Icon Collap
...
Cầu nguyện
Tiêu điểm

    Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần của Gia Đình Ơn Gọi

    Ngày đăng: 30/07/2017 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống đã đến gần,với lòng khao khát được đón nhận Thần Khí của Chúa Thánh Thần, để Ngài củng cố thêm  niền tin và lòng yêu mến Thiên Chúa. Anh chị em trong Gia Đình Ơn Gọi  đã quy tụ lại với nhau làm tuần  Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần. Noi gương Đức Mẹ Maria […]
1 10 11 12 13 14 15