Icon Collap
...
Trang chủ / Đường con theo chúa

Đường con theo chúa

Thứ ba, ngày 3/10/2017, thánh lễ hàng tuần của cộng đoàn sinh viên công giáo Hưng Hóa. Bài Tin Mừng hôm nay(Lc 9, 51-56) thúc bách mỗi người chúng ta theo chân Chúa Giesu và can đảm bước vào cuộc khổ nạn của chính bản thân. Đồng thời biết nhìn lên và theo gương Ngài qua mỗi ngày sống. Trong thánh lễ cha linh hướng chia sẻ:

“Chúa Giesu nhất quyết bước vào cuộc tử nạn thương khó. Điều này cho thấy bước vào cuộc tử nạn này là hành động có chủ đích của Ngài. Hành động này làm cho Ngài một cách nào đó về phương diện con người do dự. Nhưng chung cuộc Ngài nhất quyết lên Gierusalem bước vào cuộc tử nạn hầu mang lại ơn cứu độ cho con người.

Điều này nhắc cho chúng ta nhớ khi đối diện với màu nhiệm khổ giá chúng ta được mời gọi không chạy trốn, không né tránh, không thoái lui mà can đảm hướng tới nó với xác quyết Chúa sẽ có cách hóa giải để cứu chúng ta. Hóa giải màu nhiệm đó cho nó trở thành điềm lành. Nếu chúng ta có được tinh thần như thế là chúng ta đã đi với Chúa trên chính con đường khổ giá.

Nếu chúng ta chạy trốn, nổi giận hoặc chống lại thì đó không phải là tinh thần của Chúa Giesu. Tĩnh tâm chữa bệnh là một trong những bí quyết giúp chúng ta thành công. Khi đối diện với những nỗi đau, nỗi sợ, nỗi hận chúng ta càng né tránh, càng chạy trốn, càng phản kháng, càng điên loạn chống đối nó thì chúng ta càng thất bại. Chỉ có cách nhất quyết đối diện với nó nhờ sức mạnh của Thiên Chúa, nhờ tình yêu của Ngài để trong tâm lòng chúng ta mới có khả năng hóa giải được nỗi khổ đó. Trải qua kinh nghiệm với màu nhiệm sự dữ nơi chính bản thân, chúng ta thấy không có con đường nào khác. Càng chạy trốn nó càng cuốn, càng nổi loạn càng mắc mưu nó. Chúng ta đối diện để vạch trần nó, để mang lấy nó bằng chính tình yêu của Chúa thì không ai khác, chính Chúa sẽ chữa lành cho chúng ta.

Điều thứ hai là khi Chúa quyết định làm một việc nghĩa, làm một việc hy sinh nhưng bị chặn đứng lại. Ngài đã có cách hành xử khác hẳn với chúng ta. Khi lên Gierusalem, Chúa đi qua làng Samari. Họ không đón nhận. Họ không cho đi qua vì giữa người Do Thái và dân Samari có một mối thâm thù truyền kiếp. Khi bị đám dân chặn như vậy, hai ông Gioan và Giacobe đến xin thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu lui cái đám dân man-di này đi không. Nhưng Chúa Giesu đã quở trách họ và lánh sang đường khác mà đi. Chúng ta cũng vậy, khi chúng ta làm việc tốt cho người khác, hy sinh cho họ, sẵn sàng chết cho họ nhưng bị họ chống đối thì đừng có tức giận rồi xin khiến lửa từ trời xuống thiêu rụi họ nhưng hãy lui tránh đường khác mà đi.

Chúng ta phải đọc Tin Mừng và phải thấm. Khi không được tiếp nhận thì Chúa lánh sang đường khác. Vậy là Chúa biết đường lui đường tiến. Nhất quyết tiến lên Gierusalem, bị chặn thì đi đường khác, không từ bỏ dự định của mình cũng không nổi giận với kẻ cản đường mình nhưng lánh sang đường khác mà đi. Đây là tinh thần thứ hai mà chúa mời gọi chúng ta. Đừng tưởng làm việc nghĩa cho họ mà khi họ phản kháng thì chúng ta điên. Đừng có giống như tinh thần của Gioan và Giacobe. Nhưng chúa Giesu đòi tinh thân khi chúng ta hy sinh cho họ, khi chúng ta làm tất cả cho họ, chúng ta sống cho họ mà bị khước từ thì khôn ngoan lánh sang mà đi lối khác.

Xin Chúa cho chúng ta hiểu được hai điều đó để cho chính cuộc đời chúng ta. Khi chúng ta đối diện với màu nhiệm sự dữ, sự ác, chúng ta ý thức cùng Chúa giesu tiến lên Gierusalem đối diện với màu nhiệm núi sọ. Chính nơi đó mà không ai khác chính Chúa Giesu trong tư cách là Thầy và chúng ta là chi thể của Ngài, sẽ cùng chúng ta vượt qua đau khổ đó. Cùng với niềm xác tín Chúa sẽ hóa giải màu nhiệm khổ giá biến thành thánh giá, biến thành con đường cứu độ. Đồng thời chúng ta xin Chúa cho chúng ta khi làm việc thiện,việc tốt cho người khác, mà bị chống đối, bị cản đường thì đừng nổi nóng, đừng thất vọng, đừng mang lấy tinh thần của Giacobe và Gioan mà hãy mặc lấy tinh thần của Chúa giesu. Hãy tránh mà đi lối khác để còn có thể tiếp tục giúp đỡ được họ.

Xin Chúa cho chúng ta hiểu được điều Chúa muốn nói và hoán dụng vào trong cuộc sống hàng ngày. Nhờ đó chúng ta có cách hóa giải được màu nhiệm đau khổ, hóa giải màu nhiệm chống đối theo đúng tinh thần của Chúa.”

Truyền thông SVCG Thái Hà

Bình luận