Icon Collap
...
Trang chủ / Đức Giesu có thể đến với người khác không?

Đức Giesu có thể đến với người khác không?

Ngày 14/1/2017, Chúa Nhật thứ hai thường niên năm B, thánh lễ sinh viên của cộng đoàn Thương Mại tại nhà thờ Đình Quán, giáo xứ Cổ Nhuế lúc 16h và cộng đoàn Martino tại đền Thánh Gierado giáo xứ Thái Hà lúc 18h. Có ba điều quan trọng Cha Linh Hướng nhấn mạnh với các bạn sinh viên trong bài chia sẻ hôm nay.

Cộng đoàn Thương Mại tại nhà thờ Đình Quán, giáo xứ Cổ Nhuế, Hà Nội

Lời Chúa là Lời quyền năng, Lời tái tạo. Dù là giám mục, linh mục hay tu sĩ, giáo dân, thành thị hay nông thôn đều có chung một ơn gọi đó là ơn gọi được sai đi.

Cộng đoàn Martino tại đền Thánh Gierado, giáo xứ Thái Hà

Từ ông Samuel, ông Gioan đến ông Gioan rồi ông Anre, tất cả đều được Thiên Chúa tuyển chọn từ trong lòng mẹ, mời gọi để trở thành môn đệ của Chúa dẫn người khác đến với Chúa. tất cả đều được Chúa mời gọi và được sai ra đi để giới thiệu Chúa cho người khác. tất cả đều có chung một ơn goị là được làm con cái Chúa và giới thiệu Chúa cho người khác, dẫn họ đến với Chúa .

Nhưng làm sao có thể ra đi giới thiệu Chúa cho người khác. Tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa kêu gọi, ngang qua bí tích rửa tội, chúng ta được thánh hiến cho Thiên Chúa, được trở thành con cái Chúa, ngang qua bí tích thêm sức chúng ta được trở thành những nhà thừa sai để ra đi giới thiệu Chúa, mang Chúa đến cho toàn nhân loại này?

Tội là khi chúng ta làm trái lệnh của chúa. Lệnh của Chúa, anh em hãy loan báo Tin Mừng cho người khác. Rất nhiều người phạm cái tội này nhưng chẳng ai xưng. Phần đông là không có ý thức và không thấy mình có tội. Hai tội quan trọng nhất là tội không rao giảng lời Chúa và tội phạm đến đức yêu thương. Lời Chúa hôm nay mách bảo chúng ta cách giới thiệu Chúa cho người khác. Để trở thành một ngôn sứ, một người giới thiệu, mang Chúa đến cho người khác chúng ta phải làm gì. Như ông Samuel, để nghe được tiếng Chúa ông cần có sự hướng dẫn của ông Eli. Cũng vậy, Chúa luôn hướng dẫn chúng ta ngang qua những con người cụ thể mà Chúa tuyển chon. Ơn gọi được sai đi nhưng phải có người hướng dẫn kẻo đi lạc lối, cần phải có sự chuẩn nhân của Giáo Hội ngang qua những con người đi trước như ông Eli. Chúa gửi đến cho chúng ta những mục tử để mời gọi, để chuẩn nhận, để hướng dẫn chúng ta đi. Nhiều người rơi vào tình trạng tà đạo là do muốn ra khỏi sự kiểm soát của giáo hội, không đón nhận sự hướng dẫn của Giáo Hội.

 

Điều thứ hai, trước khi ông Anre nói với ông Phero ông phải đến gặp Chúa Giesu, ở lại với Chúa Giesu. Sau khi gặp được Chúa , ông quay trở lại giới thiệu Chúa cho em mình là ông Phero. Chúng ta cũng vậy, muốn giới thiệu Chúa cho người khác trước tiên là phải đến gặp Chúa trong kinh nguyện. Mới biết được Chúa nói gì với mình và mình phải nói gì với người khác.

Điều thứ ba, “thân xác anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần”, khi chúng ta đến với người khác chúng ta ý thức mình là đền thờ của Chúa, không phải chúng ta nhưng là Chúa sẽ làm cho họ nhận ra Người ngang qua chúng ta. Khi đến với họ hãy xin Chúa nói gì với họ, Chúa sẽ nói ngang qua chúng ta. Để cho Thần Khí nói thì Thần Khí sẽ nói tất cả với họ.

Đúc Kết:

  1. Ơn gọi nguyên thủy của mỗi người chúng ta là ơn gọi được sai đi giới thiệu Chúa cho người khác và dẫn họ đến với Chúa.
  2. Để làm được việc đó chúng ta cần nhờ đến sự hướng dẫn của Hội Thánh ngang qua những con người cụ thể.
  3. Phải đến ở với Chúa vào một thời điểm nhất định để nghe tiếng Chúa và ý thức chúng ta đến với họ không phải riêng mình mà chính Chúa đi với mình.

Truyền thông SVCG Thái Hà

Bình luận