Icon Collap
...
Trang chủ / Hãy nên giống Cha trên trời

Hãy nên giống Cha trên trời

Hãy nên giống cha trên trời” là những lời giáo huấn của chính Đức Giê-su, Đấng đã đến kiện toàn lề luật mà Thiên Chúa đã ban cho con người. Qua Lời Chúa trong Thánh lễ thứ ba thường niên XI, một lần nữa Chúa Giê-su mời gọi mỗi người chúng ta cần vượt thắng tình cảm tự nhiên của con người để đạt đến tình cảm siêu nhiên hơn trong cuộc sống. Nhờ đó, mỗi ngày chúng ta sẽ nên giống như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện.

 

Hãy nên giống Cha trên trời

Làm thế nào để sống hoàn thiện như Cha trên trời?

Lời Chúa ngày hôm qua, Chúa Giê-su mời gọi mỗi người hãy trở nên những thừa tác viên của Thiên Chúa, trở nên những con người được Chúa sai đi. Có thể nói, để trở nên những thừa tác viên của Thiên Chúa thì chúng ta phải vất vả lao công thực thi lệnh truyền của Thiên Chúa, sẵn sàng đón nhận những điều trái ý xảy đến với mỗi người. Đặc biệt là đối với những người ngược đãi, bắt bớ làm hại chúng ta. Hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta vượt thắng tư cách thừa tác viên đó để trở nên con Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. Mỗi ngày, chúng ta cảm thấy sự đòi hỏi của Chúa Giê-su ngày càng cao hơn, nếu như hôm qua những kẻ bắt bớ chúng ta được trao tặng gấp đôi điều họ mong ước thì hôm nay Chúa lại mời gọi mỗi người không chỉ trao tặng mà còn làm ơn, làm phúc cho những kẻ bắt bớ và hành hạ chúng ta “Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?( Mt 5, 46-47). Chúa Giê-su còn giải thích cho chúng ta hiểu được  không chỉ làm điều tốt cho những người thương chúng ta mà thôi nhưng mỗi người cần phải cố gắng nên giống như Cha trên trời “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”(Mt 5, 48). Mỗi người cần cố gắng làm điều tốt cho người khác  ngay cả những kẻ thù của  chúng ta nữa,  Chúa mong muốn chúng ta hai điều cụ thể là:

Thứ nhất: Hãy làm việc thiện và việc tốt, đừng sờn lòng nản chí như Thánh Phao-lô đã mời gọi chúng ta hãy làm việc tốt, việc thiện không chỉ cho những người chúng ta thương, những người chúng ta nhớ mà còn làm việc tốt, việc thiện cho những kẻ thù, những kẻ  bách hại cuộc sống chúng ta.

Thứ hai: Chúng ta được mời gọi hãy cầu nguyện cho những người bắt bớ, hành hạ chúng ta nữa!

Bài đọc thêm: “Để họ nên một như chúng ta”

Làm thế nào đối với những người bắt bớ chúng ta?

Còn Thầy, Thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5, 44). Chúng ta biết rằng, khi mỗi người cầu nguyện cho kẻ ngược đãi chúng ta, chẳng những lời cầu nguyện của chúng ta được Thiên Chúa  đón nhận để hoán cải lòng họ mà chính chúng ta cũng được biến đổi. Nhờ đó, chúng ta có thêm khả năng để sẵn sàng chịu đựng những điều trái ý đến từ những người gây khó khăn cho cuộc sống của chúng ta. Có thể nói, Thiên Chúa muốn mỗi người trở nên hoàn thiện hơn, sự hoàn thiện đó cần vượt lên trên cả tình cảm tự nhiên của con người để đạt đến một chiều kích cao hơn của tình cảm siêu nhiên. Tình cảm đó không có giới hạn, không có vách ngăn, không có kẻ thù. Hơn nữa một tình cảm muốn làm điều tốt cho tất cả mọi người, kể cả người tốt lẫn người xấu, đồng thời mỗi người cần biết cầu nguyện cho những người chúng ta thương cùng những người bắt bớ chúng ta trong cuộc sống thường ngày. Chắc chắn Thiên Chúa sẽ chúc lành cho cuộc sống của chúng ta khi mỗi người biết sống hoàn thiện như Cha trên trời mong muốn.

Hãy nên giống Cha trên trời

Bài đọc thêm: Người nông dân Nước Trời

Cầu nguyện:

Chúng ta xin Chúa Giê-su, Đấng đã làm gương, tha thứ cho kẻ giết Ngài, Đấng đã dùng giọt máu của Ngài để chữa lành những kẻ đã đâm thâu trái tim của Ngài, đồng thời cũng là Đấng đã xin Chúa Cha tha tội cho những kẻ bách hại Ngài. Một lần nữa giúp chúng con biết nhìn lên Ngài trên cây thập giá, để chúng con có đủ khả năng sống và thực hành lòng yêu mến đối với những kẻ thù, đối với những người đã bách hại chúng con như chính Chúa Giê-su đã làm gương cho chúng con. Qua đó, mỗi người chúng con biết đem Lời Chúa ra thực hành trong cuộc sống thường ngày. Nhờ đó, mỗi ngày chúng con sẽ trở nên hoàn thiện hơn như Cha chúng con ở trên trời là Đấng hoàn thiện. Amen.

Theo bài giảng Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Anna Bảo Minh

Truyền thông sinh viên công giáo 

Bình luận
error: Content is protected !!