Icon Collap
...
Trang chủ / Bổn phận truyền giáo

Bổn phận truyền giáo

Nếu chúng ta giữ đạo cả đời mà mỗi người không đưa được ít là một người về với Chúa, về với Hội Thánh thì việc giữ đạo của chúng ta không ăn thua. Nếu suốt đời ta 50 năm, 70 năm, ăn học, thậm chí các linh mục được đào tạo, được nghe giảng mà không đưa được một linh hồn về với Chúa thì chúng ta sẽ bị kể như cây vả không sinh trái, sẽ bị ông chủ chặt đi để khỏi choán đất.

Có những người công giáo, mà bây giờ con cái đã bỏ đạo. Có những bạn sinh viên cầm mảnh bằng đại học trên tay, để kiếm được công việc là chối đạo, bỏ đạo ngay.

Chúa đòi chúng ta phải là cây sinh trái, nếu chúng ta không sinh trái sẽ bị chặt đi, quăng vào lò lửa muôn đời.

Một mình Phanxico Xavie đem về cho Chúa không biết bao nhiêu linh hồn. Noi gương thánh quan thầy, chúng ta hãy nỗ lực rao truyền Chúa cho người khác, không phải bằng lời nói nhưng chính bằng đời sống thường ngày của mình. Đó chính thực thi sứ mạng truyền giáo Chúa trao.

Rất nhiều cô gái công giáo đã bỏ đạo để lấy được chồng. Cũng có nhiều người giả vờ theo đạo để lấy được vợ. Có được vợ rồi là bỏ đạo, còn cấm vợ cấm con theo đạo.

Do vậy, các bạn sinh viên khi đứng trước vấn đề quan trọng của cuộc đời mình là “Hôn Nhân” thì hãy cẩn trọng mà cân nhắc và hành động. Như Lời Chúa nói “được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào ích gì”. Huống chi chúng ta đây chẳng phải là được lời lãi cả thế gian, mới chỉ là lấy được một ông chồng, vậy mà nhiều người vẫn dại dột thế đó!

Chúng ta nói chúng ta là đạo thật, đạo từ trời, vậy chúng ta hãy giới thiệu cho anh em đi. Chúng ta giữ đạo cho riêng chúng ta thôi, có chăng là sinh con và rửa tội cho con cái mình làm số lượng tín hữu tăng lên. Đó chưa phải là truyền giáo! Chỉ khi đời sống của ta làm người xung quanh yêu mến và biết đến Chúa, đó mới là truyền giáo.

Truyền giáo là bổn phận của chúng ta, của các anh chị em cũng như của chính các linh mục, và chính bản thân ngài là giám mục. Xin thánh Phanxico Xavie cầu bầu cho tất cả chúng ta, được noi gương thánh nhân, nhiệt thành với sứ vụ Chúa đã truyền cho chúng ta. Amen

Truyền thông SVCG Thái Hà

Bình luận