Icon Collap
...
Trang chủ / Ánh sao cuộc đời

Ánh sao cuộc đời

Ngày 7/1/2018 tại đền thánh Gierado giáo xứ Thái Hà, thánh lễ dành cho các cộng đoàn sinh viên 10h – cộng đoàn Vinh, 16h – cộng đoàn Thanh Hóa, 18h – cộng đoàn Martino. Hòa chung niềm vui mừng lễ Chúa Hiển Linh cùng Giáo Hội, trong thánh lễ cha linh hướng Gioan Lưu Ngọc Quỳnh chia sẻ:

Hôm nay là ngày lễ Chúa Hiển Linh, chúng ta đang cử hành biến cố Chúa tỏ mình cho Ba Vua. Vậy biến cố đó có ý nghĩa gì, có ảnh hưởng đến con người, cuộc đời tôi lúc này hay không?

Chúng ta biết Kito Giáo chúng ta có một từ rất đắt, đó là “anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Câu này không dịch được tiếng Việt vì không có nghĩa nào có thể phù hợp. Khi chúng ta cử hành phụng vụ là chúng ta tưởng nhớ biến cố Chúa chịu khổ nạn và sống lại. Nếu chúng ta chỉ cử hành để tưởng nhớ đến một biến cố lịch sử thì điều đó chẳng động chạm gì đến chúng ta cả.

Chúng ta hiện tại hóa biến cố đã xảy ra trong lịch sử, hiện tại hóa biến cố đó ngay tại lúc này cho mọi người được tham dự vào. Chứ không phải để tưởng nhớ. Biến cố Chúa chết và sống lại trên thập tự giá được hiện tại hóa trên bàn thờ lúc này, nơi này, trên những con người cụ thể để chúng ta được dự phần đón lấy chính Chúa là Đấng Cứu Độ chúng ta. Cho nên trong phụng vụ thánh Thiên Chúa cử hành biến cố cứu độ không phải là để tưởng niệm biến cố lịch sử nhưng biến cố đó đụng chạm đến con người mình ngay lúc này, trong chính biến cố này.

Chúa tỏ mình cho Ba Vua qua Ngôi Sao, và lúc này đây Chúa có tỏ mình cho chúng ta không? Ba Vua thấy Ngôi Sao và đã đi theo tiếng mời gọi của Chúa. Còn đây không phải Ngôi Sao mà chính Lời của Thiên Chúa nói với chúng ta rất rõ ràng tường minh. Chính Chúa đến gặp chúng ta trong Thánh Thể của Chúa, trong phụng vụ thánh để chúng ta nhận ra Người.

Hôm nay biến cố Chúa tỏ mình cho Ba Vua có ba điều đáng nói.

Điều thứ nhất là Chúa tỏ mình ra cho Ba Vua để Chúa nói lên một chân lý, Chúa là Chúa của muôn dân muôn nước chứ không phải của riêng dân Do Thái hay một nhóm Kito Giáo ngày nay. Chúa là chúa của muôn dân muôn nước chứ không phải của một vài nhóm, một vài cá nhân nào đó. Chúa đến để tỏ lộ cho tất cả thấy Ngài là Thiên Chúa duy nhất, ngoài Ngài ra không có Chúa nào khác và tất cả mọi người phải tôn nhận Ngài là Thiên Chúa duy nhất.

Điều thứ hai, Chúa làm cho mọi người nhận biết Chúa qua hai điều rất cụ thể. Đó là mặc khải thiết định, nghĩa là Chúa chọn con người cụ thể, nhân vật cụ thể, dân tộc cụ thể. Qua con người, dân tộc cụ thể đó Chúa thông truyền cho nhân loại kế hoạch đến để giải thoát con người qua hơn hai ngàn năm lịch sử. Đó là cách Thiên Chúa tỏ lộ chính Ngài cho chúng ta.

Điều cuối cùng Chúa còn tỏ cho chúng ta thấy cái thứ hai nữa là qua thế giới vũ trụ Thiên Chúa tỏ lộ cho con người thấy quyền năng và oai phong của Chúa qua yếu tố ngôi sao để dẫn đường đến với Chúa, để đưa người ta đến việc nhận biết và tôn thờ Thiên Chúa đấng đã hạ sinh làm người. Những người dân ngoại không có lịch sử Thánh Kinh thì Chúa dùng các yếu tố tự nhiên để tỏ mình ra cho họ. Và đặc biệt trong sâu thẳm lương tâm con người, Chúa dùng cái rất nhạy cảm đó là lương tâm con người là Đền Thờ của Chúa, để Chúa nói cho họ biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Cho nên bên ngoài lịch sử của Kito giáo vẫn còn một mảng của lịch sử mặc khải tự nhiên mà Thiên Chúa tiếp tục tỏ ra cho con người trong dòng lịch sử qua các nhà triết gia, qua các tư tưởng  để làm cho con người càng ngày càng nhận biết rõ Thiên Chúa . Như Einstein nói cảm thức lớn nhất, đẹp nhất, chân thật nhất, là cảm thức về Thiên Chúa, về tôn giáo. Qua kỳ công của vũ trụ chúng ta biết Đấng giỏi hơn nó tạo ra nó và điều khiển nó. Tất cả vạn vật Chúa đặt để trong vũ trụ để nói cho mọi người biết người tạo ra vũ trụ phải giỏi hơn nó và qua đó nói cho chúng ta biết một điều Thiên Chúa tạo dựng nên tất cả, điều khiển tất cả. Mặc khải tự nhiên chính là cánh cửa đưa người ta đến với niềm tin tôn giáo, đến niềm tin của Chúa nhưng điều quan trọng là mặc khải bên ngoài sẽ không được toàn vẹn nếu nó không được mặc khải của thánh kinh trong dòng lịch sử. Ba Vua được ngôi sao dẫn đường đến Gierusalem, trung tâm của mạc khảo Thánh Kinh, Ngôi Sao tắt lịm, khi Ba Vua ra khỏi đó, Ngôi Sao lại liền xuất hiện. Như vậy mặc khải này nhắc cho chúng ta nhớ mặc khải tự nhiên phải dẫn đến mặc khải thiết định trong dòng lịch sử thì khi đó mặc khải mới chân thật, mới rõ ràng.

Thiên Chúa dường như không thể làm gì hơn nữa để cho con người tin nhận Thiên Chúa là Chúa, để Ngài chinh phục niềm tin của con người vào Ngài.

Điều thứ ba, trong lịch sử cuộc đời của chúng ta, trong cuộc sống hằng ngày khi nào thì Chúa tỏ mình ra cho chúng ta. Đó là khi chúng ta ở đây cử hành phụng vụ chính là khi Chúa tỏ lộ cho chúng ta sự hiện diện thật của chính Ngài. Khi Chúa chúc lành, chúa dùng lời của Ngài phán qua miệng các ngôn sứ, cắt nghĩa lời của Ngài là lúc Chúa tỏ lộ Ngài cho chúng ta. Vấn đề Ba Vua tin và dâng lên Chúa Vàng, nhũ hương và mộc dược còn chúng ta dâng gì cho Chúa. Ba Vua chỉ qua ngôi sao để vượt qua đường xá xa xôi nguy hiểm để đến thừa nhận vương quyền của Chúa và dâng cho Chúa những gì là quý giá nhất. Chúng ta có thừa nhận vương quyền của Ngài trong cuộc đời chúng ta hay không, có thừa nhận quyền năng của Ngài trên chúng ta hay không? Đó là điều Ba Vua muốn gửi đến cho chúng ta để chúng ta ý thức dâng lên cho Chúa trong giờ đặc biệt này.

Truyền thông SVCG Thái Hà

 

Bình luận