Icon Collap
...
Trang chủ / Nữ tỳ cao cả của Thiên Chúa

Nữ tỳ cao cả của Thiên Chúa

Ngày thứ 7 – ngày dành riêng cho Đức Mẹ, là ngày tất cả con cái đều quy hướng và kính nhớ về Mẹ và trong bài tin mừng của ngày thứ 7 hôm nay, Thánh Luca đã tường thuật lại cho chúng ta biến cố quan trọng vĩ đại, đó là biến cố Thiên Thần truyền tin cho Đức Maria. Qua đoạn tin mừng đó, chúng ta thấy được thái độ của Mẹ Maria trước ân điển lớn lao mà Thiên Chúa ban cho Mẹ và điều đó thể hiện được rằng: Mẹ là “Nữ tỳ cao cả của Thiên Chúa”.

nữ tỳ khiêm hạ - Đức Mẹ - Mẹ Maria

Đứng trước ân huệ lớn lao mà Thiên Chúa ban cho mình khi được mang thai Chúa Cứu Thế thì thái độ của Đức Mẹ là thái độ của một người khiêm tốn. Mẹ là một con người biết vâng phục trong khiêm hạ và chỉ dám xưng mình là nữ tỳ và tôi tớ. Thái độ đó, chúng ta thấy được Mẹ đã trở nên vĩ đại, cao cả trước nhan thánh của Thiên Chúa và trong chương trình kế hoạch cộng tác với Chúa Giêsu để cứu độ nhân loại này. Thánh Phaolo cũng đã diễn tả điều đó qua việc để cho satan vả vào mặt ngài mấy cái dằm khiến cho ngài dở sống dở chết. Đã mấy lần ngài xin cho được chết mà không chết được bởi vì trong kế hoạch của Thiên Chúa là cho con người thấy được tình thương của Người chứ không phải dựa vào sức riêng của mình.

Mẹ Maria có hồng ân cao cả là được cưu mang sinh hạ Đấng Cứu Thế. Nếu như không có một thái độ khiêm hạ, khiêm tốn để đón nhận ân phúc của Chúa thì sẽ rất dễ trở nên kiêu căng tự mãn. Thánh phaolo được Thiên Chúa tuyển chọn với hết tất cả những tài năng khả năng nếu không bị những cái dằm vả vào mặt thì không biết Thánh nhân sẽ đi về đâu. Không phải dễ dàng mà thánh Phaolo nói: “Tôi có tự hào thì tự hào trong cái yếu đuối của tôi…Vì khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh”.

Bài đọc thêm: Đức Mẹ có chết trước khi được hồn xác lên trời không?

Hành trình sa mạc là hành trình chúng ta đối mặt với cái yếu đuối của kiếp người. Cái yếu đuối không phải là để cho chúng ta vấp ngã nhưng là để thấy được sức mạnh của Thiên Chúa được vượt trội trong cái yếu đuối của chúng ta. Yếu đuối không phải để chúng ta tự ti mặc cảm nhưng làm cho chúng ta dám tự hào vì trong cái yếu đuối đó mà Chúa dẫn chúng ta đến đây để chúng ta được chữa lành và giải thoát. Cái yếu đuối ấy không làm cho chúng ta chán nản, thất vọng nhưng làm cho chúng ta vững tin hơn. Chính nhờ nó và trong nó mà Thiên Chúa từng ngày đến với chúng ta để ngài chữa lành chúng ta.

Cầu nguyện:

Xin Chúa cho mỗi người chúng con ngày hôm nay biết nhìn lên Mẹ Maria với đặc ân cao cả là được cưu mang và sinh hạ chính Thiên Chúa của mình với một thái độ khiêm hạ thẳm sâu, luôn luôn nhận mình là nữ tỳ của Thiên Chúa. Nhìn lên thánh Phaolo – vị thánh vĩ đại cao cả, làm những việc cao cả nhưng chỉ dám tự hào trong chính cái yếu đuối của bản thân mình chứ không phải trong những thành quả của ngài. Xin cho mỗi người chúng con học được cái khiêm nhường thẳm sâu nơi Mẹ, nơi thánh Phaolo để chúng con kiên trì để chúa chữa trị. Xin cho chúng con biết cộng tác với Thiên Chúa trong cách chữa trị bằng cách hạ mình xuống, không kiêu căng, ngạo mãn, tự đắc để rồi nhờ sự khiêm hạ đó, chúng con mới được Thiên Chúa chữa lành và trở nên giống Mẹ và Thánh Phaolo – vị thánh vĩ đại.

Xin Thánh Phaolo chuyển cầu cho chúng con, đặc biệt xin Mẹ Hằng Cứu Giúp – người mẹ đầy khiêm hạ, khiêm cung, người đã cứu chúng con biết bao nhiêu lần trong hành trình sa mạc. Nguyện xin Chúa Giêsu cho chúng con hiểu thấu được giá trị của sự khiêm hạ trước nhan thánh của Thiên Chúa, trước tình thương của Mẹ, trước tình thương chúng con dành cho nhau để nhờ đó chúng con mới sớm được chữa lành, giải thoát và chúng con mới thực sự trở nên nữ tỳ, tôi tớ của Thiên Chúa. Qua đó chúng con được trở nên giống Mẹ và xứng đáng làm con của Mẹ – người mẹ khiêm nhu và nhân hậu. Xin Mẹ Maria chuyển cầu cho chúng con. Amen.

Bài đọc thêm: Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội

Maria Hoàng Thảo

Truyền thông Sinh viên Công Giáo

Bình luận
error: Content is protected !!