đi tìm mảnh đất của mình là gì? Chúng ta hãy cùng suy nghĩ với nhau xem chúng ta thuộc mảnh đất nào? Chúng ta thuộc mảnh đát sỏi đá, mảnh đất vệ đường hay mảnh đất màu mỡ, mảnh đất bụi gai? Mỗi người chúng ta phải biết rõ mảnh đất của chúng ta. Chúng ta có siêng năng đọc Lời Chúa không? Có siêng năng suy gẫm Lời Chúa không? Mỗi người chúng ta đều có câu trả lời trước Nhan Thánh Chúa. Ai nghe Lời Chúa thì có lương thực trường tồn, ai mà siêng năng đọc Lời Chúa, siêng năng suy gẫm Lời Chúa, đam mê học hỏi Lời Chúa thì Chúa sẽ thay đổi họ, sẽ ban cho họ sự sống đời đời. Còn ai mà xem Lời Chúa bằng sách giáo khoa, bằng những thông tin nhảm nhí trên mạng. Hay ai mà xem Lời Chúa chẳng ra gì cả, chẳng bao giờ đọc, chẳng bao giờ suy ngẫm, Thánh Lễ chẳng bao giờ đọc, chẳng bao giờ nghe thì dù cho Lời Chúa có tưới gội cả 100 ngàn lần thì cũng chẳng trổ sinh được gì cả. Xin Chúa cho chúng ta biết lắng nghe Lời Chúa mỗi ngày để rồi mỗi lần chúng ta tham dự Thánh Lễ, chúng ta ý thức nghe được Chúa nói gì với chúng ta. Và mỗi lần về nhà, chúng ta nghĩ lại hôm nay Chúa nói với mình điều gì? Để Lời Chúa là lương thực trường tồn giúp chúng ta đi suốt hành trình trần thế này.

Siêng năng đọc, lắng nghe và đem ra thực hành lời Chúa

Qua bài Tin Mừng, chúng ta đã tìm được mảnh đất của chúng ta chưa? Đối với bản thân con, con cảm tạ Chúa vì đã thương con, đã cho con nhận ra mảnh đất thật sự trong chính bản thân con, một mảnh đất khô cằn, mảnh đất đó toàn sỏi đá, dù rằng mảnh đất của con đang là mảnh đất cằn cối, sỏi đá nhưng con tin tưởng rằng nếu bản thân con siêng năng đọc lời Chúa, lắng nghe lời Chúa, biết suy ngẫm, biết cầu nguyện với Chúa thì mảnh đất của con sẽ trở thành mảnh đất màu mỡ.

Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Vì đã không yêu mến Lời Chúa, chưa chuyên chăm đọc Lời Chúa, do đó mảnh đất trong mỗi người chúng ta nhiều lúc trở thành trở thành sỏi đá, trở nên cằn cỗi. Vì vậy xin Chúa xới lại tâm hồn mỗi người, để chúng ta trở thành mảnh đất màu mỡ, thành những thửa đất tốt của Chúa. Biết nghe và hiểu Lời Chúa, để Lời Chúa luôn ở mãi với chúng ta và hướng dẫn chúng ta. Amen

Mời đọc thêm: Những câu Kinh Thánh để đọc khi bạn Đau Đớn hay Ngã Lòng

Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo
Pet Hoán

Bình luận
error: Content is protected !!