Icon Collap
...
Trang chủ / Huyền nhiệm đức tin

Huyền nhiệm đức tin

Hòa chung trong niềm hân hoan cùng với Giáo Hội toàn cầu mừng lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô. Vào lúc 19h ngày 29/6/2018 gia đình ơn gọi giáo xứ Thái Hà đã quy tụ đông đủ tại đền thánh Giê-ra-đô giáo xứ Thái Hà để cùng với cha linh hướng Gioan hiệp thông thánh lễ trong khí trang nghiêm và sốt sắng. Trong thánh lễ Cha Gioan Ngài chia sẻ:

Hôm nay trong ngày lễ mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô. Hai vị thánh lớn, hai trụ cột lớn của Giáo hội. Nhìn vào đời sống của hai Thánh. Chúng ta thấy rõ hơn về quà tặng vô giá mà Thiên Chúa ban tặng đó là “lòng tin”. Cả hai ông Phêrô và Phaolô đã đạt đến đức tin thần toàn. Với một đức tin hiến trọn cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Không giữ lại một cái gì. Cả hai ông đều là hai cây đại thụ, hai tông đồ trưởng thành của Giáo hội. Và cả hai ông đều chết tại thủ đô của đế chế La Mã. Có thể nói hai vị thánh tiên khởi của Kitô giáo là hai nhân vật được Chúa ban cho một ơn đức tin “lạ lùng”.

Hôm nay Chúa nói Phêrô  “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt: 16, 17) .Phaolô cũng vậy được tuyển chọn, được gọi không phải tự ý Phaolô nhưng được Chúa Giêsu phục sinh đánh bại. Và Phaolô đã cảm nhận “Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người.” ( Gl: 1, 15). Cho nên ơn đức tin đó là một ơn lớn nhất, cao quý nhất và được thực hiện nơi hai nhân vật vĩ đại của Kitô giáo đó là Phêrô và Phaolô.

Vì ơn đức tin đó mà các ông bất chấp tất cả lao thẳng sào huyệt, đó là thủ phủ của nền văn minh thế giới- Đế quốc Roma. Chính vì đức tin đó mà cả hai ông đều nhiệt thành chỉ thao thức một điều là loan báo làm chứng cho Đức Giêsu Kitô phục sinh đang ở với mình. Hiến thân mình để phục vụ Chúa, phục vụ Hội Thánh của Ngài bất chấp tất cả.

Chúng ta nhiều khi Chúa mới đưa một chút khó khăn đến. Chúng ta đã thấy khó chứ đừng nói là “đầu rơi máu đổ” mà chỉ là sống với nhau cho một lý tưởng cho một con đường. Chọn lựa cho mình một lối đi nhiều lúc người này người kia phật lòng một cái là chúng ta đã thấy khó chịu bực bội. Cho nên nhiều lúc đức tin Chúa ban, chúng ta đã làm đi phung phí. Nhiều lúc chúng ta sống không có lòng tin. Chúng ta so đo phải hơn thua người khác. Có lẽ ân huệ Chúa ban cho chúng ta nhiều quá đến nỗi chúng ta thấy rất bình thường, đến nỗi nhàm chán. Và khi biến cố thập giá đến chúng ta lại kêu trách Chúa. Đức tin không phải là Chúa cho thì tôi đến với Ngài. Còn khi đau khổ thập giá đến tôi bỏ Chúa và đi các tìm các thần khác.

Một lần nữa chúng ta hãy cúi đầu tạ lỗi với Thiên Chúa khi chúng ta coi thường ơn “đức tin” cao trọng mà Ngài ban cho chúng ta. Và xin hai thánh Phêrô và Phaolô truyền cầu cho chúng ta, cho Hội Thánh Việt Nam, cho Hội Thánh toàn cầu được vững vàng can đảm vượt qua những khó khăn chung quanh. Để chúng ta trở nên của lễ toàn thiêu dâng lên Thiên Chúa toàn năng.

Truyền thông SVCG Thái Hà   

Bình luận