Icon Collap
...
Trang chủ / Lời hằng sống

Lời hằng sống

Lời Thiên Chúa là “lời ứng nghiệm, lời hằng sống”. Điều đó đã thể hiện rất rõ từ thời Cựu ước đến thời Tân ước (thời Chúa Giêsu) và cho đến tận thời đại chúng ta ngày hôm nay. Lời Chúa luôn ứng nghiệm trong mọi thời đại, mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Lời ấy có sức chữa lành và giải thoát chúng ta khỏi mọi bóng tối, sự dữ. Thế nhưng chúng ta đã thật sự tin vào điều đó chưa? Và giả như chúng ta tin, thì chúng ta đã thật sự làm cho niềm tin ấy được thể hiện cụ thể, sống động trong cuộc đời mình chưa? Đó là câu hỏi mà cha Gioan đã đặt ra cho mỗi bạn trẻ sinh viên chúng tôi, trong Thánh lễ vào lúc 19h00 ngày 26/9/2018 của Cộng đoàn SVCG Bùi Chu, tại Đền Thánh Giêrêđo giáo xứ Thái Hà.

Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta hai điều quan trọng:

Thứ nhất, trong bài đọc một, Chúa chỉ cho chúng ta: “Mọi lời Chúa phán đều được chứng nghiệm. Người là khiên thuẫn cho ai tìm ẩn náu nơi Người. Nên đừng thêm thắt chi vào lời Người phán dạy, kẻo bị Người quở trách và con thành kẻ nói dối nói gian” (Cn 30,5-6).

Lời Thiên Chúa là lời hằng sống mang đầy năng quyền, năng quyền chữa lành và giải thoát. Một lời Người phán ra là bất biến nên “đừng thêm thắt chi lời Người phán dạy” cũng đừng nghe những bớt xén Thánh Kinh, những tiên tri giả của thời đại. Bời Thiên Chúa “Người là khiên thuẫn cho ai đi tìm nơi ẩn nấu nơi Người”. Lời Chúa phán đều ứng nghiệm và ứng nghiệm hoàn toàn nơi Chúa Giê-su. Quả vậy, nơi Đức Ki-tô, Lời Chúa thực sự sống động, Ngài thi ân giáng phúc trên mọi nẻo đường Người tới. Ngài không ngừng ra đi rao giảng Tin mừng, chữa lành bệnh tật, xua đuổi ma quỷ. Và Ngài còn kêu gọi các môn đệ cộng tác và sai các ông ra đi thực hiện lệnh truyền của Người, như trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca tường thuật cho chúng ta thấy: “Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân” (Lc.9.2).

Và cũng chính lúc này đây, Người cũng trao cho chúng ta sứ vụ đó. Bởi Lời Chúa là chính Chúa, một Thiên Chúa sống động, Thiên Chúa của Apraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacop. Lời Chúa không mang tính lịch sử, mà luôn là hiện tại, cho mọi người, mọi thời đại. Các môn đệ đã đáp lại lời mời gọi ấy, vậy còn sinh viên chúng ta thì sao? Chúng ta đã thực sự lắng nghe và vâng lời Ngài, dấn thân cho sứ vụ đó hay chưa?

Không chỉ đơn thuần là lệnh truyền, mà hôm nay Chúa còn chỉ cho chúng ta rất cụ thể, rõ ràng về cách thức ra đi thực hiện lệnh truyền của Ngài, đó là: “anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang theo bao bị, lương thực tiền bạc…”(Lc 9, 3).  Ngài sẽ ban cho chúng ta đầy đủ năng quyền để chúng ta có khả năng thực hiện sứ vụ đó. Có điều chúng ta có thực sự tin vào lời của Ngài không?

Điều thứ hai, Chúa mời gọi chúng ta: để tránh sự dối trá, bẻ cong lời Chúa, đi ngược lại với Lời Chúa, để cho lời của Ngài được ứng nghiệm trên hành trình thực thi lệnh truyền của Chúa, Ngài mời gọi chúng ta chỉ xin Ngài 2 điều quan trọng nhất:

Thứ nhất: Xin đẩy xa con lời dối trá và chuyện lọc lừa” (Cn.30, 8)

Sống trong một xã hội đang đầy rẫy sự dối trá, cám dỗ, lừa lọc của ma quỷ dưới mọi hình thức, mọi ngóc ngách đang ngày đêm bủa vây rình rập chúng ta. Nếu không có lời của Chúa, không có ơn sức mạnh của Chúa chắc chúng ta sẽ trở thành những miếng mồi ngon của sự dối trá đó.

Và Ngài lại tiếp tục chỉ cho chúng ta phương thế hữu hiệu để ta không bị sa vào sự bủa vây của ma quỷ là sự dối trá, đó là chúng ta hãy luôn ý thức và liên lỉ kêu xin Ngài mỗi ngày, trong mọi thời khắc của cuộc đời chúng ta: “Xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng cho con giàu có, chỉ cần cho con cơm bánh cần dùng, kẻo được quá đầy dư con sẽ khước từ Ngài mà nói: “Đức Chúa là ai vậy? Hay nếu phải túng nghèo, con sinh ra trộm cắp, làm ô danh Thiên Chúa của con”( Cn.30, 8 -9). Chỉ khi thi hành mệnh lệnh của Chúa và để Chúa làm chủ cuộc đời mình, khi ấy ta mới được hạnh phúc thực sự, không chỉ đời sau mà còn ngay ở đời này.

 Lạy Chúa Giê-su, Đấng đã thể hiên năng quyền Thiên Chúa ngang qua lời của Người, xin chữa lành những bệnh hoạn tật nguyền về thể lí, tâm lí, tâm linh nơi chúng con. Đặc biệt xin mở con mắt Đức Tin của chúng con, hầu chúng con cảm nhận được sức mạnh quyền năng nơi Lời của Ngài, nơi phép Bí Tích Thánh Thể trong mỗi Thánh lễ chúng con tham dự. Để chúng con thật sự được Chúa chữa lành và giải thoát, để từ đó can đảm ra đi thực hiện lệnh truyền của Chúa là rao giảng Tin mừng, chữa lành bệnh tật và xua đuổi ma quỷ ra khỏi những người mà chúng con gặp gỡ hôm nay. Amen.

svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!