Icon Collap
...
Trang chủ / Thiên Chúa là Cha chúng ta

Thiên Chúa là Cha chúng ta

Thiên Chúa thật sự có phải là Cha chúng ta hay không? Và chúng ta phải sống mối tương quan nào với Thiên Chúa? Trong bài tin mừng hôm nay (Mt 6,7-15) Cha Gioan chia sẻ với chủ đề “Thiên Chúa là Cha chúng ta”. Và Ngài muốn chúng ta sống tình con thảo với Chúa Cha và đời sống cầu nguyện mật thiết với Chúa Cha.

Thiên Chúa là Cha chúng ta

Đời sống cầu nguyện mật thiết với Chúa Cha

Có lẽ đây là cái điều mà mỗi người chúng ta phải suy nghĩ lại thật nhiều. Bởi vì Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện trực tiếp với Chúa Cha nhưng trong thực tế thì rất ít người cầu nguyện với Chúa Cha và khi được hỏi tại sao? Thì người ta trả lời một cách mông lung, cách chung chung mà trong khi đó Chúa Giêsu dạy chúng ta gọi là Cha một cách thân thương, điều đó cho thấy lòng tin của người ta vào Chúa Cha rất ít.

Kinh lạy Cha người ta đọc hàng ngày, họ đọc như một công thức nhưng họ có tin thật có Chúa Cha không? Họ có sống tâm tình với Chúa Cha không? Họ có dám cầu nguyện với Chúa Cha như Cha với con không? Thì điều đó không phải chiếm một tỉ lệ khá đông nhưng khá khiêm tốn. Có lẽ trong kinh nghiệm cá nhân của mỗi người Chúa Cha xa quá, mờ nhạt cho nên đời sống của họ với Chúa Cha xem ra khá lạnh lùng và có khi khá xa lạ.

Còn hôm nay Chúa Giêsu nói cho chúng ta nhìn lại mối tương quan với Chúa Cha, chúng ta có gọi Ngài là Cha hay không? chúng ta có thật sự đón Ngài là người Cha hay không? Hay chỉ xem Ngài như một quan án, như một vị Chúa lạnh lùng, nghiêm khắc. Chúng ta có chút tình cảm thân thương thật sự giữa người con với người Cha hay không, hay chỉ là chuyện Chúa Giêsu nói thì mặc kệ còn chuyện chúng ta sống với Chúa Cha lạnh lùng tẻ nhạt kệ chúng ta.

Khó lắm! niềm tin vào Chúa Cha đó là điều mặc khải quan trọng nhất mà Chúa Giêsu đến nói cho chúng ta biết về Chúa Cha và Ngài tỏ cho chúng ta biết Ngài được Cha sai đến. Ngài đến để làm những việc Chúa Cha giao phó chứ không phải làm theo ý riêng của Ngài. Ngài cầu nguyện với Chúa Cha, dạy chúng ta cầu nguyện với Chúa Cha. Ngài cầu xin với Chúa Cha cho chúng ta dường như mọi cách diễn tả của Chúa Giêsu đều đưa chúng ta về với Chúa Cha. Hơn 2000 năm qua việc chúng ta không thể cầu nguyện với Chúa Cha như một người Cha thân thương trong từng ngày sống của chúng ta vì lòng tin của chúng ta vào Chúa Cha không có hay chúng ta cầu nguyện một cách máy móc, sợ hãi. Điều đó cho thấy niềm tin của chúng ta vào Chúa Cha thật quá èo uật và xa vời.

Sống tình con thảo với Chúa Cha

Chúa Giêsu một lần nữa nhắc cho chúng ta nhớ việc quan trọng nhất để sống tình con thảo với Thiên Chúa đó là cầu nguyện với Chúa Cha. Để rồi từ nay không chỉ đọc kinh lạy Cha nhưng làm sao chúng ta cầu nguyện với Chúa Cha một cách chân tình, với tất cả những lỗi bận tâm, những trăn trở của chúng ta. Để chúng ta có thể dám đến với Chúa Cha trong mọi lúc mọi nơi, thưa lên với Cha tất cả những gì bận tâm thao thức của chúng ta cũng như những gì chúng ta đang cần những sự trợ giúp của Cha.

Khi nào có một niềm tin vào Chúa Cha thật sự thì khi đó chúng ta cầu nguyện với Chúa Cha một cách chân tình, tha thiết, khiêm tốn như chính Chúa Giêsu dạy chúng ta. Ước mong sao mỗi lần đọc kinh lạy Cha không phải đọc một cái công thức để cầu nguyện nhưng để nhắc cho chúng ta nhớ sự hiện diện sự thật của Cha. Bởi vậy chúng ta phải cầu nguyện với Chúa Cha mỗi ngày quan trọng như thế nào! Để rồi mặc khải Chúa Giêsu giành cho chúng ta, được chúng ta đón nhận và đi vào trong mầu nhiệm tình con thảo với Thiên Chúa là Cha nhân từ của chúng ta

Cầu nguyện:

Xin Chúa Cha một lần nữa tha tất cả tội lỗi cho Hội Thánh cho nhân loại, cho chúng con vì chúng con sống lạnh nhạt hờ hứng với Cha và xin Cha cho chúng con hôm nay nghe được lời dạy của Chúa Giêsu, nghe được hướng dẫn của Chúa Giêsu để từ nay không chỉ chúng con thường xuyên đọc kinh lạy Cha mà còn thường xuyên biết cầu nguyện với Chúa Cha mọi nơi mọi lúc. Để nhờ đó hữu tình con thảo giữa chúng con và Cha càng ngày càng được gia tăng và lòng mến của chúng con giành cho Cha ngày càng được triệt nở.

Xin cho mầu nhiệm Thiên Chúa là Cha nhân ái, Cha giàu lòng xót thương không trở nên những khẩu hiệu nơi môi miệng hay những nơi tuyên tin bề ngoài, đưa chúng con vào trong thân tình sâu lặng với Chúa Cha trong từng ngày sống của chúng con. Amen!

Bài đọc thêm: Hãy nên giống Cha trên trời

Bài Giảng Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Maria Trần Thị Huệ
Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Bình luận
error: Content is protected !!