Icon Collap
...
Trang chủ / Lòng tin và ơn cứu độ

Lòng tin và ơn cứu độ

Trong những ngày cuối Mùa Vọng, Hội Thánh liên tục giới thiệu cho chúng ta những khuôn mặt hằng chờ đợi ơn cứu độ và cách thức họ đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Tất cả đều được Thiên Chúa đoái nhìn từ tận hang cùng ngõ hẻm, được Ngài cân nhắc trước mặt người đời, bởi một điều duy nhất đó là niềm tin. Hôm nay, ngày 20/12/2018 trong Thánh Lễ thường kì của Gia Đình sinh viên Y Dược, phụng vụ Lời Chúa lại cho chúng ta một mẫu gương nổi bật nhất, quan trọng nhất Mùa Vọng. Không ai khác đó là Mẹ Ma-ri-a qua biến cố truyền tin.

Theo chia sẻ của cha Giu-se Trần Hữu Hoan: lịch sử cứu độ của Thiên Chúa được từ từ thực hiện ngang qua những người tin. Trong số tất cả người tin, gương mặt phải kể đến đầu tiên là tổ phụ Áp-ra-ham. Thiên Chúa của ông, Thiên Chúa giàu lòng nhân từ đã dành sẵn cho ông một chương trình. Ngài mời gọi ông rời bỏ xử sớ, họ hàng để tiến về miền đất Ngài hứa ban. Tình cảnh của ông lúc đó như thế nào? Tuổi đã cao, lại chẳng có con nối dòng. Vậy ông đã đáp lại Thiên Chúa ông tôn thờ như thế nào? Một thái độ dứt khoát, sẵn sàng, không ngờ vực. Thái độ đó là cốt lõi của niềm tin. Và chính vì niềm tin được thể hiên qua hành động đó nên ông được gọi là tổ phụ của những kẻ tin, chính vì niềm tin, ông trở người công chính. Thiên Chúa đáp lời người tin, khi ban cho ông dòng dõi đông như sao trên trời, như cát dưới biển. Chiều kích niềm tin nơi tổ phụ Áp-ra-ham là chấp nhận điều Thiên Chúa muốn dù theo suy nghĩ của con người là bất khả thi.

Tương tự như Áp-ra-ham, một thiếu nữ cũng đạt đến niềm tin chấp nhận mọi sự như vậy, đó là Mẹ Ma-ri-a. Tường thuật của thánh sử Luca hôm nay, trong biến cố quan trọng bậc nhất lịch sử cứu độ, những gì tinh tuyền tốt đẹp nhất của một niềm tin không tì vết đã được Đức Mẹ thể hiện. Biến cố truyền tin với sứ điệp mà Thiên Chúa trao ban cho Mẹ ngang qua sứ thần Gáp-ri-en quả thực bất ngờ và nằm ngoài dự đoán cũng như khả năng của một thiếu nữ Na-da-rét. Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và được gọi là con Ðấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng Ðavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đời đời, và triều đại Người sẽ vô cùng vô tận”. (Lc 1.30). Làm sao một người nữ chưa chồng lại mang thai, rồi đây sẽ ra sao, theo luật Mô-sê phải chấp nhận án phạt ném đá. Còn dự định tương lai với Giu-se, ông sẽ nghĩ gì về Mẹ? Hơn nữa “việc ấy xảy ra cách nào khi tôi không biết đến việc vợ chồng”! (Lc 1.30). Nhưng khi được Thiên Thần cho biết đó là kế hoạch của Thiên Chúa mà Mẹ đang ngày đêm khấn nguyện, Mẹ đã đáp hai tiếng “xin vâng”. Hai tiếng “xin vâng” quan trọng đến ngần nào khi theo các Thánh Giáo Phụ thì giây phút đó cả vũ trụ như nín thở để chờ đợi lời đáp của Mẹ. Để thưa lên lời “xin vâng” với thái độ khiêm nhường thẳm sâu chỉ có một điều duy nhất, đó là niềm tin. Niềm tin nơi Mẹ quá tinh tuyền, quá tuyệt đối, không ngờ vực, bỏ ngỏ, phó thác, hoàn toàn đời mình từ đây cho Chúa. Và Thiên Chúa, Đấng làm cho tổ phụ Áp-ra-ham bao điều lớn lao cũng làm cho Mẹ những điều vĩ đại hơn nữa: Con Mẹ là Đấng cứu chuộc nên Mẹ là Đấng đồng công cứu chuộc vì Mẹ tin; con Mẹ là hoàng tử bình an nên Mẹ là nữ vương bình an vì Mẹ tin; con Mẹ là Ngôi Hai Thiên Chúa nên Mẹ là Mẹ Thiên Chúa vì Mẹ tin; con Mẹ là Đấng xóa tội trần gian nên Mẹ là Đấng vô nhiễm nguyên tội. Những đặc ân Thiên Chúa đã ban cho Mẹ quả thực vượt trên mọi thụ tạo bởi Mẹ đã tin “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”.

Chương trình cứu độ của Thiên Chúa ngang qua những người tin, không chỉ riêng tổ phụ Áp-ra-ham hay Mẹ Ma-ri-a mà còn với cả chúng ta nữa, những sinh viên Gia đình Ydược, không chỉ quá khứ mà trong ngay trong giây phút hiện tại, đặc biệt ngay trong Thánh lễ này. Từ sáng sớm đến chiều hôm, Thiên Chúa vẫn không ngừng gửi cho mỗi người những lời mời gọi bước theo chương trình của Ngài. Vấn đề là nằm ở chính bản thân chúng ta mà thôi. Như thánh Augustino đã nói: “Chúa dựng nên con không cần có con nhưng để cứu chuộc con, Chúa cần sự cộng tác của con”. Niềm tin- điều duy nhất để đáp lại lời mời gọi cộng tác vào ơn cứu chuộc của Thiên Chúa. Ngài như nói với ta rằng: Hãy bước ra khỏi sự khôn ngoan, những định kiến, những suy nghĩ tầm thường của mình đi. Hãy duyệt xét lại niềm tin của mình, có dám dứt khoát, có dám bỏ ngỏ tất cả mọi sự cho quyền năng của Thiên Chúa. Hay chúng ta đang tính toán trong sự giới hạn an toàn của bản thân. Ơn Cứu Độ đã và đang đến, hãy bước ra khỏi chính mình, hãy làm mới đức tin, khát vọng chờ đợi nơi bản thân mình.

Lạy Mẹ Ma-ri-a! Mẹ đã can đảm thưa lên hai tiếng xin vâng, nhờ thái độ dứt khoát của Mẹ mà toàn thể nhân loại, và chính chúng con đây được Thiên Chúa viếng thăm và cứu độ. Xin Mẹ giúp chúng củng cố niềm tin của bản thân, không nghi ngờ nhưng biết khiêm nhường trước lời gọi của Thiên Chúa ngang qua Thánh Lễ, đặc biệt là Đại Lễ Giáng Sinh sắp tới. Amen

svconggiao.net

 

 

 

 

Bình luận